Két szombat is munkanap lesz decemberben: 7-én és 21-én is dolgoznunk kell, ekkor dolgozzuk le december 24-ét és 27-ét. Karácsony hetében tehát egyetlen munkanap lesz, 23-án, hétfőn kell bemenni a munkahelyre. Január elseje szerdára esik, így akkor nem helyeznek át munkanapot.

A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete szabályozza a munkanap-áthelyezéseket, ám ez nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése miatt a munkaszüneti napokon is működő cégek alkalmazottaira, illetve az ilyen munkakörben foglalkoztatottakra.

Íme néhány érdekesség a régi jogszabályokból a munkaszüneti napokkal kapcsolatban:

1. 1891-ben hoztak törvényt arról, hogy "vasárnapokon, valamint szent István király napján, mint nemzeti ünnepen, a magyar szent korona országainak területén az ipari munkának szünetelnie kell". A folyamatos munkarendű üzemekben természetesen akkor sem állt meg a munka - derül ki az 1000ev.hu oldalon ismertetett jogszabályból.

2. Az 1907-ben a gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásában szerepelt, hogy "a gazda köteles gondoskodni arról, hogy a cselédnek vasárnapon és a cseléd sátoros ünnepein munkaszünete legyen". 

3. 1937-ben minimum 6 nap szabadság járt a munkásoknak (de ennél többet is kaphattak). A törvény megtiltotta, hogy a "fizetett ünnepeket" ebbe beleszámolja a munkaadó.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

4. Az 1951. évi Munka Törvénykönyve nem sorolta fel a munkaszüneti napokat, csak ennyi állt benne: "A dolgozót évenként megillető munkaszüneti napokat a minisztertanács határozza meg." Egy két évvel későbbi rendelet sorolta fel a munkaszüneti napokat, melyek ezek voltak: január 1., április 4., május 1. és 2., augusztus 20., november 7. és december 25 - írta korábban a munkajog.hu.

5. A rendszerváltás előtt ezek voltak az állami ünnepek: újév (január 1.), húsvét hétfő, a felszabadulás évfordulója (április 4.), munka ünnepe (május 1.), az alkotmány ünnepe (augusztus 20.), a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója (november 7.), karácsony két napja (december 25-26.).

6. 1990 volt az utolsó év, amikor előfordult, hogy a vasárnapot is munkanapnak rendelték el, március 11-én dolgozni kellett. Az előző munkajogi kódex (1992-ben) hatályba lépése óta a munkaszüneti nap helyetti munkanapokat szombatra rendelik.

Így állt a törvény indokolásában: "... pihenőnapon a munkanapnak megfelelő általános munkavégzési kötelezettséget írhat elő, azzal a korlátozással, hogy vasárnap - a vallási tradíciók és szokások miatt - nem nyilvánítható munkanappá."

Összeállította: Durbák Ildikó

Címkék: munkaszüneti nap, munkanap-áthelyezés, szabadnap