Az utóbbi két évben - a régebbi időszakoktól eltérően - a foglalkozási megbetegedések többségéért a biológiai okok voltak leginkább a felelősek.

Magyarországon a vírusok, baktériumok, gombák, paraziták és egyéb biológiai kóroki tényezők által okozott megbetegedések az évenként bejelentett, kivizsgált és regisztrált foglalkozási megbetegedések számottevő arányát adják. Mivel az utóbbi két évben - a régebbi időszakoktól eltérően - a foglalkozási megbetegedések többségéért ezek a tényezők voltak felelősek, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (NMH MMI) kéthónapos, országos ellenőrzést rendelt el, mely a nyári időszakban zárult.

Az egységes szempontrendszer alapján végzett ellenőrzések elsősorban azokra a munkáltatókra terjedtek ki, amelyeknél jelentős a munkavállalók biológiai veszélyeknek, fertőzéseknek való kitettsége - közölte Gedeon András munkavédelmi és munkaügyi sajtóreferens.

Elsősorban az egyes egészségügyi intézmények, az állatorvosi rendelők, a klinikai, állatorvosi diagnosztikai laboratóriumok, egyéb laboratóriumok, illetve az élelmiszer-előállító létesítmények kerültek a munkavédelmi ellenőrzések fókuszába. Fokozottan ellenőrizték az olyan mezőgazdasági munkahelyeket is, amelyeknél szükségszerű az állatokkal, állatok tetemeivel, illetve állati eredetű termékekkel való érintkezés, de a hulladékmegsemmisítő, -ártalmatlanító létesítményeket és a szennyvíztisztítókat is vizsgálták.

Szabálytalanság a munkáltatók 82 százalékánál

767 munkáltatót ellenőriztek, közülük 626-nál (82 százalék) tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot, amelyekben 7852 dolgozó volt érintett. Az országos ellenőrzés közel 6 ezer munkaeszköz vizsgálatát is magába foglalta, melyek közül minden tizediknél tapasztaltak hibát, hiányosságot a felügyelők.

A hatósági intézkedések a legtöbb - mintegy 4 ezer - esetben valamilyen hiányosság megszűntetésére irányultak. Munkavédelmi bírságot 6 esetben rótt ki a hatóság, csak olyan esetekben, amikor a dolgozók egészségét és biztonságát közvetlenül és súlyosan veszélyeztette a munkáltató. Összesen 1 055 200 forint büntetést kell majd befizetniük.

Tájékozatlanság lehet a fő ok

10-ből 7 munkáltatónál visszatérő hiányosság volt az egyes biológiai tényezőkkel járó tevékenység kötelező bejelentésének elmulasztása. Ez a munkáltatók tájékozatlanságára, információ hiányára utal az NMH MMI szerint. Az ellenőrzött munkáltatók 90 százaléka - néhány esetet kivéve - rendelkezett kockázatértékeléssel, noha harmaduk nem teljes körűen készítette el azt.

A nagyobb intézmények, kórházak, jelentősebb létszámot foglalkoztató vállalkozások kockázatértékelései pontosabbak, alaposabbak voltak. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján ez leginkább az állatmenhelyeknél, állattartással foglalkozó munkáltatóknál, állatorvosi rendelőket üzemeltetőknél hiányzott.

Pozitívum, hogy a kockázatok csökkentése érdekében szinte mindegyik munkáltató törekedett a biológiai veszélyt jelentő anyagok, hulladékok szétszóródásának és a munkahelyről történő kikerülésének megakadályozására.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A vizsgált munkáltatók igyekeztek a kockázatnak kitett munkavállalók számát a lehető legalacsonyabb szinten tartani, igaz ezt gazdasági okok is indokolták. Az ipari eljárásoknál több helyen alkalmaztak manipulációs tereket, eszközöket, védőberendezéseket (például szűrővel ellátott fülkéket) melyekkel elkerülhető a veszélyes anyagokkal való közvetlen érintkezés.

Hiába van zuhanyozó, nem mosdanak

Az egyéni védőeszközöket az ellenőrzött munkáltatók zöme biztosította munkavállalóinak, egy-két esetet kivéve. Például volt, ahol mechanikai hatások elleni védőkesztyűt alkalmaztak biológiai kóroki tényezők hatása ellen, illetve a biztosított egyéni védőeszköz nem rendelkezett biológiai kockázat elleni védelmi képességgel. Nem megfelelő védelmi képességű védőkesztyű használatával még diagnosztikai laboratóriumában is találkoztak a felügyelők.

Több munkahelyen, például humán egészségügyi intézménynél, élelmiszer-előállító vállalkozásnál, szociális gondozó intézménynél és hulladékszállító munkáltatónál kifogásolható volt a nem megfelelően kialakított öltöző.

Sajnos sokszor hiányzik a munkavállalók készsége is, ha a személyi higiénia szabályairól van szó. Több munkáltató biztosított zuhanyozó helyiséget, ám azt nem használták, valamint előfordult, hogy a dolgozók gyakran azokban a helyiségekben étkeztek, ahol a biológiai veszélyek fenyegették őket.

Készítette: Durbák Ildikó

Címkék: munkahelyi egészségvédelem, veszélyes munka, ellenőrzés, munkavédelem