Világviszonylatban az időskorú lakosság 52 százaléka kap csak nyugdíjat, de ennek szintje sokszor nem elég a biztonságos megélhetéshez, a megszorítások miatt pedig a trend negatív irányba mozdult el az utóbbi években - ez derül ki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2014-es, "Az időskorúak szociális védelme: fő politikai trendek és statisztikák" című jelentéséből.

A vizsgált 178 országban a 65 évesnél idősebb emberek 48 százaléka semmiféle anyagi juttatásban nem részesül, nem mehet nyugdíjba, hanem továbbra is dolgoznia kell, gyakran nyomorúságos körülmények között alacsony jövedelemért. Negyvenöt olyan ország van, ahol az időskorúak több mint 90 százaléka kap nyugdíjat. Több, mint 20 fejlődő ország jutott el odáig, hogy bevezette az általános vagy csaknem általános nyugdíjrendszert. 

Az idősek majdnem felének nem jut nyugdíj

Az ILO jelentése szerint Európában a költségvetési megszorítások jegyében csökkentették a szociális juttatásokat, ami hozzájárult a szegénység és a társadalmi kirekesztettség növekedéséhez. Az Európai Unión belül 124 millió embert, a lakosság 24 százalékát sújtja ez a helyzet. "Az európai szociális modell eredményeit aláásták a rövid távú kiigazítást célzó reformok"- figyelmeztetett az ENSZ szakosított szervezete. A jelentés szerint ennek következménye, hogy Európa 14 országában csökkenni fog a nyugdíj 2050-re.

A tanulmány hangsúlyozza, hogy egyes országokban viszont éppen a szociális juttatások bővítésével lendítettek a gazdaságon és javították a nyugdíjasok helyzetét. Pozitív példaként említette Kínát, ahol a nyugdíjban részesülő idősek aránya a 2000-ben mért 25 százalékról 2012-re több, mint 70 százalékra emelkedett.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A jelentés hazánkat is kiemeli. "Néhány ország, mint például Argentína, Bolívia, Chile, Magyarország, Kazahsztán és Lengyelország, részben vagy teljesen visszaállamosítja az 1980-as, 90-es években privatizált nyugdíjrendszert, mert az túl drága volt és nem bővült megfelelően. Az államosítástól ezek az országok a pénzügyi kiadások csökkenését, az ellátottak számának növelését és az időskorúak nagyobb létbiztonságát várják."

"Az idős férfiaknak és nőknek joguk van nyugdíjba vonulni, méltósággal, anélkül, hogy szegénységbe süllyednének. Ez a probléma az egész világot érinti" - mutatott rá az igazgató.  

Címkék: nyugdíj, EU, Kína, államosítás, szociális juttatások

Szemlézte: Fogas Krisztina