Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság logo

Vezető ápoló

Állás részletei

 • Cég neve

  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

 • Munkavégzés helye

  8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.

 • Munka típusa

  • Teljes munkaidő
  • Alkalmazotti jogviszony
  • Általános munkarend
 • Elvárások

  • Nem kell nyelvtudás
  • 1-3 év tapasztalat
  • Főiskola
Állás elmentve
A hirdetést eltávolítottuk a mentett állásai közül. Visszavonom
A hirdetés adatait sikeresen elküldte az email címére.

Állás leírása

Feladatok

Az integrált intézményben az ápolási- gondozási munka irányítása: -irányítja, ellenőrzi az egészségügyi szakmai munkát, a mozgásterapeuta és a koordinátori feladatokat ellátó ápolók-gondozók munkáját, - kiemelt feladata a telephelyeken az egészségügyi szakmai munka működésének folyamatos elősegítése, - részt vesz a vezetői értekezleteken, a vezetői döntések előkészítésében, döntési folyamatokban, - tájékoztatást ad az egészségügyi- és mozgásterapeuta munkáról, eredményekről, esetleges hiányosságokról, - betartja és betartatja a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére, a személyi és környezeti higiénére vonatkozó rendelkezéseket és előírásokat, -egészséges életmódra nevelési feladatokat végez, - rendszeres kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, - egészségügyi szakmai protokollokat készít, -a szakápolási tevékenység koordinálása, -infekciókontroll és ápolási feladatok oktatása, ellenőrzése.

Elvárások

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
 • tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
 
 • felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egészségügyi és szociális gondoskodás, m.n.s., Főiskola, felsőfokú szakirányú szakképesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • nyilatkozat benyújtása, miszerint a pályázatot a pályázati eljárásban részt
 • vevők megismerhetik
 • 3 hónapnál nem régebbi, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2). bek. szerinti speciális erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat csatolása, hogy a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdésében szereplő feltételeknek megfelel, figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakra
 • nyilatkozat csatolása, hogy a pályázat elnyerése esetén a Kjt. 20. § (2 a) bekezdésben foglaltakat tudomásul veszi nyilatkozat csatolása, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • nyilatkozat csatolása, hogy nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2). bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok.


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

Előnyt jelent

 • szociális/egészségügyi területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • kiváló szintű problémamegoldó képesség, rugalmasság, szociális érzékenység

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • együttműködés (alap)
 • cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)

Amit kínálunk

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • általános munkarendben, teljes munkaidőben történő foglalkoztatás
 • az illetmény megállapítására a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók, a munkakör egészségügyi pótlékra jogosít.

Céginformáció

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve és vármegyei kirendeltségei látják el az állami fenntartású szakosított szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartói feladatait.
Célkitűzésünk, hogy segítsük a gyermekeknek és a fiataloknak a társadalomba való visszailleszkedését, a gondjainkra bízott gyermekek esélyegyenlőségét biztosítsuk, valamint támogassuk az időseket és a fogyatékkal élőket.
Munkatársaink elhivatott és empatikus hozzáállása biztosítja, hogy az intézményeinkben élők minden körülmények között megőrizhessék személyiségük autonómiáját és emberi méltóságukat.
Munkánk során együttműködünk minden, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen működő önkormányzattal, egyházi és alapítványi intézménnyel, civil kezdeményezéssel.

Jelentkezés módja

A "Jelentkezem" gombra történő kattintást követően kérem csatolja fényképes, szakmai önéletrajzát és a szükséges dokumentumokat.

Álláshirdetés jelentése