A munkánk szimbolikus és szó szerinti értelemben is rendkívül fontos szerepet tölt be az életünkben, ezért, ha elveszítjük állásunkat, legyen az előre várt vagy hirtelen bekövetkező esemény, úgy érezhetjük, hogy kudarcot szenvedtünk, és kicsúszott a talaj a lábunk alól. A pszichológusok tapasztalatai alapján a munkahely elvesztése a harmadik lelkileg legmegterhelőbb esemény az emberek életében.

Egyre inkább gyorsuló világunkban mindennapi helyzeteinket - élettörténetünk fényében és árnyékában - megpróbáljuk folyamatosan kezelni és értelmezni. Ez az állandó jelentés-tulajdonítási tendencia még inkább felerősödik, amikor külső kényszer hatására elveszítjük állásunkat, biztosnak hitt munkahelyünket.

A kérdés mindig az, hogy az anyagi javakon túl lelki, illetve szellemi értékek is irányítják-e életünket, miközben a "van" és a "kellene lenni" feszültsége között őrlődünk. Alapvetően fontos, hogy rá tudunk-e hangolódni küldetésünk és feladataink keresésére, teljesítésére.

Próbatételeken, akár pályamódosítások sorozatán keresztül vezet az utunk, vélt vagy valós hiányainkat szeretnénk betölteni, szükségleteinket kielégíteni, sokszor ahelyett, hogy meglátnák és értékelnénk mindazt, amink már van.

A munkahelyük elvesztése azért is érint minket felkészületlenül, mert eddig csak arra összpontosítottunk, hogyan szerezzünk, hogyan tartsunk meg egy állást, és az adott munkakörben hogyan fejlődjünk.

Legtöbbünket senki sem készítette fel arra, mi a teendő állásunk elvesztése esetén.  Amikor ez bekövetkezik, az emberek jellemzően keserűséget, ijedtséget és zavarodottságot éreznek.

A rossz érzés és az aggályok azonban idővel eltűnnek, sőt, vannak módszerek, melyek segítségével a munkahely elvesztése miatt kialakuló érzelmi válság rövidebb idő alatt megszüntethető.

A vállalatok számára az outplacement az elbocsátás olyan eszköze, amely segítséget nyújt a dolgozóknak az elbocsátás következményeinek feldolgozásában. Célja hogy csökkentse a munkaviszony megszűnésével járó stresszt, lerövidítse a karrierváltáshoz szükséges időt és megkönnyítse a munkavállalók álláskeresését.

outplacement

Az outplacement olyan szakszerű támogatási forma, történjen akár csoportos vagy egyéni coaching formájában, amely lehetőséget kínál önmagunk jobb megismerésére, erőforrásaink feltárására, élethelyzeteink, konfliktusaink megoldására, új értelmezések felfedezésére, a döntéseink és választásaink mögött meghúzódó motivációink jobb megértésére, a harag, düh, szomorúság és egyéb veszteség-élménnyel kapcsolatos érzéseink feldolgozására, ezáltal viselkedésünk és beállítódásaink megváltoztatására.

Alapvetően a problémákkal való megküzdés konstruktív, adaptív és egészségvédő stratégiái közé sorolható az outplacement alkalmazása, az ember interperszonális kapcsolatain, szociális hálóján keresztül is átívelve, és arra építve a mentális támogatás során.

Outplacement csoportban a személyek megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül harcaikban, számíthatnak a problémáikban osztozó csoporttagok, valamint a szakértelemmel és gyakorlati tapasztalattal felruházott tanácsadók támogatására.

Lehetőség van annak megélésére is, hogy az embert elfogadják, megértik, úgy, ahogy van, fontos és szerethető. Csökkenhet a bizonytalanság és magányosság érzése.

A közös problématudat, a gondok megosztása facilitálja a nehézségekkel való megküzdési viselkedésminták hatékonyságát. Segít az egyéni lehetőségek, adottságok, erőtartalékok és képességek megbecsülésében, reális felmérésében is, erősítve a kitartást és állhatatosságot.

A kölcsönös visszajelzésen alapuló - empatikus - kommunikáció építi az önbecsülést, és működésbe hozza a megfigyeléses tanulást a hasonló problémákkal való megbirkózási módokkal szembesülve.

A fentiekben ugyan az outplacement lelki folyamatokra gyakorolt áldásos hatásait vizsgáltuk, nagyon fontos hangsúlyoznunk az álláskeresés során alkalmazott rendkívül széleskörű eszköztárát, gyakorlati hasznát.

Csak hogy néhány nagyon ismert technikát említsünk: segít az önéletrajz-írásban, kompetencia, illetve viselkedés-alapú interjúszituációk kezelésében - szerepgyakorlatokkal, a szakmai célok definiálásában, többféle álláskeresési módszer kombinált alkalmazásában (kiegészítve a ma divatos web 2.0-es eszközökkel), a kapcsolati háló kiszélesítésében, a bértárgyalás menedzselésében, a potenciális megcélzandó vállalatok számbavételében.

  Interaktív Jogi Workshop - A felmondás  

Ha pedig a vállalatok szempontjából vesszük górcső alá az elbocsátásokat, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy esetlegesen számolnunk kell ilyenkor a fluktuáció növekedésével azáltal, hogy a munkahelyi légkört a bizonytalanság vészjósló szele lengheti át a jövőbeni történések tekintetében.

A cég külső megítélését is nagyban befolyásolja, hogy a menedzsment azt kommunikálja-e (befelé és kifelé), hogy gondoskodik munkavállalóiról abban az esetben is, ha radikális változásokat kell végrehajtania, nem beszélve a sokszor átgondolatlan, célszerűtlen leépítések jogi következményeiről és anyagi, emberi hatásairól.

Az outplacement segít a folyamat humánus végrehajtásában is, a vállalatnál maradt dolgozók céges identitásának megőrzésében - a teljesítményromlás elkerülésében, és a szervezet szociálisan pozitívan értékelt helyének kijelölésében a társadalomban, ezáltal jövőbeni fennmaradásának, fejlődésének biztosításában.

Referenciáink is arról tanúskodnak, érdemes outplacement szolgáltatást igénybe venni, mert így könnyebben és gyorsabban rátalálhatunk saját utunkra, elűzve a bénultság és üresség érzéseit, és akár az eddigieket is felülmúló - tartalommal, aktivitással, életörömmel fűszerezett - értelmes életet élhetünk!

Oláh Andrea

Szervezetpszichológus, karrier-tanácsadó

 

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!