Elsősorban, - pályakezdőről lévén szó - arra keres bizonyítékokat, hogy a jelentkező rendelkezik-e a munkakör betöltéséhez szükséges tudással (tanulmányok), illetve olyan készségekkel, esetleg tapasztalattal, ami közvetve vagy közvetlenül alkalmassá teheti az adott feladatok megoldására.

Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Egy konkrét hirdetésre, egy valódi jelentkező korábbi és a karriertanácsadó segítségével készített önéletrajzát mutatjuk be. Nézzük a különbséget!

A HIRDETÉS

Az álláshirdetés

Kattintson a linkre és tekintse meg a hirdetést eredeti méretben.

MIT KELL TUDNI A PÁLYÁZÓRÓL? - AMI AZ ÖNÉLETRAJZ MÖGÖTT VAN

Kollektív élet a kollégiumban
A pályázó középiskolai tanulmányait kollégistaként, egy jó hírű gimnáziumban végezte, ahol honnan egy felsőfokú nyelvvizsgával (angol) és egy jól eladható szakmával (pénzügyi ügyintéző) került ki. Tanulmányi eredményei alapján a legjobb egyharmadba tartozott. Aktívan részt vett az osztályközösség életében: nem csak az iskolában, de azon kívül is többet tett az átlagnál. Például a nevéhez fűződik a gimnáziumi sakk-kör megszervezése is. Széles érdeklődési köre megnehezítette számára a továbbtanulás irányának a kiválasztását; végül elsőként a pszichológus szakot jelölte meg.

Minden rosszban van valami jó
A sikertelen felvételi után a helyi takarékszövetkezetben helyezkedett el ahol "mindenesként" a fiókvezető (nagybátyja) mellett ismerkedhetett meg egy pénzintézet működésével és alkalmazhatta az iskolában tanultakat. Ennek hatására érdeklődése a pénzügyi terület felé fordult, és intenzíven készült a közgazdász szakra, ahova fel is vették.

Egyetemi évek 

Az egyetemi követelményeket könnyen teljesítette, így maradt még ideje a szakkollégiumi munkára is és a sakkozást sem kellett feladnia. Másodévesként egy banknál helyezkedett el nyári munkára, ahol új területen, az eladásban sikerrel próbálhatta ki magát. Személyes kapcsolatai segítségével a harmadik év után (BSc. fokozattal rendelkezve) egy ismert építési beruházó cég elsőszámú vezetőjének asszisztensét helyettesítette két hónapig. Itt komoly felelősséggel járó feladatokat kapott - minimális ellenőrzés, és maximális igénybevétel mellett. Betekintést nyert a felsővezetői munka mindennapjaiba, fontos megbeszéléseken lehetett jelen, és jelentős kapcsolati tőkére tett szert. A kötelező tanulmányi munkánál tovább lépett: Tudományos Diákköri dolgozatot készített, amely a bankszakma egyik jelentős területét nemzetközi viszonylatban elemezte és hasonlította össze.

Kötelező szakmai gyakorlat - a "szükséges jó"
A jelölt hat teljes hónapot töltött (heti 20 óra) munkahelyi környezetben az iparág egyik meghatározó vállalatánál, amelynek eredményeként nemcsak megismerte a bank működését, de részt vett a napi munkában, elemzéseket készített, illetve részt kapott egy belső audit elvégzésében is. A következő félévben az itt szerzett tapasztalatait a szakdolgozatában foglalta össze, amihez komoly segítséget kapott a korábbi vezetőitől és munkatársaitól.

[SCARAB]

ILYEN VOLT - ILYEN LETT

A pályázó által készített önéletrajz                 A karriertanácsadó segítségével készített önéletrajz

A pályázó által készített önéletrajz          A karriertanácsadó segítségével készített

                                                                                              önéletrajz

Kattintson a képek alatt található a linkekre és tekintse meg az önéletrajzokat eredeti méretben.

A KÜLÖNBSÉG

A kiindulási önéletrajz túl vázlatos és nem fókuszált; hiányoznak a lényegi információk. Minden esetben érdemes a megcélzott pozícióhoz illeszteni az önéletrajzot. Fontos, hogy minél több ponton kapcsolódjon a meghirdetett álláshoz, mert annál valószínűbb, hogy eléri a célját: behívnak interjúra.
Az átalakítás előtt részletesen feltérképeztük a jelölt szakmai és a szakmához bárhogyan kapcsolható múltját. Az alábbiakban összefoglaljuk a leglényegesebb változtatásokat.

"Nincs igazi munkahelyi tapasztalatom"- mondja sok pályakezdő.
Ez általában nem teljesen igaz, mivel munkahelyi tapasztalatnak számít a nyári munka, a szakmai gyakorlat, vagy akár a családi vállalkozásban vagy diákszervezetben töltött idő is. Ennek megfelelően kiegészítettük a pályázó önéletrajzát az odavágó gyakorlatokkal (de, például azt, hogy az egyik nyáron ruhabolti eladó volt nem írtuk bele). A szakmai tapasztalatok megfogalmazása során ügyeltünk, hogy minél jobb betekintést adjunk az ott végzett munkába és ahol lehetett megemlítettük az elért eredményeket.

A lényeg a lényeg
A munkáltató számára fontos információkat kiemeltük, mind formailag, mind elhelyezésben: előre került a végzettség és a releváns tantárgyak felsorolása, illetve a szakdolgozat és TDK munka címe. A tapasztalatokat időben visszafelé a legfrissebbel kezdve soroltuk fel. Bár általában vagy a munkahelyet, vagy a beosztást szokták szisztematikusan kiemelni, de mi vegyesen emeltük ki: mindig a megpályázott állás szempontjából lényegesebbet.
Alulra összegyűjtöttük a kulcsszavakat, ezzel is elősegítve a vezető döntését. Referencia csak interjú után szükséges.
Az "Egyéb" alatt olyan tevékenységeket, eredményeket soroltunk fel, amelyek valamilyen szempontból reagálnak a hirdetésben írtakra (pl. elemző képesség: sakk, esettanulmányi verseny).

A forma
A személyes adatokból csak a név, telefonszám, és az e-mail cím maradt meg, és ezek is a fejlécbe kerültek. A lakcím használata inkább félrevezető a pályázó esetében, hiszen szülei címe nem a valódi lakhelye, a budapesti címe pedig valójában csak ideiglenes.
A diszkrét díszítés keretbe foglalja az önéletrajzot.
Az önéletrajz nem levél, vagy hivatalos dokumentum, hogy alá kellene írni, így az aláírás, és a dátum a címmel együtt elmaradt.


BEHÍVNÁ INTERJÚRA? - kérdeztünk 5 szakembert.

A jó önéletrajz az, amelyik interjút szerez: munkánkat HR szakemberek, vezetők megkérdezésével teszteltük.


Horváth B. Soma
Emberi erőforrás- és üzleti szolgáltatási igazgató
Sanoma Budapest Zrt.


Igen, behívnám, mert "papírforma" szerint nagyon sokat tud abból, amire szükség lehet. Ugyanakkor nem tetszik benne pár dolog, ezekre kérdeznék rá: 

- Nem vették fel elsőre, pedig hiszek a felvételi és a későbbi sikeresség korrelációjában
- A diploma témája és a TDK figyelemre méltó
- A legnagyobb félelmem a motiválhatóságával kapcsolatban merül fel: marketing bizottság, DHL verseny, sakk, NLP... túl sok minden ez, vajon meg tudna-e ragadni egy ilyen szűk területen?
- Vajon tudja-e már, hogy mivel akar később foglalkozni?


Filáj Gábor
operatív igazgató
TESK Tanácsadó Kft.


Igen, behívnám a hölgyet.
A hölgy végzettségében és nyelvtudásában megfelelő, szakiránya és szakdolgozata hasonló témában íródott bár az elmélet és a gyakorlat gyakran eltér egymástól. Mivel már az egyetemi évek alatt is dolgozott így látható, hogy ambiciózus a pályázó és tud támogató munkakörben teljesíteni. Mivel már dolgozott asszisztensi munkakörben, tudja, milyen fokú előkészítésre van szüksége egy vezetőnek abban, hogy munkáját eredményesen tudja végezni. Ami kissé kérdéses, a váltások száma és ideje, mi az oka annak, hogy a piac több szereplőjénél megfordult már (hacsak gyakorlatok idejében is) - hozzáteszem, lehet olyan indoklás, amely ezt változást nem csak magyarázza, hanem értékké is teheti az önéletrajzban.
Az önéletrajz áttekinthető, a pozíció kiírásához szükséges releváns információkat domborítja ki, mindenképp érdemes lenne a jelölttel továbblépni.


Dr. Szigeti Béla
Fiókigazgató
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.


Igen, én a jelöltet elhívnám egy interjúra.
Ami tetszett (az első pillanatra megragadott):
1. rendezett forma, megnyerő arckép (tipikus elemző kinézet);
2. rövid, tömör, a lényegre törő és releváns információk; (mint banki döntéshozó, pont ezt várnám el)
3. a jelölt képzettsége kifogástalan;
4. szakmai karriere megtervezettnek tűnik (kis takarékszövetkezet asszisztensétől a Kicsi bank üzletkötőjén át a Nagy Bankig)
5. racionális és kreatív gondolkodásra utaló tények tűntek fel (marketing, NLP, sakk);
6. motiváltnak tűnik a jelölt (... második helyezés, ... második legjobb).

Alaposabban elemezve az önéletrajzot, ami tetszett:
- témába vágó szakdolgozat, TDK dolgozat, nagyon jó a jelölt képzettsége (nyelvtudás, végzettség)
- kezdő létére viszonylag sok tapasztalatot szerzett a pályázó (kifejezetten motiváltnak tűnik)

Ami elgondolkodtatott:
- profi a csomagolás, az kétségtelen, de az interjún azért rákérdeznék, hogy ha tényleg komolyan sakkozik (profi sport), miért akar egy junior elemző állást?
- motiváltnak tűnik a pályázó, de ha hosszabb időt kell juniorként dolgoztatnom, akkor nem kizárt, hogy ugródeszka lesz az állás?
Ezekre a kérdőjelekre azonban inkább az interjún kérdeznék rá, mert nem kizárt, hogy aranyat találtam!


Kiszely Gabriella
HR Manager
Crytek Hungary Kft. 


- A pályázatát beküldő jelölt frissdiplomás, aki rendelkezik munka/szakmai tapasztalattal. Az önéletrajzát jól felépítettnek találtam. Ugyan egy kicsit zsúfoltnak tűnhet első látásra, de a kiemeléssel, nagybetűk használatával könnyen áttekinthető.
- Az önéletrajz jól strukturált, átlátható, a legfontosabb információkat (nevet és elérhetőségeket) tartalmazza a fejléc. A jobb oldalon elhelyezett fénykép elegáns, kellemes benyomást kelt. 
- Praktikusnak találtam, hogy az önéletrajz végén összegyűjtötte a főbb kulcsszavakat, ami a szűrést végző szakember munkáját is segíti. 
- A szakmai tapasztalatoknál hol a pozíció, hol pedig a munkahely szerepel elsőként, ami talán jobb lehetett volna konzisztensen. 
- Amiről röviden/említésszerűen lehetett volna még írni a hobbik és referenciák. 
- Összességében egy jól felépített önéletrajzot kaptam, amiből látszik, hogy az adott pályázatra íródott. Az elvárásokban feltüntetetteknek a jelölt megfelel és a feladatok nagy részében van már gyakorlata, amire a tanulmányai alatt végzett szakmai gyakorlatok alatt tett szert.
Így behívnám egy személyes találkozóra.


Auth Szilvia
Senior Consultant
PIVOT Human Capital - Budapest
Executive Search & Management Consultancy

Mindenképpen felvenném a kapcsolatot a hölggyel.
Mivel junior a hirdetett pozíció, belefér hogy viszonylag kevés még a szakmai tapasztalata. Tulajdonképpen ideális a helyzet, hisz' pályakezdőnek számító jelentkező releváns gyakorlattal.
Kultúrált, jól összeállított a CV, és a hölgy az angol mellett német nyelvtudással is rendelkezik.
A szakdolgozatát is ebből a témából írta, úgyhogy CV alapján ideálisnak tűnik számomra a pozícióra.

 

Kapcsolódó írások:

Önéletrajz: szabályos szabálytalanság - Mi az önéletrajz szerepe az álláskeresésben?

Az önéletrajz készítés 13 mesterfogása

Önéletrajzírás a gyakorlatban: egy valódi példa

Legyünk képben! - Milyen fotót csatoljunk az önéletrajzhoz?

Gyakori hibák az önéletrajzban