Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A törvény drasztikus kvóta módosítása mögött - aminek eredményeképpen az eddigi 177. 000 forintos hozzájárulás összegét személyenként az ötszörösénél is többre emelték - nemes, egyetemes eszmények húzódnak meg. (Beiktatta: 2009. évi LXXVII tv 129.§, továbbiakban: Flt 41/A § (5) bekezdés)

Ilyen a társadalmi egyenlőség, az integráció, a felzárkóztatás, amit úgymond megfejel a korlátozottak számának az utóbbi években tapasztalható dinamikus ugrása - mondta Csete László a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Rehabilitációs Osztályának vezetője, aki a saját, az utóbbi két évben készített statisztikájuk alapján arról számolt be, hogy közel tízszer annyian fordultak hozzájuk segítségért és kérték a regisztrációt, mint két évvel ezelőtt. Ennek a jelenségnek okai sokfelé kereshetőek, többek között átalakításra került a rokkantsági nyugdíjrendszer, és ennek mentén bevezetésre került a rehabilitációs járadék azért, hogy rokkantsági nyugdíjba közvetlenül csak azok kényszerüljenek, akiknél hiányoznak a sikeres rehabilitáció feltételei, és a tények alapján a törvényalkotók úgy rendelkeztek, hogy ezzel az ösztönzéssel is próbálnak megoldást találni erre az összetett társadalmi változásra.

Hasznos foglalkoztatás

Előny a foglalkoztatónál

Több mint 10 éve adott az a lehetősége a magyar vállalkozásoknak, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával (kvóta teljesítése) nyerjenek felmentést a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének törvényi kötelezettsége alól. Erre ma is lehetőség van, sőt. A törvénymódosítást jutalmazó rendszerűre formálták azzal, hogy ezzel a folyamattal párhuzamosan támogatási rendszert és alapot biztosítanak a benne résztvevőknek - mondta el Csete László.

A 2008 márciusától Európai Uniós forrásból elindult a TÁMOP 1.1.1 projekt, ami a megváltozott munkaképességgel rendelkezőket foglalkoztató vállalkozásoknak többek közt bér és járulék hozzájárulást biztosít, akár az összeg 100%-áig. Sőt, ebből a programból a munkavállalók továbbképzésének költségei, illetőleg a kapcsolódó fejlesztések költségei, a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítések is megfinanszírozhatók a munkaadóknak.

Emellett a korlátozott munkaképességgel rendelkező dolgozók kiválasztásában, tájékoztatásában, rendszerezésében is segít a projectszervezet, ami a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ égisze alatt működik. Komoly probléma lehet, ha egy vállalkozás vezetője nem talál elegendő, vagy megfelelő korlátozott képességű alkalmazottat, amiben az országos hálózattal rendelkező Munkaügyi Központ adekvát segítség.

A munkaügyi központ kiemelt figyelmet fordít a munkaadók, a vállalkozások tájékoztatására és fontosnak tartja a hosszú távú kapcsolattartás erősítését, így ennek érdekében a nyár elején - a TÁMOP 1.3.1/1.2.2.2 program keretében - lehetőségünk nyílik egy kapcsolattartást segítő szakmai rendezvény megtartására

A támogatásokra természetesen pályázni kell, aminek pontos feltételeiről a legközelebb eső Munkaügyi Központ kirendeltségén lehet megtudni, illetve a www.nfu.hu, vagy a www.esza.hu weboldalakon.