A PwC Magyarország kísérleti jelleggel indult Panorama Projectje a három érintett csoport - a munkaadók, a leendő munkavállalók és a felsőoktatási intézmények - elvárásait térképezte fel. A céljuk az, hogy összehangolják az üzleti igényeket és a szakember-kínálatot.

A cég kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek emberierőforrás-terveinek követésére. Összevetik a vállalatok által keresett és a diákokra jellemző készségeket, kompetenciákat, illetve feltérképezik az eltéréseket, és javaslatokat fogalmaznak meg, hogy hogyan lehet közelebb hozni az oktatást és a munkaerőpiacot.

Egyre nehezebben találnak majd munkaerőt

A kutatás rámutatott, hogy a diákok, egyetemek és cégek elvárásai nem eléggé összehangoltak. Intenzívebb, tényeken alapuló és folyamatos párbeszédre lenne szükség, hogy közelebb hozzák egymáshoz a célokat - így a közös siker esélyét is.

  Ezek lesznek a slágerszakmák

Főként a kommunikációs, digitális és szociális kompetenciák területén várható, hogy a kereslet és a kínálat nem fedi majd egymást, azaz egyre nehezebb lesz az elvárásoknak megfelelő munkaerőt találni.

A digitális készségek iránti igény sem az egyetemeken, sem a munkaadóknál nem épült be a rendszerbe. Például sok szó esik arról, hogy a Y generáció munkaszokásai eltérnek a náluk idősebbekétől, ám ennek következményeit kevesen fordítják le konkrétumokra.

A munkakörök szintjén a mérnökök mellett elemzői és ügyfélszolgálati munkakörökre mutatkozik a legnagyobb távlati kereslet.

A Profession.hu-n a szolgáltató központok ilyen állásokat hirdetnek.

Megoldás lehet a párbeszéd

A legnagyobb probléma egy olyan egységes keretrendszer hiánya, amely az összes érintett számára elfogadható volna. A keresleti-kínálati trendek változékonyak, illetve hiányzik egy olyan közös kommunikációs platform, ahol mindhárom oldal elmondhatná a véleményét.

A tanulmány javaslatként fogalmazza meg a közös kompetencia-definíciók és fogalmak megalkotását, a kereslet-kínálati előrejelzésének rendszerességét, valamint a kommunikációt elősegítő digitális keret megteremtését.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

"A kezdeményezés, és annak jövőbeli kiterjesztése Magyarország hosszú távú versenyképességét tartja szem előtt. A kutatásban arra kerestük a választ, hogy milyen módszertan mentén fogalmazhatóak meg trendek és előremutató javaslatok, hogyan képesek a hallgatók, a felsőoktatási intézmények és a vállalatok jobban felkészülni a 2020-ig tartó időszak kihívásaira" - mondta Szelecki Zsolt, a PwC Magyarország HR-tanácsadási üzletágának vezetője.

A projekt során az Európai Bizottság ,,EU Skills Panorama" projektje által definiált kulcskompetenciákat - mint például kommunikációs készségek, kezdeményező készség, digitális kompetencia vagy tárgyi tudás - értékelték a hallgatók, képzőintézmények és vállalatok - tette hozzá Bencze Róbert, a PwC Magyarország HR-tanácsadási üzletágának igazgatója.

A kutatásban 11 vezető magyarországi vállalatot (szolgáltató központokat), 420 diákot és a vezető gazdasági-üzleti és informatikai egyetemi karokat kérdeztek meg.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: munkaadó, felsőoktatás, munkavállaló, kereslet-kínálat