Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Az intézkedések - előzetes számítások szerint - több tízmilliárd forintot igényelnek, amihez rendelkezésre áll a gazdasági tárca kezelésében lévő mintegy 1000 milliárd forintos forrás.

A tervek a megvalósulás stádiumába kerültek, amiről Simon Gábor államtitkár informálta a Profession.hu magazinját:


- Hogyan működik a foglalkoztatási információs bázis?

- A vállalkozások létszámgazdálkodásának nyomon követését szolgáló ún. gyors előrejelzési rendszert építettünk ki. Minden olyan helyi információt összegyűjtünk és központilag is nyilvántartunk, amely a cégek elbocsátási terveire vonatkozik. Az elbocsátások okainak részletesebb elemzése és pontosabb meghatározása érdekében megkezdtük az információs rendszer olyan irányú továbbfejlesztését, amely alkalmas lesz arra, hogy a munkanélkülivé válás okairól a jelenleginél több információt biztosítson a kisvállalkozások vonatkozásában is. Ehhez kapcsolódik, hogy a Gazdaságkutató Intézet az SZMM megbízásából előrejelzést készít a globális válság rövid távon várható foglalkoztatási hatásairól azon nagyvállalatok és azok beszállítóinak körében, amelyeket a legjelentősebb dekonjunktúra hatás érinthet.

- Milyen stádiumban vannak a munkahelyek megtartását célzó programok, intézkedések és a bértámogatás?

- Kidolgozásra került a vállalkozások pénzügyi és foglalkoztatási helyzetét megerősítő válságkezelő csomag. Azonban az intézkedések egy részéhez törvénymódosítás szükséges, melyeket benyújtottunk a Parlamenthez, más részük bevezetése a költségvetési törvény elfogadását követően kezdődhet meg.
A munkahelymegőrzést és a foglalkoztatás bővítését elősegítő állami beavatkozások:

Olyan feltételrendszer kidolgozását kezdtük meg, amely a recesszió által érintett gazdasági szervezeteknél segít megoldani az átmeneti foglalkoztatási gondokat.

1. A regionális munkaügyi központok forrás-kiegészítése

Külön forrás áll rendelkezésre 2009-ben a regionális munkaügyi központok részére, amely pályázat útján kerül felhasználásra. Ebből a keretből a térségben keletkező válságkezelő és a munkaerőpiac kedvező alakulását befolyásoló intézkedések finanszírozásához kérhető forrás-kiegészítés.

2. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkahelymegőrző célú központi programja

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítésének támogatására központi programot tervez indítani. Ennek révén a regionális munkaügyi központ külön pénzforráshoz juthat abban az esetben, amennyiben a jelentkező foglalkoztatási feszültséget munkahelymegőrzés támogatás nyújtásával preventív módon kívánja kezelni, és a forrást a nagyobb létszámot érintő munkahelymegőrzéshez igényli. A program várhatóan 2009. elején indul.

3. Foglalkoztatottság megőrzésének támogatása

A Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete döntött a program támogatásáról. A programra az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál lehet majd pályázni, várhatóan 2009. január elején kerül meghirdetésre. A program célja: a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése, a gazdasági válságból fakadóan a megszűnő álláshelyek számának a minimalizálása, az érintett munkavállalók munkavégző képességének megőrzése, illetve foglalkoztathatóságuk fejlesztése

A program keretében támogatható tevékenységek:

1. Munkahelymegőrző célú támogatás

2. Csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás támogatása

3. Képzésbe vonás esetén képzési ? átképzési támogatás.

4. Foglalkoztatás támogatása más munkáltatónál

5. Szolgáltatás igénybe vételének támogatása

4. Aktív munkaerő-piaci piaci programok

Kezdeményeztük az állami nagyberuházások és az infrastrukturális fejlesztések folyamatának felgyorsítását pótlólagos munkahelyek érdekében.

5. Plusz egy év járulékmentesség

A tervezett konstrukció regisztrált álláskeresők és az inaktivitásból a munkaerőpiacra visszatérő munkavállalók foglalkoztatása esetén egy év járulék-mentességet garantál egy év továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett a létszámukat növelő cégek számára.

Hajós Dániel

fotó: profimedia.hu