Az idei harmadik negyedévben 64 pontra emelkedett a százfokú skálán mért BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Index értéke, ami 2 százalékpontos emelkedést mutat az előző negyedéves adathoz képest. A stabilitási index azt méri, hogy a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi munkahelyük hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra, milyen lépéseket tennének azért, hogy megtartsák munkahelyüket, ha az veszélybe kerülne, illetve megítélésük szerint milyen könnyen találnának új munkalehetőséget.

A megkérdezettek biztosabbnak látják munkahelyük jövőjét, leginkább a 18-29 éves és a 60 év feletti korcsoportban, a faluban élők, illetve a mezőgazdaságban dolgozók körében nőtt az átlagot meghaladó mértékben a bizalmi index értéke. A BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián közös munkaerőpiaci stabilitási indexének harmadik negyedévben regisztrált 64 pontja az felmérés 2014 őszi indulása óta mért legmagasabb érték, és összességében 4 pontos emelkedést jelez az egy évvel ezelőtti adathoz képest - derül ki a lapunknak eljuttatott adatokból.

"Összességében még nem mértünk ennyire magas értékeket, azaz a magyar munkavállalók minden eddiginél jobban bíznak munkahelyük stabilitásában. Ez a tendencia valószínűsíthetően részben a fokozatosan javuló makrogazdasági mutatóknak, valamint a lassan stabilizálódó munkaerőpiaci környezetnek köszönhető" - vélte Bernáth Tamás, a felmérést készítő biztosító vezérigazgatója.

Kevésbé féltik az állásukat a magyarok

Mindenhol nőtt az optimizmus

Bár mindkét nem esetében, és szinte minden korcsoportban, valamint lakóhelytípus, iskolai végzettség, régió, ágazati kategóriában emelkedtek az értékek, egyes kategóriákban az átlagot meghaladó mértékben nőtt a bizalmi index értéke.

Korcsoport alapján a 18-29 év közöttiek lényegesen bizakodóbbak lettek: körükben 3 hónap alatt 59-ről 65 pontra ugrott az index értéke, de a 60 év felettiek esetében regisztrált 54-ről 61 pontra történő szárnyalás is figyelemre méltó.

Lakóhely szerint a faluban élők körében nőtt a legnagyobb mértékben a stabilitási index: a 63 pontos érték nemcsak 4 százalékpontos emelkedést tükröz, de az eddig valaha mért legmagasabb érték is.

A városban lakók esetében némi stagnálást követően ismét 2 pontos emelkedést regisztráltak, így a harmadik negyedévben már 65 pontot ért el az index. Ezzel megelőzte a korábban szinte mindig legmagasabb értékeket produkáló Budapestet, ahol jelenleg 64 ponton áll az index. Mindezzel párhuzamosan a fővárosi 2015 első negyedéves 68 pont óta folyamatos a romlás; a második negyedévben 66, a harmadikban pedig 64 pontot regisztráltak.

A magyarországi régiókat tekintve Közép-Magyarország és Kelet-Magyarország a legbizakodóbb 65 pontos értékkel, azonban míg az előbbi esetében ez negyedéves bázison stagnálást jelent, féléves alapon pedig 2 pontos csökkenést, addig keleten ez három hónap alatt 2, féléves alapon pedig 8 pontos emelkedést tükröz. Nyugat-Magyarország 61 pontos értéke negyedéven belül ugyan 3 pontos bővülést takar, de féléves alapon vizsgálva 4 pontos csökkenést.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A diplomások a legbizakodóbbak

Iskolai végzettség szerint továbbra is a diplomások a legbizakodóbbak 71 pontos értékkel, ez egyben 3 pontos emelkedést jelent a negyedév alatt. Az érettségizettek 64 pontos értéke 1, a szakmunkás oklevéllel rendelkezők 63 pontos értéke pedig 2 pontos növekedést tükröz. Azonban továbbra is a legfeljebb 8 általánost végzettek a legkevésbé bizakodóak: az 51 pontos bizalmi index érték 2 pontos pozitív változásnak felel meg, de 20 ponttal marad el a diplomásokétól.

Az ágazatokat vizsgálva az látszik, hogy mindegyikben növekedett a bizalmi index értéke. Jelenleg a kereskedelem áll az élen 66 ponttal, ami 2 pontos növekedés negyedév alatt, ezután következik a közigazgatás 65 pontos értéke, ahol ugyancsak 2 ponttal emelkedett a bizalmi index.

Összességében a fenti két szektor legfrissebb értékei a valaha mért legmagasabb értékek. Azonban az ipar és építőipar 62 pontos értéke lényegében változatlanságot jelent.

Bár a legnagyobb negyedéves emelkedés a mezőgazdasági szektorban következett be, a 6 százalékpontos ugrás csupán 59 pontra elég, ami jóval alacsonyabb, mint a többi szektor mutatója, éves bázison pedig 4 pontos csökkenést takar.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: munkahely, bizalom, munkaadó