Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Ám a statisztikai számok nem mindig mutatják a valós helyzetet, mert a munka-jogi háttér tisztázatlansága miatt számos olyan vállalkozás van az országban, akik klasszikus távmunkában foglalkoztatnak munkavállalókat, de azok a munkaszerződések vonatkozásában mégsem tartoznak ebbe a kategóriába – hangsúlyozza Breiner Ildikó, üzleti coach és távmunka tanácsadója. Óvatosságra int a szakember, amikor a távmunka valós piaci részesedéséről kérdeztem, mert nagy, multinacionális informatikai cégek jelentős állományt foglalkoztatnak így, de hivatalosan mégsem nevezik annak. Ezek a dolgozók jellemzően software fejlesztők, programozók, vagy az értékesítés területén működnek sales pozícióban. Nekik nincs szükségük irodai helyre, asztalra, gépre, hogy a munkájukat végezzék, csak bizonyos időnként jelennek meg a vállalat telephelyén a munkatervek kiírásakor, elszámoláskor. Ha őket is hozzá számolnánk a távmunkások százalékos részesedéséhez, nem 10, hanem 15-20%-ra is rúghatna az arányuk.

Szemléletváltásra van szükség

Bábolnai Ferenc munkaviszonyát a recesszió vihara sodorta el, minek következtében 2008 novemberében - életében először – állás nélkül volt. Egy kereskedelmi vállalatnál dolgozott 18 évig, mint gazdasági csoportvezető. Azóta számos helyen tett próbát, de konkrét munkát „csak”egy távmunka közvetítő cégnél kapott. Azért mondom, hogy „csak”mert számomra ez a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság szinonimájával volt egyenértékű – mondja Ferenc, akinek a munkáról alkotott elképzeléseivel nem igazán egyezett ez az alternatíva. Megszoktam, hogy a munka munkahelyet, munkaidőt, kontrollt, és kollektívát jelent – szögezi le Bábolnai Ferenc.

Ez a fajta vélemény a távmunkáról teljesen általánosnak tekinthető ma Magyarországon, ahol nincs még kialakult társadalmi hagyománya az alternatív foglalkoztatásnak – fűzi hozzá Breiner Ildikó, aki szerint a gazdaság egészét mérhetően javítaná, ha ebben a vonatkozásban a munkaerő-piaci szereplőkben szemléletváltás történne. Bábolnai Ferenc pozitívan csalódott, amikor félve, de mégis csatlakozott egy informatikai cég sales csapatához távmunkásként.

 távmunkában dolgozni 

Nehezen, de megszoktam, hogy a magam ura vagyok – mondja nevetve Ferenc. Életemben először én oszthattam be a munkaidőmet, élvezem a szabadságot, a kötetlenséget, ám az evvel járó felelősség kezdetben sok álmatlan éjszakát okozott. De amikor megtört a jég, boldogabb voltam a munkámban, mint valaha. A munkatervezési módszert kellett alapjaiban átértelmeznem ahhoz, hogy mentesüljek a kellemetlen érzésektől, amit a konstrukció szokatlansága okozott – vallja Bábolnai Ferenc.

Tréning és coach

A gazdasági világválság katalizátorként hatott a távmunka terjedésére, mert a költségvetési megszorítások, a racionalizálás arra ösztönözte a munkaadókat, hogy a munkahelyek fenntartásának költségeit lefaragják és a távmunka felé forduljanak. Persze ezt csak bizonyos ágazatok szereplői tudják megtenni, azok, ahol a munkavégzésnek nincs olyan eszközigénye, ami csak a munkaadó központjában érhető el. Ilyen a gyáripar, az összeszerelő üzemek, a szolgáltatóipar, ahol a munkavégzés nem képzelhető el otthoni környezetben. De a többi szegmensben a tendenciák azt mutatják, hogy évről-évre, dinamikusan szorítja ki a távmunka a klasszikus foglalkoztatást. Ám ahhoz, hogy a jövő munkaerő-piacán a távmunka megnövekedett felvevőképességét kellő számú és szaktudású munkavállalóval tudják feltölteni, személyes és csoportos tréningekkel kell a dolgozók szemléletváltását előmozdítani – hangsúlyozza Breiner Ildikó, aki szerint a jövő munkaerő-piaca tréning és coach orientált lesz.