Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

"Nem preferálják a vállalatok a 45 évnél idősebb munkavállalók képzését, minél idősebb egy dolgozó, annál kevésbé. A cégek nem kellően használják ki az idősebbek tudásában és tapasztalataiban rejlő értékeket, az idősebbek csak kisebb része vesz részt más kollégák betanításában" - fogalmazódik meg az IBM Magyarország idősödő munkavállalók helyzetét vizsgáló felmérésében.
Nemcsak az életkor, de a többi korosztályhoz képest az arányaiban alacsonyabb iskolázottság és hiányzó ismeretek is csökkentik az idősebbek munkaerő-piaci esélyeit. Amíg például a 45 év alattiak körében 55% legalább közepes biztonsággal kezeli a számítógépet, az ennél idősebbek körében mindössze 17% mondhatja el ugyanezt magáról.
A helyzet pedig különösen nehéz akkor, amikor az 50 év feletti munkát kereső már hosszabb kényszer kihagyás után szeretne újra elhelyezkedni.

Az alacsonyabb iskolázottsággal rendelkezők esetében jellemző, hogy ha mégis akad számukra egy munkavállalónál alkalmi, jobb esetben hosszabb távú munka, a kifizethető alacsony bérek-magas járulék költség összefüggés miatt feketén foglalkoztatott lesz a munkavállalóból. Többek közt ezért is stagnál a fekete és szürke gazdaság aránya, mely "kifehérítését" a járulék-kedvezményeket biztosító kártya széles körű alkalmazásával lehetne indukálni.

Mivel ezek a csoportok a munkaerőpiac szempontjából a leghátrányosabb helyzetűek, a támogatás mértéke ennél a kártyánál a legmagasabb.
A járulékkedvezmény mértéke:
A foglalkoztatónak az első évben nincs járulékfizetési kötelezettsége, a foglalkoztatás második évében 29%-os társadalombiztosítási járulék és a 3%-os munkaadói járulék helyett, meghatározott keresethatárig, havonta a bruttó kereset 15%-át kell közteherként megfizetni
A kártya érvényességi ideje alatt a munkáltató mentesül a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetése alól.

Jogosultság főbb feltételei:
A kártyára az a tartósan álláskereső jogosult, aki
- az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte
- az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik

Az igényléshez csatolni kell a jogosultságra vonatkozó igazolást, határozatot:
- a Munkaügyi Központ igazolása a tartósan álláskereső nyilvántartásáról, időtartamáról.
- a Nyugdíjbiztosítási szerv igazolása az öregségi nyugdíjkorhatár elérésének időpontjáról, abban az esetben, ha az igénylő az igénylés benyújtásának időpontját követő két éven belül eléri az öregségi nyugdíjjogosultság időpontját.

Ennél a célcsoportnál a jogosultak köre 140 ezer fő, eddig az APEH nyilvántartása szerint 5700 fő igényelte a kártyát.

Start Régió kártya

A keddi sajtótájékoztatón Simon Gábor államtitkár elmondta, hogy jövőre tervezik bevezetni a Start kártyacsalád legújabb tagját, a Start Régió kártyát.
Mivel a foglalkoztatás összességében alacsony szintje mögött jelentős különbségek vannak regionális és kistérségi szinten, ezért a leghátrányosabb helyzetű térségekben élők foglalkoztatásának elősegítésére további kedvezmény bevezetését tervezi a kormány.
Azokban a térségekben, ahol a munkahely-hiány miatt rendkívül nehéz az elhelyezkedés, 3 évig járulékmentesen foglalkoztathatják a munkáltatók a rendszeres szociális segélyben részesülőket.

Kapcsolódó cikk: Start Plusz kártya

Nagy Mónika

Fotó: profimedia.hu