Közalkalmazott állások, munkák

24 db találat Szűrés
 • Ellátja az új belépők beléptetési adminisztrációját az új belépő szervezeti egysége által meghatározott eszköz és a jogosultság körében, segíti beillesztését a munkahelyén; közreműködik az NKTK-nál létesített munkakörök meghatározásában, elkészíti a munkaköri leírások mintadokume...
  szept. 29.
 • Részt vesz a beszerzési, közbeszerzési szakterületet érintő szabályozók felülvizsgálatában, a módosítások előkészítésében és felterjesztésében; közreműködik az éves beszerzési, közbeszerzési, szervezetfejlesztési, kommunikációs, valamint az informatikai beszerzési és fejlesztési...
  szept. 29.
 • Hazai forrású támogatások kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül: pályázatok befogadása és nyilvántartásba vétele, alaki és tartalmi vizsgálata, hiánypótlások kezelése, döntés-előkészítés, folyósítási - és kapcsolódó - feladatok ellátása, célelőirányzatokhoz kapcso...
  szept. 29.
 • Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig (felhívások, dokumentációk, hirdetmények készítése; az eljáráshoz kapcsolódó iratok elkészítése; az ajánlatok bírálatában történő részvétel; az eljáráshoz kapcsolódó események megszervezése); A...
  szept. 29.
 • Az angol (magyar) nyelvű képzésen/ben levő hallgatók teljeskörű tanulmányi adminisztrálása Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben. Részvétel a képzésekre felvételt nyert hallgatók tanulmányi folyamatainak szervezésében, lebonyolításában, adatszolgáltatások, beszámolók összeál...
  szept. 29.
 • munkád részeként gondoskodsz az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások lefolytatásáról (például hatósági mintavételt követő hatósági eljárás megindítása, határozathozatal), elvégzed a megyei szakemberek részére az útmutatók és eljárásrendek kidolgozását, felad...
  szept. 29.
 • A KEF üzemeltetési körébe tartozó épületek villamos energia, gáz energia, távfűtés és víz-, csatorna díjainak kontrollálása A díj számlák kollaudálása, szakmai igazolása A fogyasztási adatokból kimutatások készítése-vezetése Közüzemi szerződések megkötésének, közüzemi megrendelés...
  szept. 29.
 • vevői számlázás, díjbekérők, számlát helyettesítő okiratok kiállítása; szállítói számlák rögzítése; kötelezettségvállalás rögzítése, analitikus nyilvántartása, módosítása, ellenőrzése, rendezése; személyi szerződések feldolgozása, analitikus nyilvántartása, ellenőrzése; banki tra...
  szept. 28.
 • Gondoskodsz az állatgyógyászati készítmények HPLC-s vizsgálatához, a nagyműszeres analitikai vizsgálatokhoz szükséges minták előkészítéséről, oldatok készítéséről Részt veszel a fizikó és fizikó-kémiai vizsgálatok elvégzésében: titrálás, vízmeghatározás, analitikai mikrobiológia...
  szept. 28.
 • Az ügyfelekkel való kapcsolattartás telefonon és e-mailben, adategyeztetések, alapigényt helyettesítő termékek felajánlásával kapcsolatos teendők. Az ügyfelektől érkező igények regisztrálása és a feladatok koordinálása az illetékes társosztályok felé. A beérkező igények idősor sz...
  szept. 28.
 • Feladatod lesz a laboratóriumok által indított igénylések összesítésének, adminisztratív feladatainak ellátása, erről naprakész nyilvántartás vezetése, Gondoskodsz a beszerzési program kezeléséről, rendelések, igények rögzítéséről, termékek, ajánlatok felviteléről, Korrigálod a h...
  szept. 26.
 • tanulásmódszertan hallgatók részére, tréningek tartása, hallgatói közösségszervezés, életvezetési tanácsadás egyetemisták részére, egyéb szervezési feladatok, adminisztráció, kutatásszervezés.
  szept. 26.
 • Tárgyi eszközök és immateriális javak teljes körű könyvelési feladatainak ellátása az államháztartási számviteli előírások szerint (aktiválás, értékelés, értékcsökkenés, értékvesztés, kivezetés, eszközmozgások könyvelése, nyilvántartások vezetése mennyiségben és értékben, analiti...
  szept. 25.
 • Részt vesz a Támogatáskezelő feladatkörébe tartozó támogatások eredményes lebonyolításában, a támogatások elszámoltatásával összefüggő feladatokban az alkalmazott eljárásrend szerint. Ellátandó feladatok: vissza nem térítendő támogatások kapcsán pénzügyi elszámolások és szakmai b...
  szept. 25.
 • Közreműködik a pályázatok teljes körű lebonyolításában; részt vesz a pályázati felhívás és pályázati adatlap előkészítésében; közreműködik a pályázatok befogadásában, nyilvántartásában és feldolgozásában (formai értékelés, az adatok rögzítése és ellenőrzése, hiánypótlás); beszámo...
  szept. 25.
 • Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti f...
  szept. 25.
 • Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti f...
  szept. 25.
 • az ügyeleti rend szerinti hidrometeorológusi feladatok hidrológiai és meteorológiai célú programozás tanulmányok, elemzések készítése, szakértői feladatok részvétel hazai és európai uniós projektek megvalósításában szükség esetén nemzetközi szervezetekkel való együttműködés az os...
  szept. 25.
 • Napi feladataid közé tartozik az állatgyógyászati készítmények (gyógyszer, vakcina) gyártóhelyeikkel és a nagykereskedőikkel kapcsolatos engedélyezési tevékenységek ellátása Hatósági felügyeletet látsz el Helyszíni szemléken ellenőrzöd az állatgyógyászati készítményeket előállító...
  szept. 25.
 • Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig (felhívások, hirdetmények, dokumentációk összeállítása; az eljáráshoz kapcsolódó iratok elkészítése; a bíráló bizottság tagjaként az ajánlatok bírálatában történő részvétel; az eljáráshoz kapcso...
  szept. 25.
Álláspályázataim Pályázataim
Mentett állások Mentett állások
Állásértesítő Állásértesítőim