A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Nemzetközi- és Intézményfejlesztési Osztályán

Ügyvivő szakértő, nemzetközi és kulturális szakreferens

munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
   
  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
   
  Foglalkoztatás jellege:
   
  Teljes munkaidő.
   
  A munkavégzés helye:
   
  Budapest, az egyetem székhelye vagy telephelyei.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Kapcsolattartás az egyetem külföldi és hazai partnerintézményeivel, szervezeteivel. Külföldi vendégoktatók kurzusainak, itt-tartózkodásának szervezése. Nemzetközi együttműködések keretében létrejövő projektek, programok lebonyolítása, és ezekhez kapcsolódóan az egyetemi oktatók, hallgatók külföldi kiküldetéseinek szervezése. Részvétel pályázatok megírásában, beadásában, nyertes pályázatok lebonyolításában. Aktív közreműködés az intézmény alumni programjának kidolgozásában és elindításában. Az osztály munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.
   

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi/főiskolai végzettség
 • angol nyelv tárgyalóképes ismerete szóban és írásban
 • felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egy további idegen nyelv (német, orosz, olasz) középfokú ismerete
 • nemzetközi kapcsolatok terén szerzett tapasztalat
 • projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat
 • felsőoktatásban, vagy művészeti, kulturális területen szerzett releváns szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és fogalmazási készség
 • önálló munkavégzés
 • precizitás
 • rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
   
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
   
  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

Állás, munka területe(i):

 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott
 • Oktatás, Kutatás, Tudomány
 • Oktatásszervező
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Angol - Felsőfok/tárgyalóképes szint

Munkavégzés helye:

Budapest

A pályázat benyújtásának módja:

-          Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a "Jelentkezem" gombon keresztül.
vagy
-          Személyesen: Vida Janka, 1077 Budapest, Wesselényi u. 52., zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
A pályázat három fordulóból áll:
1.      pályázati anyagok értékelése, rangsorolása
2.      hivatalos magyar és angol nyelvű levél írása előre meghatározott témában
3.      személyes beszélgetés
A pályázatokat szakmai bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 1.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 
-          A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)
-          profession.hu
 
„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

Új adatkezelési rendelkezések!

Fontos számunkra személyes adatai védelme, ezért szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy módosult a felhasználókra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató és a Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató , melyekben rögzítettük az újonnan bevezetésre kerülő chat beszélgetés és a hirdetői visszahívás kérés funkció adatkezelési feltételeit. Frissítettük továbbá az adatfeldolgozó partnerek listáját, amely új együttműködések révén a profession.hu szolgáltatásainak és működésének hatékonyságát kívánjuk növelni.