Budapest, V. kerületi állások, munkák

22 db találat
 • IT senior folyamatmenedzser

  1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
  A projektben felvett követelményspecifikációk megvalósításának támogatásaA projektben érintett fejlesztett szakmai keretrendszer vagy a konkrét projekteredményeket érintő problémák megoldása,Közvetítés az üzleti igény megfogalmazója és a fejlesztő közöttA projekt keretében fejles...
 • Vegyésztechnikus (laborba)

  1055 BUDAPEST, MARKÓ utca 13-17.
  A laboratóriumba kerülő alapanyagok, félkész- és késztermékek és festékek vizsgálata Vizsgálatok elvégzése elsődlegesen a fizika és másodlagosan a reológiai tulajdonságokra térnek ki Fejlesztési folyamatokban való részvétel Vizsgálati eredmények ellenőrzése és értékelése Vizsgála...
 • Jogi és igazgatási ügyintéző

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  Az Üzemeltetési Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) feladatkörébe tartozó testületi előterjesztések előkészítése és a testületi döntésben foglaltak végrehajtása. A Főosztály tevékenységéhez tartozó normatív utasítások előkészítése és koordinációja, a kapcsolódó jogszabálytervez...
 • Szenior belső ellenőr

  1051 Budapest, Nádor utca 31.
  A belső ellenőrzés tagjaként részvétel a Bank általános folyamatainak kockázatelemzésében, vizsgálatainak tervezésében Ellenőrzési programok kockázatalapú kialakítása és hatékony, dokumentált végrehajtása Jelentések kockázati fókuszú írása, gyakorlatias és konstruktív javaslatok....
 • Szolgáltatás-tervező

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  igényfelmérés készítése a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységei és a fővárosi tulajdonú cégek, valamint intézmények körében vezetői szinten és részterületenként, nemzetközi jó példák elemzése, lakossági igényfelmérés készítése korszerű részvételiségi módszerek alkalmazásáva...
 • Műszaki ellenőr (építménygépészeti szakterület)

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  KEHOP energetikai projekt megvalósításához kapcsolódó szakági építési műszaki ellenőri feladatok ellátása építménygépészeti szakterületen ME-G képesítéssel. A KEHOP projekt keretében megvalósított energetikai beruházások során a projektben szereplő épületek vonatkozásában építmén...
 • Hitel Monitoring és re-marketing Vezető

  Budapest, 1051 József Attila utca 8.
  teljes hitel-lízing portfolió monitoring tevékenységének irányítása lakossági lízingfinanszírozási folyamat szabályozásában történő részvétel vállalati hitelengedélyezésben történő aktív közreműködés termékfejlesztési folyamatok támogatása adat-vezérelt folyamatok, döntések működ...
 • Junior kontroller

  1055 Budapest, Markó utca
  A vezetői információs rendszer folyamatos frissítése, aktualizálása (adatgyűjtés, elemzések készítése, riportok összeállítása) Részvétel az operatív és stratégiai tervezésben (számítások és elemzések készítése) Tény adatok gyűjtése és elemzése Terv-tény eltérések vizsgálata, elem...
 • Szenior piacelemző

  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  A nemzetközi és hazai gázpiaci trendek nyomon követése A fundamentális és kereskedési adatok hatékony feldolgozása A hazai piaci folyamatok, új piaci trendek értelmezése Elemzések készítése, tanulmányok írása kiemelt témákban Hozzájárulás a Hivatal rendszeres kiadványainak elkész...
 • Integritás tanácsadó

  1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
  Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3-4.§ és 6. §-ában foglalt feladatok, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdése szerinti feladatok ellátása.Ellátja a v...
 • Pénzügyi munkatárs

  Budapest, V. kerület
  A területekről érkező beszerzési igények rögzítése, koordinálása és engedélyeztetése vállalat irányítási rendszerben A beérkezett belföldi és külföldi számlák kezelése, a kapcsolódó dokumentáció teljeskörű adminisztrálása A számlák rögzítése megadott séma alapján és továbbítása k...
 • Telefonos ügyfélszolgálati munkatárs

  Budapest, V. kerület
  társasághoz érkező hívások kezelése fizetési kötelezettségvállalások, fizetési ígéretek rögzítése hívásokhoz kapcsolódó folyamatos adminisztráció követelés állományok átvétele, kezelése követelések vonatkozásában, a belső szabályzatoknak megfelelően adatok rögzítése, ellenőrzése,...
 • Jogi referens

  1051 Budapest, Nádor utca 36.
  közreműködik a Társaság alapdokumentumai, valamint a belső irányító eszközök előkészítésében, naprakészen tartásában, módosításában, közreműködik az önkormányzati jogszabályok véleményezésében, közbeszerzési és a jogi szakértelem tanúsításával közreműködik az önkormányzat által l...
 • Adatrögzítő

  Budapest, V. kerület
 • Beszerzési referens

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  Informatikai területet érintő beszerzési terv elkészítése, végrehajtása, utókövetése és aktualizálása; (Köz)beszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása, előterjesztések, iratanyagok elkészítése, adat- és információszolgáltatási feladatok; (Köz)beszerzési el...
 • Junior front-end fejlesztő

  1052 Budapest, Városház u. 9-11.
  Modern frontend technológiák használata Weboldalak, webes alkalmazások fejlesztése, támogatása Részvétel belső használatú adminisztratív rendszerek frontend felületeinek kialakításában Részvétel modern workflow technológiák illesztésében, támogatásában Fejlesztéshez kapcsolódó te...
 • Compliance officer

  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
  A Bank Compliance Alapszabályában foglaltaknak való megfelelés biztosítása, a megfeleléssel kapcsolatos folyamatainak működtetése, kockázatelemzés készítése Általános compliance vizsgálatok végrehajtása Jelentések kockázati szempontú írása, gyakorlatias és konstruktív javaslatok....
 • Jogász

  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  Előkészíti, illetve jogi szempontból véleményezi a Hivatal Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának (a továbbiakban: TFAFO) feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezeteket, hatósági döntéseket, leveleket. A TFAFO feladatkörébe illeszkedő jogkérdésekben jogi tanácsot ad, jo...