Állások, munkák és állásajánlatok

11 db találat
 • Beszerzési ügyintéző

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  Informatikai területet érintő beszerzési terv elkészítése, végrehajtása, utókövetése és aktualizálása; (Köz)beszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása, előterjesztések, iratanyagok elkészítése, adat- és információszolgáltatási feladatok; (Köz)beszerzési el...
 • Bizottsági és nemzetiségi titkár

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  a Közgyűlés bizottságai, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben létrehozott testületek, illetve a nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének biztosítása céljából igazgatási és adminisztratív feladatok ellátása. figyelemmel kíséri a testületi döntéseket, el...
 • Közterületi szakreferens

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  közterület-használati ügyekben első- és másodfokú hatósági döntések előkészítése, döntések végrehajtása, jelentések készítése, hatósági végrehajtási ügyek intézése, döntés előkészítése, végrehajtása, a közterület-használattal kapcsolatos egyéb, jogi jellegű feladatok ellátása. se...
 • Energetikai referens

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  részvétel a Főpolgármesteri Hivatal környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos feladatainak végrehajtásában; a főváros európai uniós és egyéb külső forrás felhasználásával megvalósítandó környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos projektek előkészítésében és szakmai megvalósításába...
 • Klímavédelmi projektreferens

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  részvétel a Főpolgármesteri Hivatal környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos feladatainak végrehajtásában; a főváros európai uniós és egyéb külső forrás felhasználásával megvalósítandó környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos projektek előkészítésében és szakmai megvalósításába...
 • Zajvédelmi szakreferens

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület vonatkozásában. A budapesti települési körny...
 • Műszaki ügyintéző

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  A Főpolgármesteri Hivatal épületében jelentkező építészeti felújítási, karbantartási feladatok előkészítése, bonyolítása, esetenkénti műszaki ellenőrzése, Közreműködés az épület folyamatos üzemeltetésének biztosításában, Beruházási feladatok ütemezésének tervezése, koordinálása,....
 • Vagyongazdálkodási szakreferens

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  a fővárosi önkormányzati ingatlanvagyon vagyongazdálkodási tárgyú tulajdonosi döntéseinek előkészítése, a kapcsolódó szerződések, testületi előterjesztések előkészítése (így pl.: bérbeadás, haszonbérbeadás, haszonkölcsön, használat joga alapítás, földhasználat, elidegenítés, tula...
 • Közterületi-műszaki szakreferens

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő közterületek használatával járó felszíni és felszín alatti építmények tulajdonosi hozzájárulás ügyeinek intézése, döntések előkészítése, döntések végrehajtása, jelentések készítése, a feladatkörével összefüggő főpolgá...
 • Ingatlan kataszteri ügyintéző

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  a Budapest Főváros Önkormányzata ingatlanvagyonával kapcsolatos kataszteri nyilvántartás vezetése a 147/1992. (XI.6.) Korm.rendelet előírásai szerint, ezen belül: az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartás tulajdoni-, műszaki- és értékadatai változásának folyamatos,...
 • Költségvetési ügyintéző

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  beruházási és felújítási feladatokkal összefüggő költségvetés tervezési feladatok ellátása, előirányzatok kimutatása, pénzügyi tervező rendszerben feladatok ellátása (lekérdezések, kimutatások, ellenőrzések), költségvetési rendelet-módosítások előkészítése, előirányzat-változások...