Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A biztonságos munkavégzés megteremtésének a népszerűsítésére egy kampányt indított az Európai Unió Munkafelügyeleti Vezetőinek Bizottsága (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC), amelynek célja a munkahelyen használt veszélyes anyagokkal kapcsolatos munkakörülmények javítása. A SLIC e kezdeményezéssel igyekszik elősegíteni a 2007-2012 évekre meghatározott közösségi munkavédelmi stratégiában kitűzött célok megvalósítását.

Az Európai Bizottság támogatott kampány 2011 márciusáig tart, és a fafeldolgozással, a bútorgyártással, a járműkarbantartással, a tisztítással foglalkozó szervezetek, illetve a sütőüzemek veszélyeit próbálja csökkenteni. A munkáltatókat szólítják meg, de a munkavállalókat és az érdekképviselőiket is. A kampány elsősorban a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat (azaz a maximum 50 főt foglalkoztató cégeket) próbálja elérni.

Egész Európában ellenőrzik a vállalkozásokat, a munkahelyen használt veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatokat ismertetik velük, ösztönözni próbálják őket a munkakörülmények javítására, és figyelemmel kísérik a megelőzés előírásainak alkalmazását. A projekt során az egyes tagállamokban "beszállnak" a munkavédelmi felügyelők képzésébe, akiket európai szintű közös oktatási anyagokkal és módszerekkel oktatnak.

Mi a bútorgyártásban "jeleskedünk"

Magyarországon az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség a kampány felelőse, ők a fafeldolgozás és a bútorgyártás ágazatokra koncentrálnak. 2010. első negyedévében az első ágazatban 35, a másodikban 46 balesetet regisztrált az OMMF. Néhány súlyosabb is akadt ezek között, halálos kimenetelű viszont szerencsére egy sem volt.

A kockázatértékelés a sikeres biztonsági és egészségvédelmi menedzsment alapja, valamint a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések csökkentésének kulcsa. Ha jól alkalmazzák, akkor javíthatja a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet - és általában az üzleti teljesítményt is. Sok kockázat elkerülhető vagy kiküszöbölhető a munkahelyeken, vannak persze olyan területek is, amelyeken a kockázat nem kerülhető el, ám pontos munkavédelmi szabályokkal, megelőzéssel és odafigyeléssel az elektromos áram, a veszélyes eszközök, szerszámok kezelése, a vegyszerek, a por - például a fa- és bútoriparban a fűrészpor-, illetve a zaj káros hatása a nullára csökkenthető.

A munkahelyi veszélyekre figyelmeztet az EU

Mi a siker kulcsa?

Szükség van részletes kockázatelemzésre, de akkor nem lehet "átvinni" az intézkedéseket, ha a céges kollektíva nem áll egy emberként mögötte. Minden változás ellenállást szül a dolgozók körében, ezért meg kell értetni az alkalmazottakkal, hogy miért van szükség egyes munkafrázisokra - ezt a legkönnyebben úgy lehet elérni, ha a cégvezetés vagy a munkabiztonságért felelős szakember megtalálja és meggyőzi a "hangadót", azt a személyt, akire hallgatnak a munkatársak. Mindez azonban a vezetőség elkötelezett hozzáállása nélkül nem fog menni.

Jogszabály írja elő, hogy minden szervezet, vállalkozás köteles elkészíteni a munkavállalóira vonatkozó kockázatértékelést, amelyben szerepelnie kell azoknak a veszélyeknek, amelyek munkahelyi baleseteket okozhatnak. Magyarországon sajnos nem elég a munkások tapasztalatait papírra vetni: kizárólag szakértő készíthet ilyen dokumentumot. A munkavállalók bevonása pedig nemcsak a végrehajtás során, hanem a munkavédelmi terv, a kockázatelemzés elkészítésekor is fontos lenne: a gyakorlati tudásuk miatt ők nagyon jól tudják, hogy milyen lehetséges megoldások lennének alkalmazhatók, és milyen működőképes megelőző intézkedéseket kellene kidolgozni.

Más uniós államokban viszont azt is elfogadja a hatóság, ha józan paraszti ésszel a cégvezető leírja, hogy az egyes munkafolyamatok során milyen gépekkel érintkeznek az alkalmazottak, és ezek milyen kockázati tényezőt jelentenek. Az EU-nak az az álláspontja, hogy nem szabad túlkomplikálni ezt a dokumentumot, és egy vállalkozó maga is el tud végezni egy kockázatelemzést. A megsegítésükre például tájékoztató anyagokat készítettek a kkv-knak és a mikro vállalkozásoknak - ugyanis ez a két cégtípus az, amelyeknek a munkabiztonsága általában nem felel meg a kívánalmaknak.