Becslések szerint a fiatalok munkaerőpiacról való kikerülése 2011-ben 153 milliárd euró gazdasági veszteséget okozott az Európai Unióban. Ez az európai GDP 1,2 százalékának felel meg. Noha a tagállamok között jelentős eltérés mutatkozik, egyes országok (köztük Magyarország) különösen magas, akár GDP-jük 2 százalékát meghaladó árat fizetnek. A munkanélküli fiatalok közel 500 milliárd forint veszteséget jelentenek hazánknak.

14 millió munkanélküli fiatal

Közel 40 százalékkal, 5,5 millió főre emelkedett a 25 év alatti munkanélküli fiatalok száma az Európai Unióban az utóbbi öt év során. Ugyanakkor, ha az összes sem oktatásban, sem képzésben, sem foglalkoztatásban nem lévő fiatalt vesszük, már 7,5 millió főről beszélhetünk az Eurostat adatai szerint 2011-ben.

6,5 millió olyan 25-29 éves európai fiatal van, akik sem a munkaerőpiacon, sem az oktatásban nem voltak jelen. Így tehát a 30 év alatti munkanélküliek száma eléri a 14 milliót.

A fiatalok körében jelen levő munkanélküliségi arány strukturálisan magas szintje azt jelzi, hogy komoly akadályok állnak a fiatalok előtt a munkaerőpiacra történő belépésükkor. Ezek a tendenciák már korábban, jobb gazdasági időszakokban is jellemzőek voltak, azonban a gazdasági válság tovább növelte azokat a kihívásokat, amelyek a fiatalok munkához jutását gátolják. Az elmúlt évek folyamatai egyúttal rávilágítanak a hosszú távú oktatási és munkaerő-piaci reformok, valamint a hatékonyabb támogatási és tanácsadási rendszerek szükségességére.

Új programmal segítenek

Az Európai Bizottság (EB) pályázatot írt ki a témában, mely a fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása érdekében annak előnyeire és lehetőségeire hívja fel a figyelmet egy átfogó tájékoztató kampány keretében. A projektet 7 ország munkaadói szervezetei, szakszervezetei és munkaügyi hivatalai közösen valósítják meg, munkájukat a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) koordinálja.

A Fiatalok foglalkoztatásának elősegítése Kelet-Közép Európában című projekt az EB foglalkoztatásért, szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős főigazgatóságának társfinanszírozásában valósul meg. A kampány lebonyolításában Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Bulgária és Montenegró munkaadói szervezetei működnek együtt.

Az év elején indult projekt során a partnerek különböző kommunikációs eszközök révén tájékoztatják a pályakezdő fiatalokat és a vállalatokat a fiatalok foglalkoztatásának kölcsönös előnyeiről és lehetőségeiről. Így például hazánk tavasszal és ősszel két vidéki és egy budapesti szemináriumot is rendez majd, de emellett a nemzetközi záró konferencia házigazdája is lesz.

A készségeket kell fejleszteni

Az MGYOSZ a kampány keretében felhívja a figyelmet arra, hogy a probléma megoldásának egyik legfontosabb eleme, a fiatalok készségeinek a munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Különösen fontos, hogy az oktatási és képzési lehetőségek, különösképpen a szakképzés adta lehetőségek a vállalati igényeknek megfeleljenek. A munkahelyi gyakorlati képzésen alapuló modellek, mint például a duális képzési rendszerek, valamint a gyakornoki és tanulói képzési programok, ugyancsak fontos szerepet játszhatnak a fiatalok megfelelő kompetenciákkal és készségekkel való felruházásában.

A magyar munkaadói szervezet határozott álláspontja, hogy a munkahelyi gyakorlati képzésnek a közép és felső szintű oktatás részévé kell válnia, mely az oktatásszervezők és a munkaadók közötti szorosabb együttműködés révén válhat sikeressé.

Mindenki nyer

"A munkahelyi gyakorlati képzési rendszerben minden érintett nyer. A fiatalok szakmai gyakorlatot és valós munkatapasztalatot kapnak, ezzel javítva jövőbeni karrierlehetőségeiket. A munkaadók számára előnyös a fiatalok által hozott lendület, naprakész tudás és az általuk generált plusz teljesítmény, valamint a vállalkozás potenciális, a céget már megfelelően ismerő, új munkaerőhöz is juthat. A kormányoknak is előnyös, hiszen a munkaadók jobban bevonódnak a duális képzési rendszerekbe, és ezáltal csökkentik a fiatalokra fordítandó oktatási és képzési költségeket, megosztják az azzal járó feladatokat" - hangsúlyozta Vadász Borbála, az MGYOSZ nemzetközi projekt koordinátora.

Komolyan javíthatja a fiatalok jövőbeni foglalkoztathatóságát, vagy egy sikeres vállalkozás megalapozását az is, ha a közép- és felsőfokú oktatás keretében lehetőségük nyílhat vállalkozói gondolkodásmódjuk és készségeik fejlesztésére. Lényeges előnyt jelenthet továbbá a külföldi munkatapasztalat is: hiszen itt a nyelvtudás elmélyítésén kívül más nemzetek munkakultúrájába, eltérő munkamódszereibe is bepillantást nyerhet a fiatal munkavállaló.

Az MGYOSZ rámutat arra is, hogy a fiatalok sajátos helyzetben vannak, mivel teljesen hiányzó vagy csak korlátozott munkatapasztalattal bírnak, amikor belépnek a munkaerőpiacra. Ezért a fiatalok foglalkoztatásának javítását a munkaadóknak juttatott pénzügyi kedvezményekkel és speciális munkahelyi megállapodásokkal is segíteni kell, így bátorítva a vállalatokat a fiatalok toborzására - hívták fel a figyelmet.

Készítette: Durbák Ildikó