Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) globális foglalkoztatásról szóló éves jelentése szerint a növekedés beindításához világszerte 600 millió új munkahelyet kell megteremteni a következő évtizedben.

A felmérés felhívja a figyelmet arra, hogy a munkaerőpiacokon tapasztalt háromévnyi folyamatos válsághelyzetek után, valamint a gazdasági tevékenységek további hanyatlását előrejelző kilátások mellett a globális munkanélküliség 200 milliós „foglalkoztatási hátralékot” jelent. Emellett a jelentés szerint több mint 400 millió új munkahelyre lesz szükség a következő évtizedben a becslések szerint évente 40 millió fővel növekvő munkaerő befogadásához.

A túl szigorú költségvetési politikák negatív hatással vannak az aggregált keresletre – figyelmeztet a jelentés. A fejlett gazdaságokban és az Európai Unióban a megszorító intézkedések kizárólagos előtérbe helyezése tovább árthat a munkaerőpiacoknak, és növelheti a válság hosszú távú költségeit.

A fejlett gazdaságokban és az Európai Unióban a válság elsősorban a fiatalabbakat sújtotta, valamint azokat az álláskeresőket, akik hosszú ideje vannak munka nélkül. Ez utóbbiak közül sokan már felhagytak az álláskereséssel.

A jelentés arra is rámutat, hogy a foglalkoztatási válság továbbra is a fiatalokat érinti a legsúlyosabban, és kevés remény van arra, hogy a közeljövőben jelentősen javulhatnak az elhelyezkedési kilátásaik. 2011-ben 74,8 millió 15 és 24 év közötti fiatal volt munkanélküli, ami több mint 4 milliós növekedést jelent 2007 óta. A globális munkanélküliségi ráta a fiatalok körében 12,7 százalékos, és esetükben a munkanélküliség esélye világszerte közel háromszorosa a felnőttekének.

 600 millió új munkahely szükséges 

„E legújabb adatok azt a növekvő egyenlőtlenséget és folyamatos kirekesztést tükrözik, amellyel a munkavállalók és családjuk milliói szembesülnek” – jelentette ki Juan Somavia, az ILO főigazgatója. Hogy kilábalunk-e a válságból vagy sem, azon múlik, hogy végső soron mennyire lesznek eredményesek a kormánypolitikák. És a politikák csak akkor lehetnek eredményesek, ha pozitív hatással vannak az emberek életére – tette hozzá.

A Globális foglalkoztatási trendek című jelentés arra is rámutat, hogy a világnak szembe kell néznie a méltányos munkahelyek megteremtésének kihívásával is annak a – becslések szerint – 900 millió dolgozónak a számára, akik családjukkal együtt a napi 2 USA-dolláros szegénységi küszöb alatt élnek, főként a fejlődő országokban.

„A kormányok komoly erőfeszítései ellenére a foglalkoztatási válság továbbra sem enyhül, és világszerte három dolgozóból egy, vagyis becslések szerint 1,1 milliárd ember, munkanélküli, illetve szegénységben él” – jelentette ki Juan Somavia főigazgató. „Arra van szükségünk, hogy az első számú prioritás a munkahelyteremtés legyen a reálgazdaságban.”

A jelentés leírja, hogy a 2009-ben kezdődött fellendülés rövid életű volt, és még mindig 27 millióval több munkanélküli dolgozó van, mint a válság kezdetén. Az a tény, hogy a gazdaságok nem teremtenek elegendő munkalehetőséget, tükröződik a foglalkoztatás népességhez viszonyított arányában (a foglalkoztatott munkaképes korú lakosság aránya), amely az eddig feljegyzett legnagyobb csökkenést mutatta 2007 (61,2 százalék) és 2010 (60,2 százalék) között.

Ugyanakkor a munkaerőpiacon jelenleg csaknem 29 millióval kevesebb ember van annál, mint amire a válság előtti trendek alapján számítani lehetett. Ha ezeket az elbátortalanodott dolgozókat is a munkanélküliek közé sorolnánk, akkor a globális munkanélküliek száma a jelenlegi 197 millióról 225 millióra duzzadna, és a munkanélküliségi ráta 6 százalékról 6,9 százalékra emelkedne.

A jelentés három forgatókönyvet vázol fel a foglalkoztatási helyzet jövőbeni alakulásával kapcsolatban. Az alap-forgatókönyv 3 millió új munkanélkülit jelez 2012-re, és azt jósolja, hogy a számuk 2016-ra 206 millióra fog emelkedni. Ha a globális növekedési ráták 2 százalék alá esnek, akkor a munkanélküliek száma 2012-ben 204 millióra emelkedik. Egy kedvezőbb, az euró-adósságválság gyors megoldását feltételező szcenárió szerint a globális munkanélküliség 2012-ben körülbelül egymillióval kevesebb dolgozót érintene.

A jelentés olyan célzott intézkedések meghozatalára szólít fel, amelyek segítik a reálgazdaságban a munkahelyek számának a növekedését, és figyelmeztet arra, hogy a kiegészítő támogató állami intézkedések önmagukban nem lesznek elegendőek a fenntartható fellendülés előmozdításához.

„A döntéshozóknak határozottan és összehangoltan kell cselekedniük, hogy csökkentsék a félelmet és bizonytalanságot, amely hátráltatja a magánbefektetéseket, hogy a magánszektor újraindíthassa a globális munkahelyteremtés legfontosabb gépezetét” – hangsúlyozza a jelentés.