Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Lojalitás, vagy önzés

A munkahelyváltásnak számtalan kiváltó oka lehet. A személyes érzelmektől a legmerevebb racionalitásokig terjed a halmaz, ám a végkimenetel eredményében mindegyik megegyezik: a munkavállaló kilép a rendszerből.

Ázsiában már maga a munkahelyváltás is egy képzavar, az pedig, hogy azt a dolgozó kezdeményezze képtelenség - hangsúlyozza Bálint Gábor, aki tizenöt éven keresztül vezetett egy kábeltévé társaságot Japán fővárosában. Európában persze más jellegű a munkavállalók és a munkaadók morális viszonya. Ebben a kultúrkörben általános jelenség a munkahelyváltás, de a nálunk nyugatabbra lévő államokban nagyobb figyelmet fordítanak a résztvevők annak körülményeire.

Král Hajnalka hatodik éve áll egy londoni székhelyű kereskedelmi vállalat alkalmazásában és elmondása szerint ott a dolgozók számára evidencia, hogy ha távozni szándékoznak, arról a terv megszületésének idején tájékoztatják foglalkoztatójukat. Angliában cserbenhagyásnak minősítik azt, ha valaki azonnali hatállyal lép ki egy szervezetből, nálunk ez szinte normális gesztus - mondja Jakab Ferenc tréner a munkaerőpiacon érvényesülő erkölcsi normákról, amit a múlt rendszer reflexeinek és a kapitalizmus - tévesen értelmezett - értékrend torzulásainak tulajdonít. Ferenc feladata, hogy a fluktuáció következtében keletkezett űrt, kiképzett munkaerővel töltse fel. Ő felel az átképzésért, azért, hogy az átállás a legkevesebb vesztséget okozza. Ameddig tombolt a gazdasági válság és leépítések voltak - mondja a tréner -, a talpon maradt vállalatok alkupozíciói erősödtek, irántuk a munkavállalói hűség természetes következmény volt, ami a presszió enyhülésével párhuzamosan enged fel.

Hogyan váltsunk zökkenőmentesen munkahelyet?

Magyar módra

A munkavállalói hűtlenelhagyás természetes jelenség ott, ahol nincs, vagy még csak rügyezik a munkavállalói felelősség és hűség hagyománya - szögezi le a tréner, aki tizennyolc éve tanulmányozza a magyar munkaerő-piacot.

Jellemzően a magyar munkavállaló kevésbé lojális, amikor a saját jövőjéről kell hirtelen döntést hoznia. Amennyiben anyagilag, illetve egzisztenciálisan előnyös lehetőséget kínálnak fel neki, azonnal lép. Viszont, szegmenstől függetlenül minden munkaadónak, vállalatnak, cégnek az a gazdasági érdeke, hogy minél előbb megtudja a kötelékét elhagyni szándékozó terveit. Ám a munkavállaló, mint a gazdaság legkisebb egysége is globálisan abban érdekelt, hogy minél kevesebb problémát okozzon egykori munkahelyének.

A gazdaság szerkezete olyan érzékeny, amiben akár még egy ilyen kicsiny zökkenő is képes beláthatatlan lavinát indítani, ezért Nagy Péter coach a következőket tanácsolja a váltáson gondolkodóknak:

Az első komolyabb konfliktust, nézetkülönbséget jelezze és kérje a HR vezetőt, hogy keressenek rá közösen egy elfogadható megoldást, mint áthelyezés, átképzés, vagy egy új feladat. Az őszinteség tisztességes helyzetet teremt, amitől a "tüske" könnyebben, a lehető legkevesebb konfliktussal is kiemelhető.

Amennyiben az őszinteség már nem segít, és a probléma már túllép az egyén hatáskörén, valljunk színt, aminek hatására sok esetben még házon belül is rendeződhet a konfliktus. A munkaadó is ráébredhet, hogy tévedett és rendeződhet a probléma.

Ha minden kötél szakad és a leendő új munkahely, pozíciót is megtaláltuk, kérjünk legalább egy hónap gondolkodási időt, amiről tájékoztassuk a munkaadónkat, így korrektül és becsületesen járunk el, ami csak a mi értékünket emeli.