A szeptemberben induló képzések listája és a jelentkezés tudnivalói a hivatalos kiegészítéssel együtt megtalálhatók a Felvi.hu honlapon elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban. Ma éjfélig lehet jelentkezést beadni a felsőoktatási intézményekbe.

Jelentkezni az e-felvételi rendszerén keresztül lehet, így egyszerűen és gyorsan adható be a jelentkezés, a csatolandó dokumentumok beérkezése biztosabb, a hibázási lehetőség pedig minimális, mivel nem lehet nem létező szakot megjelölni, sőt a rendszer ki is szűri az esetleges hibákat.

Akiknek nem áll módjukban elektronikusan jelentkezni, azok a papíralapú jelentkezési lapokat beszerezhetik a képzéseket meghirdető felsőoktatási intézményekben, az Educatio Nonprofit Kft., illetve az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a kormányhivataloknál (ezek elérhetőségei megtalálhatók a Felvi.hu-n). Érdemes előzőleg telefonon érdeklődni a jelentkezési lapok átvételének módjáról.

Nyelvvizsga nélkül nincs mesterképzés

Mesterképzésekre csak akkor vehettnek fel valakit, ha rendelkezik legalább egy ,,C" típusú középfokú (B2 szintű), államilag elismert, általános nyelvi vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvánnyal, amit csatolni kell a jelentkezéshez a dokumentumpótlási határidőig, azaz 2013. július 10-ig.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Idén a tanárképzések között két típusra is lehet jelentkezni: tanári mesterképzésre és kétszakos osztatlan mesterképzésre is. Az előbbire alapvégzettség (BSc/BA) birtokában adhatják be a lapjukat a jelentkezők, utóbbira pedig akár közvetlenül érettségi után is.

A régi, osztott tanári mesterképzéseket kifutó rendszerben hirdethetik meg a felsőoktatási intézmények 2016-ig, hogy a korábban alapképzésüket megkezdők számára is lehetővé tegyék a tanári végzettség és szakképzettség megszerzését. Az új, osztatlan tanárképzésnek 3 fajtája van: közismereti, művészeti és szakmai tanárképzés. Az osztatlan tanárképzés 4+1 vagy 5+1 évig tart.

Többletpontok, pontszámító kalkulátor

A felvételi során maximum 500 pont érhető el. A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A felvételiző kaphat plusz pontokat emelt szintű érettségiért, szakképzettségért, nyelvvizsgáért, de sport- vagy tanulmányi versenyen elért helyezésekért is. (A többletpontokról itt olvashatunk bővebben.)

A többletpontokkal kapcsolatos változás, hogy 2013-ban előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos helyzetért, tartós nevelésbe vételért, árvaságért, fogyatékosságért vagy gyermekgondozásért) jogcímenként és összesen 40 többletpont kapható. A Felvi.hu pontszámító kalkulátora segíthet abban, hogy megtudjuk, mennyi pontunk is van. 

Már csak 5 helyre jelentkezhetünk

A korábbi években volt több olyan jelentkező is, akik meghökkentően sok szakot megjelöltek, 2010-ben például egy felvételiző ötven helyre adta be a lapját. A 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban azonban már csak legfeljebb 5 jelentkezési helyet jelölhetünk meg. (Ha valaki ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges képzését is kiválasztja, akkor ez egy jelentkezésnek minősül - feltéve ha azonos az intézmény/kar/szak/képzési szint/munkarend/képzési nyelv/képzési helyszín.)

Minden jelentkezőnek be kell fizetnie a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját, azaz 9000 forintot. Ezért az összegért legfeljebb 3 képzést jelölhetünk meg, minden további jelentkezésért 2000 forint kiegészítő díjat kell fizetni.

Lezárult a felsőoktatási jelentkezés

240 ponttal már bekerülhetünk

Jelentkezés előtt érdemes megnézni az új minimális és maximális kapacitás számokat is. Ezek határozzák meg azt, hány hallgatót vehetnek majd fel júliusban az egyes szakokra, szakirányokra az egyetemek és főiskolák a jelentkezések függvényében. Az idei évben felveszik ugyanis magyar állami ösztöndíjas képzésre azt a jelentkezőt, aki eléri a minimális felvételi pontszámot az adott képzésre meghatározott kapacitásszámig.

A minimális kapacitásszám alatti jelentkezés esetén a képzés várhatóan nem indul el. Ha pedig egy intézmény adott képzésére a szak kapacitásszámánál többen jelentkeznek, a minimum pontszámnál (ami az idén, a korábbi évekhez hasonlóan, 240 pont maradt) magasabb ponthatár alakulhat ki. Értelemszerűen, akinek több pontja lesz, az nyer felvételt.

Kevesen választanak tudatosan

A felvételiző diákok alig ötöde választ igazán tudatosan - derült ki a Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszere keretében végzett kutatásból, amelyben a 2011/2012-es tanévben felvett elsőéves hallgatókat kérdezték meg.A válaszadók közel fele több hónappal a felvételi előtt már eldöntötte, hogy mely szakra nyújtja be jelentkezési lapját, de igazán tudatosnak alig 20 százalék nevezhető. A felvételt nyert és beiratkozott elsősök 27 százaléka csupán néhány héttel a jelentkezési határidő előtt döntötte el, hová adja be a lapját.

A pénzügy és számvitel alapképzési szak iránt érdeklődők terveztek a leginkább előre. A szak iránti érdeklődés és az intézmény hírneve igen, de a rangsorok nem játszanak szerepet a döntésben - derült ki a kutatásból.

Az elsőévesek több mint fele az alapszak után mesterszakon folytatná tovább a tanulmányait. A megkérdezettek majdnem fele szeretne külföldön tanulmányokat folytatni. A fiatalabbak közül többen mennének el, a 19 évesek több mint fele kipróbálná magát idegen nyelvterületen.

Akik a diploma megszerzése után azonnal dolgoznának, a legtöbben multinacionális cégnél, vagy más, magántulajdonú nagyvállalatnál szeretnének elhelyezkedni. A közszférában való munkavállalás és a saját vállalkozás alapítása kevesebb hallgató fejében fordult meg. A legtöbb elsőéves úgy nyilatkozott: Magyarországon akar dolgozni.

Összeállította: Durbák Ildikó