Közigazgatás állások, munkák

85 db találat Szűrés
 • Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai adatbázisának felállítása, kezelése, a lehetséges megtakarításokra tekintettel. Szolgáltatói szerződések nyilvántartása, saját adatbázis kezelés. Pályázatokhoz szükséges adatszolgáltatás nyújtása, műszaki kidolgozása. Közüzem...
  tegnap 11:36
 • Feladatod lesz, hogy az informatikai szakrendszer – Téradat-tárház - aktuális fejlesztéseit nyomon kövesd, az ehhez szükséges adminisztrációt pontosan és naprakészen vezesd. Felelősségi körödbe tartozik a szakrendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Kapcsolatot ta...
  tegnap 09:24
 • Munkád során informatikai rendszerekhez, laboratóriumi szakrendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatokat fogsz végezni. Felelősséggel elkészíted a rendszerekhez, ÉLB, OÁIR szakrendszerekhez tartozó rögzítési feladatokat. Napi szinten kezeled az informatikai, üzemeltetési beje...
  ma 11:40
 • Egyetemi ingatlanokon történő műszaki beruházások előkészítésében, és bonyolításában való részvétel, valamint kapcsolattartás a projekt részvevőkkel, üzemeltetéssel. Tervezői egyeztetéseken való részvétel, költségvetések kiértékelése. Beszerzési, hatósági, szolgáltatói eljárásokb...
  tegnap 14:15
 • Ellátja az új belépők beléptetési adminisztrációját az új belépő szervezeti egysége által meghatározott eszköz és a jogosultság körében, segíti beillesztését a munkahelyén; közreműködik az NKTK-nál létesített munkakörök meghatározásában, elkészíti a munkaköri leírások mintadokume...
  tegnap 13:55
 • Részt vesz a beszerzési, közbeszerzési szakterületet érintő szabályozók felülvizsgálatában, a módosítások előkészítésében és felterjesztésében; közreműködik az éves beszerzési, közbeszerzési, szervezetfejlesztési, kommunikációs, valamint az informatikai beszerzési és fejlesztési...
  tegnap 13:11
 • Hazai forrású támogatások kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül: pályázatok befogadása és nyilvántartásba vétele, alaki és tartalmi vizsgálata, hiánypótlások kezelése, döntés-előkészítés, folyósítási - és kapcsolódó - feladatok ellátása, célelőirányzatokhoz kapcso...
  tegnap 12:01
 • Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig (felhívások, dokumentációk, hirdetmények készítése; az eljáráshoz kapcsolódó iratok elkészítése; az ajánlatok bírálatában történő részvétel; az eljáráshoz kapcsolódó események megszervezése); A...
  tegnap 11:40
 • Részvétel a a napi és éves likviditás előrejelzéssel kapcsolatos feladatok előkészítésében Közreműködés az előrejelzések elkészítéséhez szükséges információáramlás kialakításában, az adatok elemzésében és az előrejelzésbe történő beépítésükben, Közreműködés az előrejelzési módsze...
  tegnap 11:33
 • tegnap 11:25
 • burkolatbontási engedélyek és a közutak és járdák felbontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások kiadásának előkészítése, az igénybevételre irányuló kérelmek elbírálása, útkezelői és tulajdonosi állásfoglalások, hozzájárulások meghozatala, az Önkormányzat kezelésében lévő közú...
  tegnap 11:25
 • Az angol (magyar) nyelvű képzésen/ben levő hallgatók teljeskörű tanulmányi adminisztrálása Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben. Részvétel a képzésekre felvételt nyert hallgatók tanulmányi folyamatainak szervezésében, lebonyolításában, adatszolgáltatások, beszámolók összeál...
  tegnap 10:55
 • munkád részeként gondoskodsz az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások lefolytatásáról (például hatósági mintavételt követő hatósági eljárás megindítása, határozathozatal), elvégzed a megyei szakemberek részére az útmutatók és eljárásrendek kidolgozását, felad...
  tegnap 10:05
 • Az ellenőrzési feladatokat ellátó munkacsoport működésének koordinálása, irányítása, csoporton belüli feladatok kiosztása, ellenőrzések összehangolása, szervezése. A munkacsoport tagjainak különböző telephelyeken történő rendszeres, személyes látogatása, munkájának felügyelete. A...
  tegnap 08:40
 • a Kúria számlázással kapcsolatos feladatainak teljeskörű ügyintézése, a Kúria gazdálkodásához kapcsolódó banki, pénztári bizonylatok könyvelése, belső gazdálkodási szabályzatokban előírt érvényesítéssel kapcsolatos feladatok, továbbá pénztárellenőri feladatok ellátása, a főkönyvi...
  tegnap 08:10
 • Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, a házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében, részt vesz az ügyfélfogadásban, közreműködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesít...
  tegnap 00:00
 • A KEF üzemeltetési körébe tartozó épületek villamos energia, gáz energia, távfűtés és víz-, csatorna díjainak kontrollálása A díj számlák kollaudálása, szakmai igazolása A fogyasztási adatokból kimutatások készítése-vezetése Közüzemi szerződések megkötésének, közüzemi megrendelés...
  tegnap 00:00
 • Pénzügyi osztályvezető

  Legyen az első 5 jelentkező között!
  2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.
  Vezeti a szervezet pénzügyi és számviteli feladatainak ellátását. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi Osztály munkáját. Az Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerben gondoskodik a jogszabályban előírt zárlati feladatok elvégzéséről. Állandó kapcsolatot tart a...
  szept. 28.
Álláspályázataim Pályázataim
Mentett állások Mentett állások
Állásértesítő Állásértesítőim