Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
Élelmezési Osztály 

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • szakács feladatok ellátása nagyüzemi konyhán.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KIEMELT BÉREZÉS rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szakmunkás képesítés,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,
 • Végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

Állás, munka területe(i):

 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott
 • Szakmunka
 • Szakács
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1097, Albert Flórián út 5-7.

Jelentkezés módja:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villányi Orsolya élelmezési osztályvezető nyújt, a 06 1 455-8238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Némethné Papp Katalin gazdasági igazgató ált.h. címére "sk" ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3145-002/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat folyamatosan -a felkért pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- a gazdasági igazgató általános helyettese bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30