GE corporate / GE Global Finance Operations / MMM állás, munka GE corporate / GE Global Finance Operations / MMM, francia nyelvismerettel