Köztisztviselő állások, munkák

20 db találat Szűrés
 • A Pesti Központi Kerületi Bíróság munkatársakat keres bírósági ügyintéző munkakörbe. A 62/2017. (III.20.) kormányrendelet szerinti feladatok ellátása.
  A Pesti Központi Kerületi Bíróság munkatársakat keres bírósági ügyintéző munk...
  ma 08:32
 • a Közterület-felügyelet térfigyelő feladatai végrehajtásának megszervezése, koordinálása és a Térfelügyeleti Osztály tevékenységének irányítása, ellenőrzése, a közterület-felügyelői munka hatékonyságának biztosítása, a közterületek rendjének, a közbiztonságnak az erősítése, közre...
  a Közterület-felügyelet térfigyelő feladatai végrehajtásának megszervezése, k...
  ma 00:00
 • Felelős a Műszaki Iroda munkájának megszervezéséért, működéséért, irányításáért, ellenőrzéséért. Önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával (elsősorban lakások és helyiségek bérbeadásával) kapcsolatos feladatok ellátása, a tulajdonosi döntések előkészítése és végrehajtása. rend...
  Felelős a Műszaki Iroda munkájának megszervezéséért, működéséért, irányításáé...
  ma 17:30
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 19. pénzügyi számviteli feladatkör. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, a hozzá tartozó önkormányzatok és nemzetisé...
  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)...
  ma 13:20
 • - közreműködik az adott évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelettervezet elkészítésében, - gondoskodik az intézmények könyvvezetési feladatainak a számviteli törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, számviteli politika és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai...
  - közreműködik az adott évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati...
  ma 08:15
 • Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzési és közbeszerzési ügyeinek ellátása: képviselő-testületi előterjesztések véleményezése, beszerzésekkel kapcsolatos tanácsadás, saját szabályzat szerinti beszerzési eljárások és közbeszerzések koordinálása, továbbá az ezekhez ka...
  Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzési és közbeszerzési ügyein...
  tegnap 16:25
 • Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában a társosztályokkal és egyéb gazdasági és társadalmi partnerekkel, a Hivatallal és az Önkormányzattal szerződésben álló ügyvédekkel a munkakörhöz kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében. Gondoskodik más szervezeti egys...
  Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában a társosztályok...
  tegnap 13:15
 • Az Önkormányzat, mint tulajdonos feladatához fűződő ügyekben (ingatlan bérbeadás, értékesítés, egyéb tulajdonosi állásfoglalást igénylő ügyek) válaszlevelek, feljegyzések, szerződések előkészítése Ingatlanok hasznosításával kapcsolatos teljes körű ügyintézés, pályázatok előkészít...
  Az Önkormányzat, mint tulajdonos feladatához fűződő ügyekben (ingatlan bérbea...
  tegnap 12:21
 • a személyi anyagok naprakész nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a személyi anyagok irattározása, belső és külső szervek által folytatott ellenőrzésekhez a személyi anyagok összekészítése.
  a személyi anyagok naprakész nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfel...
  tegnap 09:45
 • A Budavári Önkormányzat közigazgatási területén az általános közterület- felügyelői feladatok ellátása, bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában való közreműködés, útkezelői feladatok ellátásában való közreműködés, a szükséges intézkedések megtétele a kerület rendjének és tisztasá...
  A Budavári Önkormányzat közigazgatási területén az általános közterület- felü...
  május 14.
 • a csoportvezető megszervezi, irányítja és ellenőrzi az ügyfélfogadást, valamint a személyes, e-mailes és telefonos tájékoztatást az önkormányzati, általános ügyintézési és részvételiséggel kapcsolatos ügyekben, naprakészen tájékozódik és megszervezi az információátadást a csoport...
  a csoportvezető megszervezi, irányítja és ellenőrzi az ügyfélfogadást, valami...
  május 14.
 • Ellátja a hagyaték leltározásával kapcsolatos teljes körű feladatokat, ügyfélfogadást tart, szükség esetén helyszíni leltározást végez.
  Ellátja a hagyaték leltározásával kapcsolatos teljes körű feladatokat, ügyfél...
  május 12.
 • Közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az....
  Közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészít...
  május 12.
 • A Hivatal iktatandó iratainak nyilvántartásba vétele, kezelése, rendezése, visszakeresése, a tárolt és kiadott anyagok nyilvántartása, központi irattárazása, selejtezése az iratkezelési szabályzat szerint. Iratok, szerződések, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése elektronikus ik...
  A Hivatal iktatandó iratainak nyilvántartásba vétele, kezelése, rendezése, vi...
  május 12.
 • a közbeszerzési terv összeállítása a közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése és a lefolytatása, a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumainak közbeszerzési minőség-ellenőrzése, a közbeszerzési eljárások közbeszerzési m...
  a közbeszerzési terv összeállítása a közbeszerzési eljárások szakszerű előkés...
  május 12.
 • Önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Szerződések (adásvételi, csere, bérleti stb.) szerkesztése. Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése. Telekalakítással kapcsolatos feladatok ellá...
  Önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása a hatályos jogszabályi re...
  május 12.
 • a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kommunikációs tevékenységének végzése, az igazgatóság sajtónyilvános rendezvényeinek, az igazgatóság tagja, képviselője médiaszereplésének szervezése, folyamatos kapcsolattartás a megyei és régiós sajtóval; sajtónyilatkozatok adása....
  a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kommunikációs tevékenységének...
  május 11.
 • államháztartás rendje szerinti kontírozási, könyvelési feladatok végrehajtása; elemi költségvetési beszámoló, időközi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés elkészítésében történő aktív részvétel; ÁFA könyvelési, bevallási feladatok ellátása; jogszabályban meghatároz...
  államháztartás rendje szerinti kontírozási, könyvelési feladatok végrehajtása...
  május 07.

Egyéb munkalehetőségek Közigazgatás kategóriában
Pályázataim
Mentett állások
Állásértesítőim