Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Interjú idegen nyelven – emelkedik az adrenalin

Ha az ember nem az anyanyelvén beszél, szükségszerűen kevésbé lesz magabiztos. Főleg, ha hiányzik a napi beszéd rutin. Tapasztalataim szerint a most frissen végzettek egy részének kiváló a nyelvtudása, főleg akiknek lehetőségük adódott ösztöndíjjal vagy munka céljából néhány hónapot-évet a nyelvterületen tölteni, a többieknek viszont még sok-sok gyakorlásra lenne szükségük.

Az idegen nyelvű interjú azért sem könnyű, mert a szakmai tudásunkról is az adott nyelven kell számot adnunk. Az interjúztatót a szaktudáson felül az is érdekli, hogy mennyire tudjuk magunkat folyékonyan és érthetően kifejezni az adott nyelven, mennyire értjük meg őt, és mennyire beszélünk nyelvtanilag helyesen. Nem feltétlenül elvárás a „ha tudtam volna, hamarabb is beadhattam volna a felmondásomat” nehézségű nyelvtani szerkezet azonnali beleszövése mondandónkba, persze a megfelelő igealakok használatával. Inkább arra érdemes törekedni, hogy érthető legyen a beszélgetőpartnerünknek, hogy mit szeretnénk mondani, tudjuk a gondolatainkat az adott nyelven érthetően kifejezni. A statisztikák és tapasztalatok alapján mi, magyarok a beszédértésben vagyunk a leggyengébbek. Más akcentussal és hanglejtéssel beszél egy szlovák vagy egy indiai munkatárs, mint egy kaliforniai. És nekünk mindenkit meg kell(ene) érteni.

Mit tegyünk, ha csak néhány napunk van felkészülni az interjúra?

Nagyon fontos a felkészülés. Vegyük elő az önéletrajzunkat és menjünk végig a végzettségünkön angolul, memorizáljuk az iskoláink és képzettségeink nevét, mert ezekről valószínűleg megkérdeznek majd bennünket.

Érdemes felkészülni a jelenlegi cégünk tevékenységéről, a munkánkról, feladatainkról, helyünkről a szervezetben. Gondoljuk át jövőbeli terveinket és azt is, hogy miért szeretnénk azt az állást megkapni. Ha csak egy rövidebb interjú várható, akkor gyakran ezek az alapkérdések kerülnek szóba. Gyűjtsük össze az idetartozó szavakat, szókapcsolatokat és próbáljuk megfogalmazni a válaszainkat. Az internet rengeteg segítséget ad ilyen témában is. Átgondolhatjuk a szabadidős tevékenységeinket is, mert lehet, hogy erre is rákérdeznek majd.

Felesleges előre betanulni szóról szóra a válaszunkat, mert lehet, hogy másképpen teszik fel a kérdést, tehát a válasznak is másmilyennek kell lennie, illetve hamar észre fogják venni, ha egy betanult monológot ad elő. Ilyenkor még tovább kérdezgetik, és hamarosan kiderül, hogy milyen is a valós tudása, és ez kellemetlen helyzetet is teremthet.

Könnyebb a gyakorlás, ha van az adott nyelven jól beszélő ismerőse, akit megkérhet, hogy játsszák el a ’kérdések-válaszok’ játékot és ha az illető önnél jobban tud angolul/németül, stb. akkor a kiejtését vagy a megfogalmazásait is javítgathatja. Még ennél is jobb, ha lehetősége van felvenni azt, ahogy az adott nyelven kommunikál és saját magát visszahallgatva (esetleg nézve) néhány bakiját menet közben is tudja korrigálni. Ez az utóbbi nagyon célravezető lehet. Az a legfontosabb, hogy az adott interjú előtti napokban foglalkozzon többet a nyelvvel, kommunikáljon többet ezen a nyelven és meglátja, hogy magabiztosabban fog megszólalni és reagálni.

És ha nem ért valamit? Nézzen utána, hogy az adott nyelven milyen fordulatokat használnak: „Nem hallottam jól. Megismételné?” „Azt hiszem ezt a kifejezést még nem hallottam”. Érdemes töltelékszavakat is begyakorolni, melyek átlendíthetik egy-egy holtponton illetve időt hagynak a gondolkodásra: az igazat megvallva, szeretném felhívni a figyelmét, véleményem szerint, egyetértek, hadd gondoljam végig, stb.

   Idegen-nyelvű állásinterjúk   

Telefoninterjúk idegen nyelven

Ez a nyelvtudás valódi próbája! Úgy kommunikálni egy idegen nyelven, hogy nem látja a beszélgető partnerét, nem érzékeli a gesztusait, mimikáját és nem látja a tekintetét. Ez valóban kihívás! Az idegen nyelvű telefon interjúk célja sokszor a nyelvtudás előzetes tesztelése is lehet. Ebben az esetben az interjúk 10-15 percnél nem tartanak tovább. A telefoninterjúk fontos szabálya, - ami idegen nyelvű interjúknál még külön kiemelést érdemel, - hogy csak akkor vállalja a beszélgetést, ha olyan helyen és körülmények között van, ahol valóban zavartalanul tud beszélgetni. Ellenkező esetben inkább jelezze udvariasan, hogy nem tud rendelkezésre állni és kérjen egy visszahívást 30-60 perc múlva. Higgye el, hogy ez nem udvariatlanság és nem is veszik annak.

Nyelvvizsga és nyelvtudás

Térjünk vissza a cikk elején tanácsot váró Balázshoz. Az ő este is elég tipikus; szerzett egy középfokú nyelvvizsgát angolból, majd nem volt szüksége napi szinten a nyelvre, inkább csak írásban kellett leírásokat, gépkönyveket olvasnia, szóban egyáltalán nem használta az angolt, kivéve talán a rodoszi nyaralását. Eltelt néhány hónap vagy év, és már csak az egykori nyelvtudásának romjait próbálja újra építgetni egy interjú kedvéért.

Hosszú éve óta óva intek mindenkit attól, hogy az önéletrajza nyelvtudás részéhez csak annyit írjon: középfokú nyelvvizsga. Ez ugyanis semmit sem árul el a valós nyelvtudásáról. Lehet, hogy abban a cipőben jár, mint Balázs: van nyelvvizsgája, de gyakorlás híján berozsdásodott a tudása. Érdemesebb az EU által meghatározott A, B, C szintek alapján belőni a nyelvtudást¸ nagyon leegyszerűsítve az: A1, A2 – alapfok, a B1, B2 – középfok, a C1, C2 – felsőfokú tudásnak felel meg. Az önéletrajzban a nyelvvizsga helyett a nyelvtudás valós szintjét érdemes beírni, külön feltüntetni, hogy milyen a nyelvtudás szóban, illetve írásban. A nyelvvizsga papír megszerzése vagy megléte fontos a diplomaszerzésnél vagy bizonyos közigazgatási területeken, de a cégek legnagyobb részét „csak” a napi szinten használható nyelvtudás érdekli.