Nézzünk körül a munkahelyünkön és tegyük a szívünkre a kezünket: teljesülnek az alábbi feltételek? Ha nem, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy veszélyes munkahelyen dolgozunk.

Mit mondanak a jogszabályok? Mikor számít biztonságosnak egy munkahely? Olvassuk el az alábbi listát, és megtudhatjuk, mihez van joga a dolgozónak!

1. Munkavédelmi oktatás

A törvény előírja, hogy a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

2. Ivóvíz

Található a munkahelyen vízautomata vagy egyéb, jó minőségű vízforrás? A törvény szerint minden munkavállaló részére biztosítani kell a megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet.

3. Tisztaság

Egy dolog, ha kevésbé igényes kollégáink rendetlenséget tartanak az asztalukon vagy nem törlik le a kávéfoltot az irodabútorról, és egy másik, ha a vállalat hibájából van káosz és kosz abban a helyiségben, ahol nap mint nap nyolc órát töltünk. A munkaadó kötelessége, hogy gondoskodjon a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, a szennyvíz és a hulladék kezeléséről. Mindezt oly módon kell megtennie, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzon és a környezetet ne károsítsa!

Valóban biztonságos a munkahelyünk?

4. Menekülési útvonal

Amikor besétálunk az irodába, nem biztos, hogy arra fogunk figyelni, milyen módon menekülhetnénk el a leghamarabb, ha esetleg bajba kerülnénk vagy katasztrófa történne. A munkaadónak erről is gondoskodnia kell.

A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani. Számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk lehetővé kell, hogy tegye a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyását. Fontos, hogy a vészkijáratnál toló- vagy forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot lezárni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen.

5. Pihenőhelyek

Tiszta levegőjű, kellő megvilágítású, szükség esetén fűthető, és könnyen - meleg munkahelyek esetén zárt folyosón keresztül - elérhető pihenőhelyiséget kell biztosítani a munkavállalóknak. A terhes nők és a szoptatós anyák részére lehetővé kell tenni, hogy a munkaszünetekben - ha ez egészségügyi okokból szükséges, akkor a munkaidő alatt is - megfelelően kialakított, fekvőhellyel ellátott helyiségben pihenhessenek.

6. Tízperces szünet a monitortól!

Úgy érezzük, túl sokat ülünk a monitor előtt és ez károsítja a látásunkat? Külön speciális rendelkezések vannak a képernyő előtti munkavégzésre, ezek azonban csak akkor érvényesek ránk, ha napi munkaidőnkből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használunk.

Pontosan mire is kell figyelnünk? A folyamatos, képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetekkel meg kell szakítanunk, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi 6 órát nem haladhatja meg.

A monitor előtti munkavégzés biztonságának betartása nem csak a mi felelősségünk. A munkáltató köteles az orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését a foglalkoztatás megkezdése előtt, ezt követően kétévenként, valamint ha a képernyő előtt dolgozó alkalmazottnak olyan látási panasza jelentkezik, amely a munkával hozható összefüggésbe.

7. Ami minden esetben tilos!

A munkavédelemből keletkező költségeket és egyéb terheket a munkáltató nem háríthatja a munkavállalóra. 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Mi történik, ha a munkáltató nem tartja be a fenti szabályokat?

Az előírások megsértése esetén a munkavédelmi hatóság 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő munkavédelmi bírság kiszabására jogosult. 

 (A cikkben található információk feldolgozásában a Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda volt segítségünkre. Általánosságban a biztonságos munkavégzés feltételeiről a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) rendelkezik, melynek teljes körű bemutatása meghaladja jelen cikk kereteit. )

Készítette: Khojaste K

Címkék: munkahely, munkajog, munkavédelem