Fókuszban a munkahelyek: ezek a legfrissebb gazdaságvédelmi intézkedések

Olvasási idő: 5 Perc
Munkaerőpiac
2020.04.16.

Töltse le a
HR Körkép 2022 kiadványunkat!

Érdekel
Fókuszban a munkahelyek: ezek a legfrissebb gazdaságvédelmi intézkedések

Kedvezmények és támogatások nyújtanak segítséget a munkáltatóknak a koronavírus okozta, több, mint egy hónapja tartó helyzetben.

Április 10-én hajnalban lépett életbe a gazdaságvédelmi intézkedéseket összefoglaló kormányrendelet, amelyben kiemelt szerep jut a kutatási-fejlesztési tevékenységeknek, a csökkentett munkaidőt alkalmazó cégeknek, illetve újabb, a járványhelyzetre érzékenyen reagáló ágazatoknak. Nézzük a részleteket a Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda munkajogászainak útmutatása szerint.

A fejlesztő tevékenység védelme

Az anyagi támogatások két nagy munkáltatói csoportot érintenek. „Az a munkáltató, akinek van teljes munkaidős, kutató-fejlesztő feladatokat végző munkavállalója (aki a veszélyhelyzet kihirdetésekor is munkavállalója volt), 2020. április 15-től legfeljebb havi 318.920 forint támogatást igényelhet, amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg volt. Ha az érintett munkavállaló bére ezt az összeget nem éri el, akkor 318 920 forint arányosan csökkentett része jár támogatásként. A támogatás maximális időtartama három hónap” – osztják meg a szakemberek.

Ha csökken a munkaidő

A támogatások másik célcsoportja a csökkentett munkaidőt alkalmazó munkáltatók, akik április 16-tól adhatják be igényüket az érintett munkavállalóik után. „A rendelet szerint meghatározott csökkentett munkaidő a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább az azt megelőző munkaidő felét elérő, de annak hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek felel meg. A támogatás a fentiekhez hasonlóan csak olyan munkavállaló után igényelhető, aki a veszélyhelyzet kihirdetésekor is a vállalat munkavállalója volt, azonban nem vonatkozik a megváltozott munkaképességű munkavállalókra, mivel az ilyen az ilyen foglalkoztatók külön támogatásban részesülnek” – részletezik a munkajogászok.

A támogatás maximális időtartama szintén három hónap lehet, mértékéről a következőket tudjuk meg a szakemberektől: „A támogatás a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének (tehát a nettó bérnek) a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének a 70 százaléka.” Ez az összeg nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét (ez jelenleg összesen maximum 208 000 forint.) Fontos, hogy a támogatást a munkáltató és a munkavállaló együttesen igényli, de azt közvetlenül a munkavállaló kapja.

Táguló keretek

A Munka Törvénykönyvének lényeges módosítása, hogy 2020. április 11-től a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet rendelhet el (ez főszabályként maximum 4 hónap), illetve a munkaidőkeretet erre az időtartamra meghosszabbíthatja, ha korábban az rövidebb időtartamban került meghatározásra.

Tovább csökkenő terhek

A legújabb rendelet szerint bővült a közterhek alóli mentességben részesülő tevékenységek listája, ugyanis a növénytermesztés, kiemelten a szőlőtermesztés, valamint a bortermelés és a sörgyártás is bekerült a kedvezményezett ágazatok közé. Ahogy arról korábban írtunk, ez azt jelenti, hogy a felsorolt tevékenységet főtevékenységként végzőknek 2020. március-júniusi időszakra nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást, valamint esetükben 7710 forintban maximalizálják a természetbeni egészségbiztosítási járulékot.

A rendelet szerinti tevékenységet végzők a feltüntetett időszakban mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulási előleg fizetése alól is, valamint esetükben csak a rehabilitációs hozzájárulás kétharmadát kell ez idő alatt megfizetni. További könnyítés a rendeletben foglaltak számára, hogy esetükben az adóalany adókötelezettségének megállapításánál nem tekintik kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét” – foglalták össze korábban a szakemberek. A kiegészítés 2020. április 11. napjától alkalmazandó.  

Ami az álláskeresőket érinti

Közvetetten a munkakeresés és az elhelyezkedés támogatását célozza meg a diplomaszerzés könnyítésére vonatkozó rendelkezés. Ennek értelmében az a hallgató, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, vagy tesz, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga kötelezettsége alól.

Készítette: Istók Nikoletta

Ne felejtsd el megosztani a cikket!

X

Töltse le a
HR Körkép 2022 kiadványunkat!

Adja meg az adatait a letöltéshez

Érdekel

Profession
Backstage podcast

A munkaerőpiac színfalai mögött

Meghallgatom!
X