Köztisztviselő állások, munkák

20 db találat Szűrés
 • Jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárások lefolytatása. Birtokvédelmi határozatok végrehajtása. Adatszolgáltatási feladatok ellátása, és a feladatkörrel összefüggő hatósági feladatok elvégzése.
  Jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárások lefolytatása. Birtokvédelm...
  ma 10:40
 • a Közterület-felügyelet térfigyelő feladatai végrehajtásának megszervezése, koordinálása és a Térfelügyeleti Osztály tevékenységének irányítása, ellenőrzése, a közterület-felügyelői munka hatékonyságának biztosítása, a közterületek rendjének, a közbiztonságnak az erősítése, közre...
  a Közterület-felügyelet térfigyelő feladatai végrehajtásának megszervezése, k...
  ma 00:00
 • A Budavári Önkormányzat közigazgatási területén az általános közterület- felügyelői feladatok ellátása, bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában való közreműködés, útkezelői feladatok ellátásában való közreműködés, a szükséges intézkedések megtétele a kerület rendjének és tisztasá...
  A Budavári Önkormányzat közigazgatási területén az általános közterület- felü...
  ma 11:47
 • a csoportvezető megszervezi, irányítja és ellenőrzi az ügyfélfogadást, valamint a személyes, e-mailes és telefonos tájékoztatást az önkormányzati, általános ügyintézési és részvételiséggel kapcsolatos ügyekben, naprakészen tájékozódik és megszervezi az információátadást a csoport...
  a csoportvezető megszervezi, irányítja és ellenőrzi az ügyfélfogadást, valami...
  ma 10:14
 • Ellátja a hagyaték leltározásával kapcsolatos teljes körű feladatokat, ügyfélfogadást tart, szükség esetén helyszíni leltározást végez.
  Ellátja a hagyaték leltározásával kapcsolatos teljes körű feladatokat, ügyfél...
  május 12.
 • Közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az....
  Közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészít...
  május 12.
 • A Hivatal iktatandó iratainak nyilvántartásba vétele, kezelése, rendezése, visszakeresése, a tárolt és kiadott anyagok nyilvántartása, központi irattárazása, selejtezése az iratkezelési szabályzat szerint. Iratok, szerződések, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése elektronikus ik...
  A Hivatal iktatandó iratainak nyilvántartásba vétele, kezelése, rendezése, vi...
  május 12.
 • a közbeszerzési terv összeállítása a közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése és a lefolytatása, a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumainak közbeszerzési minőség-ellenőrzése, a közbeszerzési eljárások közbeszerzési m...
  a közbeszerzési terv összeállítása a közbeszerzési eljárások szakszerű előkés...
  május 12.
 • Önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Szerződések (adásvételi, csere, bérleti stb.) szerkesztése. Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése. Telekalakítással kapcsolatos feladatok ellá...
  Önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása a hatályos jogszabályi re...
  május 12.
 • a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kommunikációs tevékenységének végzése, az igazgatóság sajtónyilvános rendezvényeinek, az igazgatóság tagja, képviselője médiaszereplésének szervezése, folyamatos kapcsolattartás a megyei és régiós sajtóval; sajtónyilatkozatok adása....
  a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kommunikációs tevékenységének...
  május 11.
 • Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzési és közbeszerzési ügyeinek ellátása: képviselő-testületi előterjesztések véleményezése, beszerzésekkel kapcsolatos tanácsadás, saját szabályzat szerinti beszerzési eljárások és közbeszerzések koordinálása, továbbá az ezekhez ka...
  Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzési és közbeszerzési ügyein...
  május 10.
 • a személyi anyagok naprakész nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a személyi anyagok irattározása, belső és külső szervek által folytatott ellenőrzésekhez a személyi anyagok összekészítése.
  a személyi anyagok naprakész nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfel...
  május 10.
 • államháztartás rendje szerinti kontírozási, könyvelési feladatok végrehajtása; elemi költségvetési beszámoló, időközi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés elkészítésében történő aktív részvétel; ÁFA könyvelési, bevallási feladatok ellátása; jogszabályban meghatároz...
  államháztartás rendje szerinti kontírozási, könyvelési feladatok végrehajtása...
  május 07.
 • Felelős a Műszaki Iroda munkájának megszervezéséért, működéséért, irányításáért, ellenőrzéséért. Önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával (elsősorban lakások és helyiségek bérbeadásával) kapcsolatos feladatok ellátása, a tulajdonosi döntések előkészítése és végrehajtása. rend...
  Felelős a Műszaki Iroda munkájának megszervezéséért, működéséért, irányításáé...
  május 04.
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 19. pénzügyi számviteli feladatkör. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, a hozzá tartozó önkormányzatok és nemzetisé...
  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)...
  május 04.
 • - közreműködik az adott évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelettervezet elkészítésében, - gondoskodik az intézmények könyvvezetési feladatainak a számviteli törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, számviteli politika és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai...
  - közreműködik az adott évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati...
  május 04.
 • Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában a társosztályokkal és egyéb gazdasági és társadalmi partnerekkel, a Hivatallal és az Önkormányzattal szerződésben álló ügyvédekkel a munkakörhöz kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében. Gondoskodik más szervezeti egys...
  Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában a társosztályok...
  május 03.
 • A közutak rendjével, kezelésével kapcsolatos jogszabályok, illetve az önkormányzati rendeletek, utasítások figyelemmel kísérése, azok alapján az útkezelői/útellenőri feladatok ellátása. A közutakon út- és közmű építési munkálatok és burkolatbontások, illetve azok helyreállításána...
  A közutak rendjével, kezelésével kapcsolatos jogszabályok, illetve az önkormá...
  április 30.

Egyéb munkalehetőségek Közigazgatás kategóriában
Pályázataim
Mentett állások
Állásértesítőim