A nők személyi alapbére átlagosan bruttó 192 282 forint, míg a férfiak átlagkeresete 213 269 forint volt 2015-ben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint.

A vállalkozásoknál dolgozó férfiak bére 219 238 forintot tett ki tavaly, a nőké itt is alacsonyabb volt: átlagosan 193 818 forint.

A közszférában mindössze 2100 forint a különbség a két nem között (a férfiak bére 192 877, a nőké 190 775 forint volt).

Bérkülönbségek az EU-ban

A nők Európa-szerte még 2014-ben is átlagosan 16,1 százalékkal kevesebbet kerestek a férfiaknál - derült ki az Eurostat adataiból.

A 28 tagállamot tömörítő unión belül Észtországban volt a legrosszabb a helyzet, ahol 2014-ben 28,3 százalékos volt a bérszakadék.

A közhiedelemmel ellentétben a helyzet közel sem a skandináv országokban a legjobb: a bérek közti különbség a vizsgált időszakban a többi között Szlovéniában, Máltán, Olaszországban, Lengyelországban,  valamint Luxemburgban és Belgiumban volt a legalacsonyabb. 

A vizsgált országok többségében javult a helyzet a 2013-as adatokhoz képest.

A legnagyobb javulást Magyarországon mérték, nálunk egy év alatt 3,3 százalékponttal csökkent a férfiak és nők közti bérkülönbség. Magyarország 15,1 százalékkal jelenleg a középmezőnyben helyezkedik el.

Az azonos munkáért járó azonos díjazás, az Európai Unió egyik alapelve, helyet kapott az 1957. évi római szerződésben is, majd 1975-ben irányelv tiltott meg minden díjazásbeli megkülönböztetést az egyenlő vagy egyenlő értékű munkát végző nők és férfiak között.

Ennyivel keres kevesebbet egy nő

Az Európai Bizottság 2014 márciusában ajánlást fogalmazott meg a férfiak és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóságáért, amit Magyarország sem hagyhat figyelmen kívül. A tagállamoknak ösztönözniük kell a magán- és állami munkáltatókat, valamint a szociális partnereket arra, hogy fogadjanak el a bérek összetételére és struktúrájára vonatkozó átláthatósági politikákat.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A női vezetők megbízhatóbbak

A magyar cégstruktúra 2011, a válság második hulláma óta alaposan átalakult: akkor még a cégek 61 százaléka volt nőkhöz kapcsolható, mára az arány 57 százalékra esett vissza. 328 ezer gazdasági társaságban tulajdonosok vagy cégjegyzésre jogosultak nők is, és minél nagyobb egy társaság, annál több a nő a vezetésben.

Hosszabb távra terveznek, jobban becsülik munkatársaikat, összességében megbízhatóbbnak tűnnek a női cégvezetők, valamint azok a cégek is, ahol a felső vezetésnek van női tagja - derül ki az Opten céginformációs szolgáltató nőnapi elemzéséből.

A tisztán férfi menedzsmenttel, illetve tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozások 10 százalékkal rosszabb kockázati besorolást érnek el, mint azok, amelyek vezetésében egy vagy több nő is található.

A nők megbízhatóságát mutatja az is, hogy a jelenleg működő női érdekeltségű cégek átlagéletkora 12 év, míg tisztán férfi kapcsolatrendszer esetén csak 8 év az átlagos cégéletkor.

A női vezetésű cégek alacsonyabb kockázata nem annyira a nők eltérő gondolkodásával, mint inkább társadalmi státuszukkal magyarázható - vélekedett Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. A cégek felső vezetésében ülő nők átlagéletkora számottevően meghaladja a férfiakét. A cégjegyzésre jogosult és tulajdonos nők átlagéletkora 49 év, vagyis jellemzően az anyaszerepből a munka világába visszatérő asszonyok vállalnak vezető beosztást, illetve kerülnek ilyen pozícióba.

Összeállította: Durbák Ildikó

Címkék: munka, nők, fizetés, bérkülönbség, vezető, nőnap