Napjainkban már természetes jelenség, hogy valamely állam polgára egy másik államban végez munkát. A külföldi munkavállalók joga igen széles témakör, így a terjedelmi korlátokra tekintettel szükséges annak szűkítése: kézenfekvő az Európai Unióban történő munkavállalás vizsgálata.

Az Európai Unióban dolgozó külföldi munkavállalókat aszerint is megkülönböztethetők, hogy valaki uniós állampolgár-e, vagy sem. Mivel Magyarország az Európai Unió tagja, jelen cikkünk az EU más tagállamaiban elhelyezkedő uniós állampolgárok alapvető jogosultságaival foglalkozik.

A munkavállalók szabad mozgásának alapelvével az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés Első Részének 45. Cikke foglalkozik. Ennek részletesebb tartalmát a kialakult bírósági joggyakorlat és a másodlagos uniós jogszabályok fejtik ki.

Az alábbi 10 pontban összegyűjtöttük a legfontosabb külföldi munkavállalói jogokat:

1. Álláskereséshez való jog

A tagállami állampolgárnak külföldi munkavállalóként joga van bármely álláshirdetésre jelentkezni, és a kiválasztás folyamatában az adott állam állampolgáraival egyenlő feltételekkel versenyez az állásért, egyenlő bánásmódban részesülni.

A Profession.hu-n ilyen külföldi munkákat találhatunk!

2. Munkavállaláshoz való jog

Az Európai Unión belül az (uniós állampolgár) külföldi munkavállalóknak joga van külön munkavállalási engedély beszerzése nélkül bármely tagállamban dolgozni.

3. Tartózkodáshoz való jog

enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. Legfeljebb 3 hónapig tartó tartózkodás

Az Európai Uniós tagország állampolgárát megilleti a jog, hogy más tagállamban tartózkodjon. 3 hónapnál rövidebb ideig tartó tartózkodás esetén ehhez mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szükség.

enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. 3 hónapot meghaladó tartózkodás

Minden uniós polgárnak joga van abban az EU-országban élni, ahol alkalmazottként, önálló vállalkozóként vagy kiküldött munkavállalóként dolgozik.

enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. Tartózkodáshoz való jog a munkaviszony megszűnése után

Amennyiben a külföldi munkavállaló elveszti az állását, továbbra is jogosult az adott uniós országban élni, és ott munkát vállalni az alábbi esetekben:

- betegség vagy baleset miatt átmenetileg munkaképtelenné vált

- önhibáján kívül lett munkanélküli, és ebben a minőségében regisztrálták az illetékes munkaügyi központnyilvántartásában azt követően, hogy határozatlan időre szóló szerződéssel több mint egy évig alkalmazotti munkaviszonyban állt

- egy évnél rövidebb ideig alkalmazottként dolgozott (ebben az esetben joga van még legalább hat hónapig ugyanolyan elbánásban részesülni, mint ami az adott ország saját állampolgárait megilleti)

- szakképzési tanulmányokba kezd (ha nem önhibáján kívül lett munkanélküli, akkor a képzésnek kapcsolódnia kell korábbi munkaköréhez).

Ha a külföldi munkavállaló 6 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik álláskeresés céljából egy másik EU-országban, gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel. Álláskeresőként a kint tartózkodás első 6 hónapja során nem kell ott-tartózkodását bejelentenie a hatóságoknak.

10 dolog, amihez joga van a külföldi munkásnak

4. Állampolgárokkal egyenlő bánásmódhoz való jog

Kinn tartózkodása alatt a külföldi munkavállalót az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

5. Betegségi, anyasági és apasági ellátásokhoz való jog

A külföldi munkavállaló természetbeni betegségi ellátásokra (egészségügyi ellátás, gyógyszerek) biztosítás nélkül is a tartózkodási hely szerinti állam polgáraival egyenlő feltételekkel jogosult. Ha a tartózkodási helytől eltérő államban rendelkezik biztosítással, a biztosító intézménytől kikért igazolás tartózkodási hely szerinti illetékes helyi egészségügyi ellátási intézménynél történő bemutatásával szerez jogot az ellátásokra.

A betegség miatt szünetelő bért helyettesítő pénzbeli ellátások (pénzbeli betegségi-, anyasági- vagy apasági ellátás) kifizetése mindig a biztosítás szerinti állam kötelezettsége a tartózkodási hely államától függetlenül.

6. Munkahelyi baleset és foglalkoztatási megbetegedés címén nyújtott ellátásokhoz való jog

E jogosultság érvényesítéséhez szükséges a munkahelyi baleset bekövetkeztekor, vagy a foglalkozási megbetegedés első diagnosztizálásakor tájékoztatni a biztosító intézményt. Ezzel kapcsolatosan az egyes államok eltérően rendelkezhetnek, így érdemes erről tájékozódni. A természetbeni ellátások (egészségügyi ellátás, gyógyszerek biztosítása, pénzbeli ellátás kifizetése) a tartózkodási hely szerinti államot terhelik.

Amennyiben a külföldi munkavállaló a tartózkodás helyének államától eltérő államban van biztosítva, a biztosító intézménytől DA1 dokumentum kikérésével és annak a tartózkodási hely szerinti állam illetékes intézményénél történő benyújtásával nyer jogot a külföldi munkavállaló az ellátásra.

7. Családi ellátásokhoz való jog

A családi ellátásokhoz való jog az uniós külföldi munkavállalókat a biztosítás államának polgáraival egyenlő feltételekkel megilleti.

Abban az esetben, ha a biztosítás állama eltér a tartózkodási hely államától, a kifizetésre kötelezett állam megjelölése a család helyzetétől függ:

- ha a család valamennyi tagja egy államban él, és ez az állam a biztosítás állama, akkor a kifizetés ezt az államot terheli

- ha a családtagok a biztosítottól eltérő államban élnek, és ez nem a biztosítás állama, akkor a család nem csak egy államban jogosult ellátásra. Kettős kifizetésre azonban ez a tény nem jogosít, ez esetben az ún. elsőbbségi szabályok döntik el, mely állam köteles a kifizetésre (elsősorban az az állam, ahol a család az ellátásra jogosultságot szerzett).

8. Munkanélküli ellátáshoz való jog

A munkanélküliek ellátásának igénybevételéhez a külföldi munkavállalónak regisztrálnia kell annak az államnak a foglalkoztatási szervénél, melyben utoljára dolgozott. Ha ez az állam eltér a jelenlegi tartózkodás államától, és oda heti egy, vagy több alkalommal visszatér, akkor a külföldi munkavállalónak a jelenlegi tartózkodás államában kell regisztrálnia.

Ez esetben a külföldi munkavállaló regisztrálhat a korábbi munkahely szerinti államban is, azonban ez esetben is a kifizetésre kötelezett a tartózkodási hely szerinti állam lesz. Ha a tartózkodási hely államába heti egynél kevesebb alkalommal tér vissza a külföldi munkavállaló, akkor a tartózkodás helye szerinti államban, vagy az előző munkavállalás szerinti államban igényelhet munkanélküli ellátást. 

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

9. Nyugdíjhoz való jog

Minden olyan államban, ahol a külföldi munkavállaló legalább egy évig biztosított volt, öregségi nyugdíjra válik jogosulttá. Az ettől rövidebb szolgálati időt teljesítő munkavállalókra egyedi szabályok vonatkoznak. Tehát amennyiben a külföldi munkavállaló három államban dolgozott, akkor három külön öregségi nyugdíjra jogosult. A nyugdíjkérelmet mindig a tartózkodási hely szerinti államban kell benyújtani.

Általában az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok vonatkoznak a rokkantnyugdíjra, valamint az özvegyi- és árvaellátásra is.

10. Túlélő hozzátartozók ellátása, özvegyi- és árvaellátáshoz való jog

A haláleseti ellátások megfizetésére azon állam intézménye köteles, mely államban az elhunyt biztosítva volt, függetlenül attól, hogy az ellátásra jogosult mely államban él.

Az Európai Unió szociális biztonsági koordinációjának köszönhetően a külföldi munkavállaló az EU tagállamain felül még Norvégia, Izland és Liechtenstein (EGT országok) határain belül, továbbá Svájcban hivatkozhat a fenti jogosultságokra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti jogok kizárólag azokat illetik meg, akik a szabad mozgás lehetőségét munkavállalás céljából veszik igénybe. Az önfoglalkoztatók, a diákok, a nyugdíjasok vagy a gazdaságilag más módon inaktív személyek jogai a fentiektől eltérhetnek. A szabad mozgás joga közrendi, közbiztonsági, vagy közegészségügyi okokból korlátozható.

Készítette: Dr. Hargittay Szabolcs

Címkék: külföldi munka, munkajog, állás, EU