A Közvetlen Támogatások Főosztálya
pályázatot hirdet

térinformatikai szakreferens

feladatkör
határozatlan idejű
kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú végzettség (egyetem, főiskola),
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit) 82.§ (2) és (4) bekezdése szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

Az álláshelyen ellátandó feladatok:

 • Az egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint egyéb közvetlen területalapú támogatások alapját képező térinformatikai rendszer kialakítása, a MePAR-ral kapcsolatos fejlesztési igények kivitelezése.
 • Ügyfél által indított, valamint hivatal által indított változásvezetési kérelmek kezelése.
 • Annak ellenőrzése, hogy egy adott területen ki jogosult támogatások igénylésére.
 • KAP reform keretén belül a MePAR-t érintő fejlesztések eljárásainak megvalósítása.
 • Folyamatos kapcsolattartás a Nemzeti Földügyi Központ Agrár-vidékfejlesztési Térképezési Főosztály munkatársaival, megoldási javaslatok megfogalmazása, valamint azok kivitelezése.
 • Az igazgatóságot érintő közjegyzői, NAV, valamint rendőrségi megkeresések megválaszolásához szükséges térinformatikai adatok biztosítása a munkatársak részére.
 • Egyéb, a Kincstár és a Főosztály felé érkező térinformatikai kérések, adatszolgáltatások teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelv ismerete,
 • szakirányú végzettség,
 • az Európai Unió közösségi jogának ismerete,
 • rendszerszemlélet, ügyvitel-szervezési tapasztalat.

Munkavégzés helye és pontos címe: Magyar Államkincstár, 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Az álláshely határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 • Részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
 • Motivációs levelet.
 • Kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát.

Állás, munka területe(i):

 • IT programozás, Fejlesztés
 • Tesztelő, Tesztmérnök
 • Adatbázisszakértő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Jelentkezés módja:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli.

Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul.

Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján.

A pályázatokat 2020. június 12. napjáig elektronikusan a "Jelentkezem" gombra kattintva megküldeni.

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf/1491-1/2020. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését: térinformatikai szakreferens.

A jelentkezések elbírálásának határideje legkésőbb 2020. július 10.