Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1064 Budapest, Rózsa utca 67., illetve 1047 Budapest, Baross utca 100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főzőkonyhán a szakács feladatainak ellátása. A körülbelül 250 adagos konyha feladata az ellátottak és a személyzet kiszolgálása.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, szakács,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • 1-3 év gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, szakács

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget igazoló dokumentumok
 • Fényképes önéletrajz
   

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona címére történő megküldésével (1064 Budapest, Rózsa utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2023, valamint a munkakör megnevezését: szakács.
 • Elektronikus úton Somogyi Bernadett részére a "Jelentkezem" gombon keresztül
   

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 9.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Állás, munka területe(i):

 • Szakmunka
 • Szakács
Szakács
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
1047 Budapest, Baross utca 100.