Nemcsak a honvágy, hanem a másképp gondolkodó és reagáló "őslakosok" is megnehezíthetik az ottani életüket, munkavégzésüket.

Mivel szembesülhetnek a magyar fiatalok külföldön?

1. Újító kedv (Hollandia)

A magyar fiatalok újítókedve tekintetében sokkal jobban hasonlítanak a legtöbb nyugat-európai célországban élőkhöz, mint itthoni, saját honfitársaikhoz

A kutatás szerint az újítókedv vonzó a magyar fiatalok számára, mivel az újdonságra való nyitottság tekintetében nem térnek el a célországokban élőktől (ha a külföldi teljes népességhez hasonlítjuk őket). Ebből a szempontból tehát pozitívumként is megélhetik a más országba költözést.

 Ezzel szembesülnek a magyar fiatalok külföldi munka során 

Ha viszont a külföldi kortársaikkal hasonlítjuk össze a magyar Y generációt, akkor kiderül: újítókedvben lemaradnak mögöttük.

A magyar fiatalok ebből a szempontból Hollandiában érzik magukat a legjobban.

2. Erős egyéni ambíció és szolidaritás (volt szocialista országok)

A magyar fiatalok sokkal fontosabbnak tartják az egyéni ambíciókat, mint a szolidaritást. A magyar Y generáció tagjai sokkal jobban hasonlítanak a többi volt szocialista országban élő kortársaikhoz, mint a nyugat-európaiakhoz. Szolidaritás szempontjából ezen országok lakosai kifejezetten távol állnak a magyar fiataloktól, mivel rájuk inkább az egyéni ambíciók jellemzőek.

A Profession.hu-n ilyen külföldi munkákat hirdetnek.

A spanyol fiatalok minden tekintetben eltérnek a magyaroktól. Számukra az egyéni ambíciók kevésbé fontosak, viszont annál szolidárisabbak.

3. Konzervatív értékrend (Nagy-Britannia)

A magyar fiatalok konzervatívok és önzők lennének nyugati kortársaikhoz képest? - teszik fel a kérdést a kutatók.

A volt szocialista országok - mint például Magyarország, Lengyelország vagy Szlovákia - Y generációs fiataljai a kivándorlási célországok fiataljaihoz képest kevésbé újítóak és kevésbé szolidárisak: sokkal inkább hajlanak az önmegvalósításra, azonban mindezt nem újító, hanem konzervatív értékek mentén tennék.

Érdekes viszont, hogy egy átlagos magyar Y generációs fiatal Nagy-Britanniában érezheti magát a legotthonosabban az értékrend alapján.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Miért vagyunk ennyire mások?

A kutatás készítői szerint még az Y generációra is jelentős hatással van a szocializmus öröksége, pedig sokan közülük már a rendszerváltás után születtek: ezzel magyarázzák a volt szocialista országok és a kivándorlási célországok közötti értékrendbeli különbségeket.

A volt szocialista országokban élő fiatalok felnőtté válása a rendszerváltást követő bizonytalansággal teli időszakban, az épp kialakuló kapitalizmus idejére esett. Ez állhat e fiatalok nagyfokú önmegvalósítási igényének hátterében, mely azonban a biztonságra törekvéssel és értékőrzéssel párosul.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: külföldi munka, fiatal, Y generáció

 

Forrás: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpontjának elemzése, amelyet a European Social Survey keretében végeztek el