Köztisztviselő állások, munkák

22 db találat Szűrés
 • Jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárások lefolytatása. Birtokvédelmi határozatok végrehajtása. Adatszolgáltatási feladatok ellátása, és a feladatkörrel összefüggő hatósági feladatok elvégzése.
  Jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárások lefolytatása. Birtokvédelm...
  ma 10:35
 • államháztartás rendje szerinti kontírozási, könyvelési feladatok végrehajtása; elemi költségvetési beszámoló, időközi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés elkészítésében történő aktív részvétel; ÁFA könyvelési, bevallási feladatok ellátása; jogszabályban meghatároz...
  államháztartás rendje szerinti kontírozási, könyvelési feladatok végrehajtása...
  ma 09:38
 • A Humánerőforrás-menedzsment Főosztály informatikai rendszereit érintő rendszerszervezési, rendszerfejlesztési és adatszolgáltatási feladatok, valamint ehhez kapcsolódó service desk feladatok ellátása. Fejlesztési igények egyeztetése, megoldási alternatívák, javaslatok kidolgozás...
  A Humánerőforrás-menedzsment Főosztály informatikai rendszereit érintő rendsz...
  tegnap 20:15
 • Térinformatikai feladatok ellátása (térképi állományok szűrési feltételek szerinti lekérdezés, KML kimenet készítés) Térinformatikai adatbázisok karbantartása, fejlesztési javaslatok kidolgozása Harmadik féltől származó térinformatikai adatok feldolgozása, adatkonverzió elvégzése...
  Térinformatikai feladatok ellátása (térképi állományok szűrési feltételek sze...
  tegnap 15:20
 • az alapító önkormányzattal együttműködve látja el az önkormányzat által a társaság részére átadott és meghatározott feladatokat, az ehhez szükséges döntések meghozatala érdekében előterjesztéseket készít az önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai elé, gondoskodik a döntés...
  az alapító önkormányzattal együttműködve látja el az önkormányzat által a tár...
  tegnap 13:20
 • Gazdasági referens

  1026 Budapest, Júlia utca 9.
  A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata teljes körű könyvelése integrált ügyviteli program használatával, banki és házipénztári feladatok ellátása, a kincstári bérszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatás, a civil szervezetek részére nyújtott támogatások kezelése. Az Önkor...
  A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata teljes körű könyvelése integrá...
  április 21.
 • Iktató csoportvezető

  Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
  Elvégzi a Hivatal szervezeti egységeinek részére az ügyiratok érkeztetését és iktatását. Kezeli a hivatali kapukat, végzi a postabontást, szétosztja az iktatandó iratokat az iktatók részére. Koordinálja az iktató csoport munkáját, szakmai segítséget nyújt a Contentum.Net iratkeze...
  Elvégzi a Hivatal szervezeti egységeinek részére az ügyiratok érkeztetését és...
  április 21.
 • A Képviselő-testület és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületek és bizottságai üléseinek szabályszerű megtartása érdekében az ülések előkészítése, az ülések dokumentálása és a döntések végrehajtásáért felelősök értesítése...
  A Képviselő-testület és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzati kép...
  április 21.
 • ellátja a személyi állománnyal összefüggő döntés-előkészítői és adminisztratív feladatokat és az ezekhez tartozó munkaügyi feladatokat (az Intézmény közalkalmazotti személyi állományával kapcsolatos teljes körű munkaügyi ügyintézés. Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások...
  ellátja a személyi állománnyal összefüggő döntés-előkészítői és adminisztratí...
  április 21.
 • kerületszépítő akciók szervezése és lebonyolítása; környezetvédelmi szemléletformálás, kapcsolódó programok szervezése; vállalkozási, tervezési szerződések műszaki tartalmának meghatározása, szerződések előkészítése, költségbecslés készítése; lakossági panaszok, közérdekű bejelen...
  kerületszépítő akciók szervezése és lebonyolítása; környezetvédelmi szemlélet...
  április 20.
 • városfejlesztési, üzemeltetési és beruházási feladatok szervezése, koordinálása, felügyelete; közlekedési, útügyi és forgalomtechnikai feladatok egyeztetése, koordinálása, végrehajtásuk felügyelete; városi víz-csatorna, felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos koncepciók előkészítése...
  városfejlesztési, üzemeltetési és beruházási feladatok szervezése, koordinálá...
  április 20.
 • A Gazdasági Hivatal Főosztályvezetőjével együttműködve felelős a Gazdasági Hivatal egészének működéséért, a vonatkozó jogszabályok, az Országos Bírósági Hivatal szabályzatai és határozatai, a BKT SZMSZ rendelkezései, valamint az intézményi szabályzatok alapján. Elősegíti a gazdál...
  A Gazdasági Hivatal Főosztályvezetőjével együttműködve felelős a Gazdasági Hi...
  április 19.
 • Jelentős hozzájárulás az elsősorban a Balaton és vízgyűjtője területén kutató intézet hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítéséhez különösen a következőkkel: az intézeti kommunikációjának tervezése, szervezése, marketing és kommunikációs stratégia készítése, végrehajtás...
  Jelentős hozzájárulás az elsősorban a Balaton és vízgyűjtője területén kutató...
  április 16.
 • A közutak rendjével, kezelésével kapcsolatos jogszabályok, illetve az önkormányzati rendeletek, utasítások figyelemmel kísérése, azok alapján az útkezelői/útellenőri feladatok ellátása. A közutakon út- és közmű építési munkálatok és burkolatbontások, illetve azok helyreállításána...
  A közutak rendjével, kezelésével kapcsolatos jogszabályok, illetve az önkormá...
  április 16.
 • A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint a 2012. évi CXX. törvényben foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása: a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása, az üzemképtelen vagy s...
  A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint a 2012...
  április 15.
 • Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírálásában, amelynek során a településrendezési, építészeti szempontokat érvényesíti,  ellátja a telekalakítással és hulladékgazdálkodással kapcsolatot egyes szakhatósági feladatokat,  az önkormányzat, mint....
  Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírál...
  április 15.
 • az önkormányzat lakásgazdálkodási feladatainak ellátása, ügyfélfogadási tevékenység végzése, tájékoztatás, segítségnyújtás az ügyfelek részére, a benyújtott kérelmekkel kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása, válaszlevelek készítése, előterjesztések készítése, szükség esetén h...
  az önkormányzat lakásgazdálkodási feladatainak ellátása, ügyfélfogadási tevék...
  április 15.
 • Jogi ügyintéző

  1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.
  a hatósági védjegy-engedélyezési eljárások intézése; a védjegyügyekben eljáró tanácsok munkájában való részvétel; a hatósági védjegy-engedélyezés jogi szabályozásának nemzetközi tapasztalatokon nyugvó alakításában történő részvétel; ügyvitel-fejlesztési feladatokban való részvéte...
  a hatósági védjegy-engedélyezési eljárások intézése; a védjegyügyekben eljáró...
  április 15.
 • A Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya Fogyasztóvédelmi Vizsgálatok Osztályának tevékenységéhez kapcsolódóan: a villamosenergia-piacot, földgázpiacot, víziközmű-szolgáltatást érintően a kérelemre és hivatalból induló fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok tel...
  A Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya Fogyasztóvédelmi Vizsgálatok Osztályána...
  április 14.
 • Újpest közigazgatási területén előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott közterületi és útügyi ügy intézése, a munkaköri leírásban szereplő alábbi feladatok ellátása: - Nyomvonalas létesítmények (távközlési kábel, ELMŰ kábel, távhő, kábel TV, víz, csatorna...
  Újpest közigazgatási területén előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabá...
  április 14.

Egyéb munkalehetőségek Közigazgatás kategóriában
Pályázataim
Mentett állások
Állásértesítőim