Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A későbbi pályaelhagyás és a diplomás munkanélküliség elkerülése érdekében már általános iskolától elkezdenék a fiatalok felkészítését a munkaerő-piacra való bekerülésre. A nemrég bemutatott Új Nemzedék Jövőjéért Program tervezhető karrier-útvonalakat vázolna fel.

Sok a "parkolópályára" került fiatal

Az ifjúsági keretprogram megalkotóinak helyzetelemzése szerint munkaerő-piaci szempontból a legnagyobb problémát a "parkolópályára" került fiatalok, valamint a diplomás munkanélküliek jelentik. Az egyetemi oktatás kiterjesztésével ugyanis létrejött egy olyan, a munkanélküli statisztikák számára láthatatlan időszak, amikor a fiatalok elsősorban a munkavállalástól való félelmükben és nem valamely tudás megszerzése érdekében maradnak a felsőoktatásban.

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program karrierre és egzisztenciára vonatkozó helyzetelemzése szerint a diplomás munkanélküliek többsége azok közül kerül ki, akiknek a szülei alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek, így nem rendelkeznek a pályakezdők karrierjében fontos szerepet játszó kapcsolati tőkével.
A diplomás munkanélküliség kialakulásának másik fő oka a nem megfelelő munkaerő-piaci szemléletmódú képzési rendszer, a gyakornoki helyek alacsony száma, a hallgatók öngondoskodó és önmagukért felelősséget vállalni képes szemléletmódjának hiánya, illetve az elhúzódó gazdasági válság hatásai.

Megoldás: „karrieréletpálya-modell”

A tudatos karriertervezés és karrierépítés jelenleg nem képezi részét az oktatásnak. A kormány által javasolt program alapján a döntési helyzetre való felkészülés és a későbbi pályaelhagyás megelőzése érdekében már az általános iskolában felkészítenék a tanulókat, hogy megismerkedhessenek a különböző hivatásokkal, és ezek végzéséhez szükséges tudásanyag elsajátításának lehetőségeivel. Ezt adott esetben karrier-tanácsadói órák, megtartásával és felvilágosító, valamint tehetséggondozó műhelyek működtetésével kívánják elérni.

A keretprogram kidolgozói szerint az egyik legfontosabb feladat egy olyan rendszer létrehozása, melynek köszönhetően a fiatalok már tanulmányi idejük alatt megkapnak minden információt arra vonatkozóan, hogy képességeiknek, valamint a piaci helyzetnek megfelelően melyik szakmát, vagy szakot érdemes választaniuk. Emellett a program a szakmai gyakorlatok minőségi rendszerének kiépítését is célul tűzte ki egy folyamatosan aktualizált karrieréletpálya-modell és tanácsadói rendszer felállításával.

A karrieréletpálya-modell felállításának célja, hogy a tanulmányait folytató fiatal még a döntés előtt rendelkezzen megfelelő információkkal a továbbtanulással és a munkavállalással kapcsolatban. Emellett az Új Nemzedék Jövőjéért Program kidolgozói hangsúlyozzák: szükség van a szaktudás, mint karrierlehetőség presztízsének emelésére, valamint a felsőoktatási intézmények és a piaci szektor közötti együttműködésre.