Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A távmunka aktuális helyzetével kapcsolatos kérdéseinkre Simon Gábor a tárca államtitkára válaszolt:

Simon Gábor - a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára- Reális esélye lehet a gazdasági válságból való kiútnak, ha nő a távmunkába foglalkoztatottak aránya?

A távmunka, mint munkavégzési, munkaszervezési módszer a hagyományos szervezésűnél köztudottan hatékonyabb, költségkímélőbb. A költséghatékonyság mind a gazdasági, mind a közszféra szereplőinek esetében kiemelt jelentőségű gazdasági válságtól függetlenül is. Jelen gazdasági körülmények között az a vállalat maradhat leginkább versenyképes, mely a kiadásainak csökkentése mellett tudja a munkaerőt megtartani. A távoli helyről történő munkavégzés esetében a munkahely fenntartási költsége, hosszútávon akár 25-30%-al csökkenthető.

A távmunkában dolgozók arányának növekedése a munkáltatói előnyökön túl, tartogat nemzetgazdasági előnyöket is. 

- csökkenhet a környezetszennyezés, a közlekedési dugók okozta 
- mérséklődhet a nagyvárosok zsúfoltsága; 
- csökkenhet az energiafogyasztás; 
- fejleszti, modernizálja a szervezeti rendszereket, növeli a gazdasági teljesítményeket; 
- hátrányos körzetekben, településeken javulhat a foglalkoztatottság; 
- az egészségügyre, betegellátásra fordítandó költségek mérséklődhetnek;

Meg kell azonban említeni, hogy míg a munkáltatók és munkavállalók közvetlenül élvezhetik a távmunkából származó előnyöket a társadalom valójában csak akkor részesül ezekből, ha a munkavállalók tömegesen vesznek részt a távmunka-foglalkoztatásban. A távmunkában alkalmazott munkavállalók száma 2002-től évről-évre jelentősen emelkedik és a szakemberek további rohamos növekedést prognosztizálnak.

A távmunka bizonyítottan kedvezőbb költségű lehet általában, mint ugyanabban a munkakörben hagyományos munkavégzési formában történő foglalkoztatás. Hozzá kell tenni, hogy csak azok az un. potenciálisan távmunkában ellátható munkakörök jöhetnek számításba, amelyek megfelelnek a távmunka sajátosságainak, távoli helyről elektronikai eszközökkel, rugalmasan végezhetők.

- Jelen pillanatban a gazdaság szereplői milyen mértékben alkalmazzák a távmunkát?

A távmunkában foglalkoztatottak aránya országonként eltérő képet mutat. Míg Nyugat-Európában már 2002-ben is több olyan ország volt, amelyben a távmunkások aránya meghaladta a 20%-ot, Magyarországon a foglalkoztatottak közel 5%-a dolgozik ily módon,
Jelentős rés látható a régi és új tagországok termelési struktúrájában, amely tényszerűen befolyásolja a távmunkában történő alkalmazást is.

A magyarországi alkalmazás foglalkoztatási csoport megoszlása, ettől relevánsan nem tér el.

A távmunka a kiút reális esélye

- Van e ennek itthon hagyománya és mekkora a távmunkások aránya?

Magyarországon e hagyomány nem túl mélyen gyökerezik, ezért ez az arány ma még alulmarad az EU-átlagához képest. Ennek egyik oka az elektronikus kapcsolatot jelentő internet használat mértékében keresendő, másik oka a munka és vállalatszervezésben.

A telefónia, az ICT vagy IT technológia hazánkban a rendszerváltást követően mutat intenzív növekedést, melyben a szélessávú internet még mindig költséges, ami a keresleti oldali súlyt jelenti. Úgy számolunk azonban, hogy rövidesen a szolgáltatások kínálati oldala kerül túlsúlyba és akkor az árak is csökkennek majd, hasonlóan a mobiltelefonhoz.

Sokkal jelentősebb szempont mára az a szemléletformálás/váltás, illetve ezekre való felkészülés, amellyel a cégvezetők "tanulótípusúvá" formálják a vállalatukat.

Az Európai Uniós felmérések, jószerével a becslések szerint ma Magyarországon 4,5-5% a munkaszerződéssel foglalkoztatott távmunkások aránya az aktív munkavállalói körben.

- A VII. Távmunka Konferenciát nagyobb érdeklődés kísérte, mint az eddigieket, érzékelhető egy emelkedő tendencia?

Hosszú éveken át dolgoztunk már eddig is azon, hogy a munkáltatók minél szélesebb köre ismerkedjen meg ezzel a munkáltatási formával. Pályázatokkal ösztönözzük, konferenciákkal, együttműködések sorával segítjük a tájékozódást ez ügyben. Képzésekkel segítjük a munkáltatókat és munkavállalókat, hogy minél sikeresebbek legyenek a munkaszervezésben és munkavégzésben. Sokan látják ma már a lényegét, a korszerűségét a távmunkaformának, így számunkra természetes és örvendetes is, hogy évről-évre növekszik az érdeklődők és alkalmazók tábora.

- Kik, és milyen profilú cégek érdeklődnek ez iránt a legaktívabban?

A távmunka alkalmazható a vállalat profiljától függetlenül, valamennyi olyan munkakör esetében, ahol a munkavégzés számítógéppel történik és a dolgozó fizikai jelenlétére nem, vagy csak alkalomszerűen van szükség. Számos munkáltató felismerte ezt, melyet tükröz az is, hogy a távmunka támogatásra pályázó cégek és intézmények profilja esetében is széles a paletta. (a háziorvosi szolgálatot ellátó bt-től az őrző-védő szolgáltatást végző kft-ig)

Ám a távmunka sajátosságából adódóan leginkább mégis a pénzügyi, informatikai, tervezési szolgáltató és kereskedelmi, logisztikai terület a domináns.

Egy nemrégiben végzett kutatás szerint a vállalatok ma elsősorban az értékesítők és ügynökök, menedzserek, informatikusok, mérnökök, pénzügyi szakemberek, illetve tanácsadók számára biztosítanak távmunka-lehetőséget.

- Mivel ösztönzi, vagy támogatja a Minisztérium a meglévő és leendő táv-munkahelyeket?

A jelenleg a munkahelyenként igényelhető támogatás mértéke - távmunkásonként - 934 800 forint, ami 8 hónapig jár, és 10 havi továbbfoglalkoztatási kötelezettséget von maga után.
Az idei távmunka-pályázatokon három kiemelt területnek biztosított forrást a kormány, 560 millió forint értékben. A bér- és járulékköltségekre 452, az infrastruktúra kialakítására 89,5, a továbbképzésekre pedig 16,6 millió forintban részesültek a pályázók.

 

foto: profimedia.hu