Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Nem mindegy milyen MBA

Az új munkaerő felvételekor fontos kérdés, hogy az MBA végzettségű jelentkező hol szerezte a diplomáját. Számos oktatási intézmény tart MBA képzést - az online kurzustól a hétvégi, vagy levelező programokon keresztül a több éves nappali oktatásig - igencsak eltérő színvonalon. A képzés minőségének és az ottani követelmények egyik jó mutatója, hogy a programba való felvételhez kérnek-e GMAT vizsgát, és ha igen mennyi a minimum megkövetelt pontszám - mondta el Horváth Mariann.

A GMAT vizsgán maximum 800 pont szerezhető, de ezt még egyetlen vizsgázó sem érte el. Azonban 650 feletti GMAT pontszámmal már az élvonalba tartozó intézményekbe (pl. Harvard, INSEAD, Stanford) is sikeresen felvételt lehet nyerni. A GMAT vizsga eredménye öt évig érvényes.

Nem csak tudás kell, állóképesség is

A GMAT hosszú, csaknem négy órás angol nyelvű vizsga, amely a matematikai képességeket, a logikus gondolkodást, a szövegértést és a nyelvhasználatot méri. A GMAT-et elsősorban az angol anyanyelvű diákok szűrésére fejlesztették ki, amit az erre kijelölt tesztközpontokban lehet letenni. A világon megírt összes tesztet standardizálva értékelik.

Sok olyan feladat típus van, amelyekkel a magyar iskolarendszerben a diákok nem találkozhattak, ezért a felkészülésnek óriási jelentősége van. Ezt még tetézi, hogy az egyetemek felvételiztetői nem csak az elért pontszámot nézik, hanem azt is, hogy a vizsgázók hány százaléka ért el ennyit az elmúlt öt évben. Más szóval, a magyar vizsgázóknak "a világon mindenkivel" kell versenyezniük. Kanadában a világ legnagyobb tesztfelkészítő cégénél, sok évig tartottam GMAT tanfolyamokat angol anyanyelvű diákoknak, a nyelvtani és szövegértési feladatok sokszor még nekik is nehézséget jelentettek - avat be a GMAT oktató.

"Computer Adaptive" teszt

A teszt érdekessége, hogy nincs egy fix feladatsor, hanem egymást követő feleletválasztós kérdések vannak, melyek attól függően lesznek nehezebbek vagy könnyebbek, hogy az előzőkre adott válaszunk helyes vagy helytelen volt-e. A pontszám is ennek megfelelően változik. Tehát nem csak az számít, hogy hány feladatot oldottunk meg helyesen, hanem az is hogy milyen nehézségi szintre jutottunk el.

2012 júniusától egy új feladattípussal egészül ki a vizsga, miközben a mostani feladatok is megmaradnak. Így a teszt sokkal nehezebb lesz, és több felkészülést igényel majd.

A vizsga részei: írásbeli elemzés, matematika, szövegértés és logika

Az első részben két fogalmazást kell készíteni, egyet egy érvelés elemzéséről, egy másikban pedig egy adott problémával kapcsolatban kell állást foglalni és érvelni.

GMAT - MBA

A matematikai részben egyrészt vannak számtani, algebra és geometriai feladatok, amelyek leginkább a középiskolai matematika órákon látottakra emlékeztetnek. Másrészt pedig, egy itthon nem ismert, de szintén matematikai feladatfajta tartozik ide az "adatelégségesség". Ezeknél „mindössze" azt kell megmondani, hogy a megadott adatok felhasználásával lehet-e válaszolni az adott kérdésre.

A harmadik rész háromfajta feladatot tartalmaz. Az első a jelentkező angol tudását teszteli: a nyelvtant, és a helyes nyelvhasználatot. Ezeknél a feladatoknál egy-egy mondatban aláhúzott részről kell eldönteni megfelelő-e vagy pedig a felajánlott másik négy lehetőség egyikét kiválasztani helyette. Ám, ne felejtsük el, hogy ezeket a feladatokat anyanyelvieknek szánták.

A következő feladattípus, amely a logikus gondolkodást vizsgálja, szintén szokatlan a magyar vizsgázóknak. Egy állítást kell elemezni: következtetést levonni belőle, megtalálni a feltételezéseket, vagy meghatározni azt, hogy mi az, ami erősítené vagy gyengíteni az adott állítást.

Az utolsó próbatétel a szövegértés és elemzés. Két-három bekezdésnyi szakmai - a hétköznapitól eltérő - szöveget kell elolvasni és az azt követő kérdésekre válaszolni. A kérdések általában a szöveg mondanivalójának a lényegére fókuszálnak, azt vizsgálva, hogy vajon a tesztalany pontosan megértette-e az olvasottakat. Például gyakran előforduló feladat az, hogy „válassza ki az alábbi öt állítás közül, hogy a szöveg szerzője melyikkel értene leginkább egyet". - tudjuk meg a szakértőtől.

A jó eredmény sokat érhet

Egy feladatra átlagosan két perc áll rendelkezésre, így aztán a gyakorlat és a megfelelő megoldási stratégia legalább annyit számít, mint a konkrét tudás - meséli Horváth Mariann.

A GMAT vizsga díja több mint 300 dollár, és akárhányszor le lehet tenni, de van 30 nap várakozási idő két vizsgaidőpont között. A vizsgának érdemes felkészülten neki vágni, mert a kiválasztott egyetemeknek az elmúlt öt év összes eredményét megküldik, így azt is látják, ha gyengén teljesítünk. Kimagasló eredményre akár teljes tandíjmentességet is adhatnak az iskolák.