SE Műszaki Főigazgatóság -Létesítményüzemeltetési Igazgatóság

Ügyvivő szakértő (mérnök)

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • Semmelweis Egyetem több helyszínén megvalósuló felújítási, karbantartási, hibaelhárítási munkálatok tervezési és kivitelezési feladatainak előkészítése, megvalósításának koordinálása, helyszíni ellenőrzése, a megvalósításban részt vevő belső munkatársak irányítása
 • a feladatellátáshoz kapcsolódó adminisztráció ellátása, adatszolgáltatás, külső partnerekkel kapcsolattartás
 • a költségvetési kiírások áttekintése - árazott és árazatlan költségvetés ismerete, együttműködés a pénzügyi vezetéssel
 • közreműködés a helyszíni ellenőrzéseken
 • felmerülő problémák, akadályok megoldása saját hatáskörben, szükség esetén megoldási javaslat kidolgozása, probléma eszkalálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség
 • Műszaki szakirányú végzettség (pl.: építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök stb.)
 • TERC Építőipari Költségvetés-készítő szoftver felhasználói szintű magabiztos ismerete, használata
 • Minimum 2 év tapasztalat
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • építőipari-kivitelezési, beruházási tevékenység során szerzett tapasztalat
 • Közbeszerzési ismeret/tapasztalat
 • Költségvetési szervnél szerzett mérnöki gyakorlat
 • műszaki ellenőri szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség,
 • Dinamikus, magabiztos fellépés, felelősségvállalás,
 • Jó szervezési és problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatása,
 • a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okirat,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,
 • a pályázó nyilatkozata egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti /köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,
 • továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére. A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani. Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

Állás, munka területe(i):

 • Mérnök
 • Építészmérnök
 • Építőmérnök
 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Egyetem

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 13.

Jelentkezés módja:

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a  jelentkezem gombon keresztül.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.