Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A támogatott állásigények jelentős részét (4,3 ezer darabot) ebben a hónapban is az Út a munkához program keretében meghirdetett közcélú állások tették ki.

Év végéig még több állami közmunkaprogram is elindulhat, ugyanis a költségvetési törvény végszavazásáig még módosulhat a közfoglalkoztatásra szánt keret nagysága. A Közmunka Tanács már elkezdte a jövő évi programok előkészítését, hogy pozitív döntés esetén azok gyorsan meghirdethetők legyenek.

A tervek szerint 2010-ben is elindul a kórházi közmunkaprogram, amellyel az ápolóhiányon próbáltak segíteni. Az idén főként vidéki kórházak éltek a lehetőséggel: ápolási, asszisztensi, kórházi kisegítői és adminisztratív területre vártak közmunkásokat. Az intézmények képzést biztosítottak, és Bálint Attila, a szociális tárca szakmai tanácsadója az MTI-nek korábban úgy nyilatkozott: van remény arra, hogy véglegesítsék azokat, akik alkalmasak az egészségügyi pályára.

A közmunka akár álláshoz is juttathat


Nem mindegy, hogy közhasznú vagy közcélú

A települési önkormányzat az aktív korú állástalan - rendszeres szociális segélyt kérelmező - személyek részére szervez munkát, amelynek az időtartama legalább harminc nap. A közmunkát is a munka törvénykönyve szabályozza.

A munka törvénykönyve (mt) szerint a közhasznú munka során a munkanélküliek a lakosságot vagy a települést érintő közfeladatot vagy közhasznú tevékenységet látnak el. Csak olyan munkát kaphat a dolgozó, amely megfelel a képzettségi szintjének. Az időtartama általában fél vagy egy év.

A közcélú munka viszont olyan állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátása, amelynek teljesítéséről az adott település gondoskodik. Az időtartama rövidebb, mint az előzőé, de minimum harminc nap. Az ilyen munkát csak akkor köteles elfogadni valaki, ha megfelel a szakképzettségének, iskolai végzettségének. Ilyen lehet akár egy napközis tanári munka is, a képzetlenek pedig fakivágást, szemétszedést végezhetnek.

A közmunkást mindig ésszerű határidőn belül kell a munkára felszólítani, hogy a kötelezettségének eleget tehessen. Az önkormányzat nem teheti meg például azt, hogy a dolgozót a munka kezdésének a napján azzal rendeli be, hogy ha nem jelenik meg, akkor nem tekinti tovább együttműködőnek - hiszen ha a közmunkás nem működik együtt, akkor nemcsak a munkát, hanem a segélyt is elveszítheti.

Az önkormányzatnak - mint munkáltatónak - biztosítania kell a megfelelő munkaruhát, védőitalt, munkaeszközt. A közcélú, illetve közhasznú munka szervezése közben nem lehet megsérteni a munkára kötelezett ember személyiségi jogait, emberi méltóságát, a bérnek pedig el kell érnie a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, és részmunkaidős foglalkoztatásnál az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

Miniszterből a közmunka követe

Szűcs Erika - korábbi szociális és munkaügyi miniszter - jelenleg miniszteri biztosként dolgozik, aki az Út a munkához programot koordinálja. Egy nyilatkozatában közölte: 2010-től a munkavállaló számára már nemcsak az önkormányzatok, hanem a Közmunka Tanács, a regionális munkaügyi központok, a vállalkozók és az uniós foglalkoztatásai programok is jóval szélesebb munkakínálatot jelenthetnek. Ha folytatódik a program, akkor 2011-ben még inkább a piac szerint működik majd, és főképpen a vállalkozások munkaerőigényének a kielégítését fogja szolgálni.

3170 önkormányzat közül csupán 42 nem csinált közfoglalkoztatási tervet, ám a többiek augusztusban és szeptemberben 90 ezer ember foglalkoztatását oldották meg. "Amikor a program indult, akkor a rendszeres szociális segélyezettek száma 210 ezer volt, de ha mindenkit ide számítunk, akkor már a 700-800 ezer főt is elérte a segélyezettek száma. Az Út a munkához program lényegében a munkanélküliség elől a szociális ellátó rendszerbe menekült emberek számára nyújt új lehetőségeket" - tette hozzá.

Az idén 97 milliárd forintot biztosítottak a költségvetésben az Út a munkához program végrehajtására, jövőre 110 milliárd forint hazai és 7,5 milliárd forint uniós pénzforrást juttat a kormány erre a célra - a tervek szerint.

Munkaerő-piaci klub, nem csak állástalanoknak

A Közmunka Egyesület "Együtt-egymásért" munkaerő-piaci szabadidős és szolgáltató klubot alapított a főváros XVIII. kerületében a közelmúltban. A klub szerepe - mint ahogy azt Nagy Jánosné, a XVIII. kerületi Közmunka Egyesület ügyvezetője elmondta - a dél-pesti térség foglalkoztatási stratégiájában jelentős. "Közösségszervezési rendszer, hálózat, amely elősegíti és megerősíti a szolidaritást a munkaerő-piac szereplői között. Útmutatót nyújt a pályaválasztás, pályaorientáció, pályakorrekció megvalósítási módjaihoz, valamint informális vagy hobbikompetenciákra alapozva új típusú munkaerő-piaci reintegrációs modelleket is kidolgoz" - mondta az átadáson.

XVIII. kerületi Közmunka Egyesület 1995-ben alakult, és az önkormányzat is kezdettől fogva támogatta őket. Jelentős változásra 2004-ben került sor, amikor az önkormányzat jogilag is átruházta a Közmunka Egyesületre a foglalkoztatás megszervezését. Feladatuknak tekintik, hogy az állástalanok számára olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amellyel képessé válnak emberi méltóságuk és függetlenségük megőrzésére, és így javuljon a mindennapi életminőségük. Tagjaik olyan tartós munkanélküliek, akik nem tudnak szakmájukban elhelyezkedni, vagy szakképzettségüknek megfelelő munkakört találni.

Az egyesület részt vesz az önkormányzati intézmények felújítási munkáiban, karbantartó, parkgondozó munkát végeznek, vagy éppen adminisztrációs feladatokat látnak el intézményekben. Az intézményvezetők minden év végén tájékoztatják az egyesületet a következő évben elvégzendő feladatokra vonatkozó igényükről. Lehetőség szerint mindenkit a végzettségének vagy szakképzettségének megfelelő munkakörben alkalmaznak, a havonta foglalkoztatottak átlagos létszáma száz fő.

 

Munkakereséssel, munkaügyi központokkal kapcsolatos információk:

Ön tudta, hogy az álláskeresési járadékban részesülő személy, akár sikerdíjban is részesülhet?

Kattintson a területileg illetékes munkaügyi kirendeltség elérhetőségi adataiért!

 

Álláskereséshez kapcsolódó írások:

Önéletrajz: szabályos szabálytalanság - Mi az önéletrajz szerepe az álláskeresésben?

Az önéletrajz készítés 13 mesterfogása

Legyünk képben! - Milyen fotót csatoljunk az önéletrajzhoz?

Gyakori hibák az önéletrajzban

 

További karriertanácsok >> önéletrajzírás, állásinterjú

 

Tesztelje tudását! >> Ön felkészült egy jó önéletrajz elkészítésére? Töltse ki tesztünket és megtudja!