Hívásrögzítéssel kapcsolatos információk

TOVÁBBI ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK

Elérhetőségek:

Postacím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet

Telefon: +36 (1) 224-2070

Honlapcím: www.profession.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu

Ügyfélkapu: (https://www.profession.hu/hu/ugyfelszolgalat/kerdes)

A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, telefonos és írásbeli megkeresések, panaszok hatékony, magas színvonalú és bizonyítható kezelése, ügyfélszolgálat biztosítása, a jogszerű működés ellenőrzése érdekében/céljából történő adatkezelés

A kezelt adatok köre

név, e-mail cím, cégnév, írásbeli megkeresés, panasz, hangfelvétel, telefonon közölt panasz esetén annak egyedi azonosítószáma, a telefonbeszélgetésről/panaszról felvett jegyzőkönyv (amennyiben annak felvétele szükséges), válasz másolati példánya, a hívás kezdő időpontja és időtartama, telefonszám.

Az adatkezelés célja

a Társaság Felületen elérhető szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, telefonos és írásbeli megkeresések, panaszok hatékony, magas színvonalú és bizonyítható kezelése, ügyfélszolgálat biztosítása, a jogszerű működés ellenőrzése.

A hívás kezdő időpontjára és időtartamára vonatkozó adatot, valamint a telefonszámot (hívás azonosítására szolgáló adatok) a Társaság a hívások azonosítása, más hívásoktól való megkülönböztetése céljából kezeli.

Telefonos megkeresések

Amennyiben a hívásrögzítéshez a Felhasználó/hirdető/munkáltató/képviseletében eljáró személy hozzájárulását adja, a Társaság munkatársával folytatott telefonbeszélgetéseket a fenti célból rögzítjük.

A híváskor külön, egyedileg kért hozzájárulás (amely hozzájárulást a Felhasználó/munkáltató/hirdető/képviseletében eljáró személy az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatást és a www.profession.hu/hangrogzites weboldal, továbbá az adatkezelési tájékoztató tanulmányozását követően i) a telefonkészülék nyomógombjainak segítségével adhat meg azzal, hogy választ a rendelkezésre álló menüpontok közül; vagy ii) szóban adhatja meg) esetén a Társaság munkatársával folytatott hívást, beszélgetést rögzítjük. Amennyiben a hívásrögzítéshez a Felhasználó/munkáltató/hirdető/képviseletében eljáró személy nem járul hozzá, a hozzájárulás megtagadását akként fejezheti ki, hogy nem választ az egyes menüpontok közül, a hívást megszakítja. Ebben az esetben Társaságunk felkereshető a www.profession.hu weboldalon, illetve a Felületen megadott és alább is közölt egyéb elérhetőségeinken, pl. e-mailen, postai levél formájában, vagy a https://www.profession.hu/hu/ugyfelszolgalat/kerdes webcímen, a munkáltatók/hirdetők/képviseletükben eljáró személyek által továbbá az ÁSZF II. fejezetében megadott módokon, illetve Társaságunk is ezen módok egyikén veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval/munkáltatóval/hirdetővel/képviseletében eljáró személlyel.

A hangfelvételt Társaságunk kizárólag erre feljogosított munkavállalói kezelik.

A munkáltatók/hirdetők részéről valamennyi szolgáltatásunk igénybevétele Társaságunkkal történő szerződéskötés útján lehetséges, eltérő megállapodás hiányában az Általános Szerződési Feltételekben foglalt módokon. Amennyiben Ön, mint munkáltató/hirdető már igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat vagy annak igénybevételére megrendelést adott le, annak paramétereit módosíthatja munkatársunknál az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

Az adatkezelés időtartama

Társaságunk az írásbeli megkeresést, panaszt, továbbá a hangfelvételt a hozzájárulás megadásától számított 24 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő megkeresések, ügyek kivételével, amelyek esetében a megkeresés, hangfelvétel törlésére az ügy elintézését követő 6 hónap elteltével kerül sor.

Ha a Felhasználó/hirdető/munkáltató/képviseletében eljáró személy a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó/hirdető/munkáltató/ képviseletében eljáró személy hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.

Törvényi: Társaságunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet (amennyiben szükséges) és a válasz másolati példányát a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

bejelentés alatt

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők, adattovábbítás

Társaságunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet (amennyiben annak felvétele szükséges) és a válasz másolati példányát a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Adatfeldolgozó

Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 11.)
szerverszolgáltatás

Central Digitális Média Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.)
üzemeltetés és rendszergazdai szolgáltatások

DRÁVANET Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.)
adatfeldolgozás helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. és 1138 Budapest, Váci út 188. 3. emelet
szerver hoszting szolgáltatás

A Cascade Informatikai és Energetikai Zrt. (1145 Budapest, Bácskai utca 29/b)
szoftverüzemeltetés és hibajavítás

Lépjen velünk kapcsolatba 1 gombnyomással!

Számos lehetőség áll rendelkezésére, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Válasszon egyet és írja le mit gondol rólunk,
vagy hogy éppen milyen problémát segíthetünk megoldani.