Jogtanácsos, jogász, jogi előadó állások, munkák

91 db találat Szűrés
 • Ensuring the legal compliance with local laws of the company’s activity, as well as monitoring and ensuring compliance with the company’s internal policy related to legal issues. Dealing with corporate issues and preparing corporate governance tasks, including board and sharehol...
  június 10.
 • Jogtanácsos

  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  a Magyar Postát érintő jogi vonatkozású ügyek véleményezése, elemzése, a Társaság projektjeiben való részvétel, a munkáltatói jogkör gyakorlás jogi szempontból való támogatása, a jogi képviselet körén kívül ellátod a munkavállalók kártérítési felelősségének érvényesítésével kapcs...
  június 10.
 • A Társaság meglévő és tervezett szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó szerződések és jogi dokumentumok véleményezése, szerkesztése, a bevezetésre kerülő új szolgáltatások előkészítése, a bevezetések jogi támogatása, a társosztályokkal, igazgatóságokkal történő messzemenő együ...
  június 10.
 • A Hálózat működési kereteit meghatározó Társasági Szerződés gondozása A Hálózat működését megalapozó jogi keretrendszerek (Működési Keretrendszer, Szervezeti és Működési Szabályzat, Testületi ügyrendek) kidolgozása és működtetése A Tagi Fórum előterjesztésinek elkészítése, a jogs...
  június 10.
 • Polgári jogi szerződések, támogatási szerződések, konzorciumi megállapodások, nyilatkozatok, egyéb kapcsolódó jogi dokumentumok elkészítése, véleményezése Szerződések teljesítése során felmerült jogi kérdésekre megoldási javaslatok kidolgozása, jogi állásfoglalások készítése Szer...
  június 10.
 • feladata az Egyetem jogi feladataiban történő proaktív közreműködés, a rábízott ügyek önálló ügyintézése, elsősorban általános és gazdasági jogi területen, az Egyetem polgári jogi, gazdasági jogi és munkajogi feladatainak támogatása, szerződések önálló szerkesztése, hivatalos lev...
  június 10.
 • Közreműködnél egyes közlekedésfejlesztési projektek előkészítésében, tervezésében és megvalósításában, üzemeltetésre történő átadásában, lezárásában, illetve ezen projektfázisok szakmai támogatásában Egyes projektek előkészítésére és megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárá...
  június 09.
 • Köteles ismerni a Tankerületi Központ feladat- és hatáskörét, illetve munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belső irányítási eszközöket. Köznevelési intézményreferensi feladatokat lát el. Segíti az intézmények szakmai munkájá...
  június 09.
 • Ellátja a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében előírt - megismerhetővé tételével kapcsolatos feladatokat. Felülvizsgálja az Általános közzétételi...
  június 09.
 • Közbeszerzési eljárásokban aktív részvétel Jogi kutatómunka Polgári jog, gazdasági jog, társasági jog, ingatlanjog területén történő változatos munkavégzés Szerződések előkészítése és véleményezése Jogi képviselet bíróságok, hatóságok előtt Együttműködés nagyvállalati ügyfelekkel...
  június 09.
 • Információbiztonsági és adatvédelmi rendszer működtetése és fejlesztése, IT biztonsági szabályzatok, folyamatok és protokollok kialakítása, Globális IT auditmenedzsment, GDPR megfelelőség biztosítása, Jövőbeli fejlesztésekhez javaslattétel.
  június 09.
 • Jogtanácsos

  1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
  a Társaság tevékenységét érintő, elsődlegesen közbeszerzési, polgári jogi szerződések előkészítése, egyeztetése, jogi szignálása; a közbeszerzések bírálóbizottság tagjaként a Közbeszerzési Törvény szerinti jogi szakértelem biztosítása; a Társaság képviselete a Közbeszerzési Döntő...
  június 09.
 • Előkészítési, tervezési szakaszban lévő kötöttpályás (vasúti) és városi infrastruktúra projektek beruházói irányítása A fejlesztést szolgáló műszaki specifikációk elkészítése, a fenntartható közlekedésfejlesztési célt szolgáló tartalom kidolgozása és menedzselése A beruházások el...
  június 09.
 • ingatlan adásvételi előszerződések, szerződések, megállapodások, egyéb nyilatkozatok megírásában való aktív részvétel szerződéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok előkészítése ügyvéd részére (pl. földhivatali kérelmek NAV adatlapok, jegyzőkönyvek…stb.) szerződéskötéskor az ügyvéd k...
  június 08.
 • ÖRMÉNYESI SZERKEZET GYÁRTÓ Kft  keres acélszerkezeti elemeket gyártó üzemébe Művezető munkatársat Feladatok: 15 fős műhely irányítása (lakatos, hegesztő,szerelő) Aktív részvétel a zökkenőmentes gyártási folyamat működésében. Szervezése, felügyelete, irányítása,ellenörzése, optima...
  június 07.
 • A Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály feladatkörébe tartozó szakmai kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal. A közterület-felügyeleti feladatokat ellátó intézmény tevékenységét érintő javaslatok kidolgozása, az intézmény irányításával,...
  június 07.
Egyéb munkalehetőségek Jog, Jogi tanácsadás kategóriában
Pályázataim
Mentett állások
Állásértesítőim