A rendszerszemlélet fontossága a változásmenedzsmentben

Olvasási idő: 7 Perc
HR-stratégia
2022.09.08.

Töltse le a
HR Körkép 2022 kiadványunkat!

Érdekel
A rendszerszemlélet fontossága a változásmenedzsmentben

A változásmenedzsmenttel kapcsolatos kihívások egyike, hogy pontosan meghatározzuk: egy adott helyzetben pontosan milyen irányú változásra van szükség, és ezt milyen konkrét lépésekkel tudjuk elérni. Cikksorozatunk második részében azt mutatjuk be gyakorlati esetekkel alátámasztott példák mentén, hogy miért kulcsfontosságú a folyamatok rendszerszemléletű felmérése, értékelése, és a lépések ezt követő meghatározása.

„Kérünk egy kétnapos kommunikációs tréninget” – nem egyszer ezzel a kéréssel keresik fel a cégek a szervezetfejlesztőket, amikor változást szeretnének elérni. Ilyenkor egy jó kérdést tehet fel a szervezetfejlesztő: miért? Ugyanis a kommunikációs nehézségek a legritkább esetben jelentik a valós problémát, sokkal inkább annak megjelenési felületeként, tüneteként vannak jelen a szervezetben. Nem akciókban, eszközökben érdemes gondolkodunk, hanem a probléma megértésében és stratégiában.

A rendszerszemlélet egyes helyzetek ok-okozati összefüggéseit vizsgálja. Aki rendszerszemléletet alkalmaz a változásmenedzsment során, az ezen kérdéseket valószínűleg felteszi:

  • Hol vagyunk most, és hova szeretnénk eljutni?
  • Ki vagy mi hozta létre ezt a jelenlegi helyzetet? Én hogyan járultam hozzá a helyzethez?
  • Kinek, minek kell változnia ahhoz, hogy elérjük a jövőbeli vágyott helyzetet? Nekem mit kell másképpen tennem ahhoz, hogy azt elérjük?
  • Mitől nem fog visszarendeződni az új helyzet a régibe? Mitől lesz ez a változás fenntartható?

Múlt – jelen – jövő

A változásmenedzsment és a rendszerszemlélet egyaránt központi fogalomként használja az időt, azon belül is egy-egy tényező korábbi, jelenlegi, és a jövőben elérni kívánt állapotát, így fontos az eltelt idő és a meghozott döntések közötti kapcsolatot jól érteni.

A jelentkező problémák jellemzően valamilyen múltbeli döntés következményei, így amikor változtatni kívánunk egy helyzeten, ezeket a döntéseket kell végiggondolni, illetve hogy mit és miért gondoltunk a múltban a döntés meghozatalakor. Azt is meg kell vizsgálni, hogy ez a döntés valóban egy ténylegesen jónak bizonyult gondolat, vagy inkább valamilyen hiedelem, esetleg értékrend alapú választás eredménye volt? Bármelyik eset álljon is fenn, érdemes azt is megfogalmazni, hogy a döntés milyen tanulságokat hozott: miben erősített meg az adott időszak, és miben kérdőjelezett meg minket.

A jelen helyzet a múltbeli döntéseink eredményeként alakul ki, és egyben a jövőbeli céljaink kiindulópontja. Így a helyes jelenkép meghatározása elengedhetetlen a sikeres jövőhöz. Ez azonban azért nehéz, mert gyakran képzeljük a jelent jobbnak, vagy éppen rosszabbnak, mint a realitás. Ez a „túl rózsaszín” vagy „túl fekete” nézőpont egyaránt védekező mechanizmus, ami nehezíti, hogy a „valós valóságból” induljunk ki egy kívánt jövő irányába.

A jövőkép meghatározása továbbra is fontos annak érdekében, hogy tudjuk, merre tartunk – „céltalan hajósnak nem kedvez a szél”. Ám a jövőképhez való mindenáron történő ragaszkodás már nem jó stratégia napjainkban – ebben is rugalmasnak kell lenni. Ez nem azt jelenti, hogy mindig kell legyen egy B terv, de a jövőkép kitűzését követően szükséges időközönként megvizsgálni: érvényes még?

Rendszerek és emberek: változásmenedzsment a gyakorlatban

Mit jelent ez a szemlélet a fent említett példa esetén? Habár kommunikációs tréninget kértek a vállalatnál annak érdekében, hogy a munkatársak jobb ügyfélkapcsolati munkát tudjanak végezni, de a „miért?” kérdés mentén kialakult beszélgetés során kiderült, hogy a vezető elvárásai változtak az elmúlt időszakban, például markánsabb alkufolyamatot vár el a munkatársaitól a pandémia miatti változások kapcsán. Így a kívánt jövőkép eléréséhez nem kommunikációs tréningre volt szükség, hanem team coaching-ra, az új elvárások tisztázására és az azoknak való megfelelési kritériumok kialakítása témájában.

Változásmenedzsment során a rendszerszemlélet hiányára utal, és jellemzően a változás kudarcához vezet az is, amikor a rendszereket és az embereket külön kezelik. Ilyen irány például, amikor bevezetnek egy új vállalatirányítási rendszert, de az embereket nem képzik, nem készítik fel a használatára. Nagy valószínűséggel azt fogjuk tapasztalni, hogy az emberek nem használják a rendszert, így az nem tölti be funkcióját, kidobott pénzként jelenik csak meg. Fontos, hogy ilyenkor nemcsak a rendszer alkalmazását kell megtanítani, hanem azt is meg kell értetni a munkatársakkal, hogy ez miért jó nekik, hogyan segíti az ő mindennapjaikat. Másik zsákutca, amikor az embereket fejlesztik, de ezt nem követi le egy kapcsolódó rendszer vagy folyamat.

Gyakori hiba az is, hogy „hatékony értekezlet” tréninget rendelnek el a munkatársaknak, de nem tudnak a tréningen megfogalmazottak beépülni, mert az értekezletek rendszere továbbra sem strukturált: késve kezdődnek, nincs agenda, nincs felelőse az értekezletnek, nincs utókövetés, stb.

Ellenállás a változásokkal szemben

A változások esetében az is egy – szinte biztosra vehető – rendszerjellemző, hogy az emberek többsége nem szereti a változást, így rövidebb vagy hosszabb ideig, fel kell készülni az ellenállásra, annak kezelésére, ami lassítja a változást.

Miért jó az ellenállás?

  1. jelzi, hogy van energia a szervezetben, azaz a munkatársakat érdekli a szervezeti jövőkép, saját helyük és szerepük.
  2. az aktív ellenállók esetében igaz: véleményüket meghallva és átgondolva hozható olyan finomhangolás a változási folyamatban, amely mentén még sikeresebb lehet a jövőkép.

Amennyiben rendszerszemlélettel kezeljük az ellenállást, úgy felkészülünk rá: akár egyirányú kommunikációval, akár kétirányúval. Az előbbi abban segít, hogy az új jövőképpel új narratívát teremtsünk a szervezetben, így a következetes ismétléssel eljuthat a munkatársakhoz (idővel elfogadják) az új norma. A kétirányú kommunikáció célja, hogy az ellenállás mentén felszínre kerülő gondolatokat megismerje, megértse a vezetés, majd átgondolja, hogy azok implementálásával valóban jobb lehet-e a következő norma.

Mindkét megoldás működhet, sőt, gyakran mindkettő szükséges is a fenntartható változás érdekében. A legnagyobb sikertelenség ugyanis egy változás kapcsán, ha a befektetett rengeteg erőforrás (emberi, pénzbeli stb.) feleségessé lett, mert a szervezet tudatosan, vagy nem tudatosan mindent megtesz a jelen status quo fenntartásáért.

Az ellenállás kezelése a gyakorlatban

Sikeres ellenálláskezelésre példa, amikor egy középvezetői csapatban a támogató vezető stílus kultúráját akarta a felsővezetés megerősíteni. Ehhez egy komplex programot rendelt meg a felsővezetés: az indító tréninget követően minden középvezető lehetőséget kapott egy ötalkalmas coaching folyamatra, majd a végén egy tapasztalatmegosztó team coaching alkalmat hirdettek. Az egyes számú vezető a tréning elején elmondta, miért tartja fontosnak ezt a programot, majd a coachingok tapasztalatait minden felső vezető utókövette a saját középvezetőjével, és ráerősítettek a változás szükségességére, a nehézségeket elismerték és támogatták a megtörtént fejlődéseket. A közös záró team coaching-on a felső vezetők is részt vettek, ők is megosztották a témában a sikereiket és nehézségeiket, majd együtt ünnepelték meg a megtett utat.

A változások rendszerszemléletű kezelése tehát azt jelenti, megválaszoljuk azt, hogy miért

  1. alakult ki a helyzet;
  2. fog ez segíteni a jövőkép elérésében;
  3. fognak elköteleződni a munkatársak az új megoldás mellett?

A kommunikáció tehát valóban szükséges, sőt, elengedhetetlen velejárója egy változásnak, de legritkább esetben megoldása annak!


Dr. Beck-Bíró Kata

Dr. Beck-Bíró Kata

Szervezetfejlesztő tanácsadó, tréner, coach

Az önmegvalósítás nagyköveteként szervezeteket, csapatokat, egyéneket támogat rájuk szabott módszertanokkal, hogy önazonosan éljék mindennapjaikat, és céljaikat el tudják érni, akár változó környezetben is. Dolgozik multi, kkv és start-up, valamint non-profit szervezetek vezetőivel és csapataival. 2019-ig a Budapesti Corvinus Egyetemen adjunktusaként, 2017-től az ESSCA oktatójaként tanít menedzsment és szervezetfejlesztés témákban.

A cikksorozat első része itt olvasható, a harmadik rész pedig itt található meg.

Ne felejtsd el megosztani a cikket!

X

Töltse le a
HR Körkép 2022 kiadványunkat!

Adja meg az adatait a letöltéshez

Érdekel

Profession
Backstage podcast

A munkaerőpiac színfalai mögött

Meghallgatom!
X