Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Valójában min múlik a siker?

Az ő alkalmasságuk, tudásuk, készségeik, motivációjuk, támogatottságuk mind-mind alapvető elemei a sikernek - állítja a Sensa Consulting szakértői csapata - és nekünk tanácsadóknak az a feladatunk, hogy segítsük a szervezeteket, hogy ezeket az értékeket a versenyképességük megteremtésére és/vagy további fokozására mind jobban kiaknázhassák. 

A siker záloga: szemléletváltás - tréningek vagy eredményesség?

Ez mind szép, de hogyan lehet ezt valóban jól csinálni? A Sensa tanácsadói új, még kevéssé ismert fejlesztési kultúrát képviselnek, és azt javasolják a vállalati döntéshozóknak, hogy állítsák párhuzamba például a következőket:

Eredményesség és tréningek

Tegyék föl maguknak a kérdést, hogy mit hoz(hat) egy tréning! Továbbá azt is, hogy nekik valójában mire van szükségük! És ha "gap" van a kettő között, akkor azt is, hogy nem éri-e meg a több és jobb eredményeket hozó megoldást választani.

Miért?

Mert az eredményességnöveléshez egy újfajta együttműködési kultúrán át vezet az út, ami többek között a vezetői-munkatársi kapcsolatok érzékelhető javulásához vezet.
Mert a változásokat csak az új készségek valós, - mindennapokban történő - alkalmazása hozhatja, és az egész programot úgy állítjuk össze, hogy ennek a célnak rendeljük alá.
Mert a többleteredményeket megmér(jük), vagyis ki lehet mutatni, hogy honnan hová jutott el a fejlesztésbe bevont csapat. Amit mérünk, az megvalósul / amit mérünk az valósul meg . Azért lehet ez így, mert azt nyomon követjük, fókuszban van, ahhoz igazodunk, és a folyamat közben is van beavatkozási lehetőségünk, ha még nem érjük el a kívánt célt.

Számszerűsített fejlődés

A mérésről bővebben: kutatások szerint a legtöbb humánfejlesztés nem fordul alkalmazásba, és így nem növeli az üzleti eredményeket. Ennek oka sok esetben a l'art pour l'art fejlesztésekben, illetve a mérések hiányában keresendő, hiszen ha az eredménytelenséget egyértelműen látná a megrendelő, akkor számára értékesebb fejlesztési programokba fektetne be.

Valójában min múlik a siker? A legtöbb vállalat mér ugyan, viszont a régi paradigmák szerint még mindig csak az elégedettséget és a megszerzett tudást ellenőrzi az egyes tréningek után. Az üzleti eredményekben gondolkodó fejlesztéseknél viszont a fő hangsúly nem a tréningekre helyeződik, hanem a későbbi alkalmazást segítő eszközökön van. Azt, hogy a tanultakat hogyan használja, egyáltalán használja-e az érintett, alig kísérik figyelemmel: Tehát azt a kultúrát kell megteremtenünk, ahol a "Mit tudsz?" átfogalmazódik a "Mit alkalmazol?", vagy még inkább a "Milyen eredményeid vannak?" kérdésekre.

Sokszor halljuk, hogy a tréning hatását nem lehet mérni, pedig kimutatható és egyértelműen elkülöníthető a humánfejlesztések eredményessége. A mérés öt lépcsőfokban vizsgálja meg a tréninget: ezen belül az egyénre, a szervezetre, illetve a pénzügyi mutatókra tett hatásait figyeli. Egy fejlesztési program üzleti értéke akkor lesz mérhető, ha azt kezdettől fogva "mérésre tervezzük" és következetesen valósítjuk meg. A mérés többletfelkészültséget és -energiát, illetve pénzt és időt igényel, viszont a hozott többlet az üzleti eredményekben ennél sokkal nagyobb.

Valójában min múlik a siker? 

Egy gyógyszercég adatai azt mutatják, hogy milyen fejlődést ért el a csoporttal a Sensa a tréning előtti működésükhöz képest. Az értékesítők kapcsolatfelvételei során 53 százalékkal több sikert könyvelhettek el, a kérdezéstechnikájuk pedig több mint a háromnegyedével lett erősebb. Az érvelési készségük 20 százalékkal, míg a kifogáskeresés csaknem a kétharmadával jobb a tréning után.