Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pályázati Csoport

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Ellátandó feladatok:

Részt vesz az Európai Uniós projektek és a Modern Városok Program pályázatainak előkészítéséhez, illetve a megvalósításához és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó projektmenedzseri/projektasszisztensi feladatok ellátásában, a csoportvezető irányítása szerint. Részt vesz a beszerzési eljárások lebonyolításában, a szerződések megkötésében, a módosítási igények és elszámolások előkészítésében és benyújtásában. Folyamatosan ellenőrzi a határidők és a költségkeret betartását. A pályázatokról nyilvántartást vezet, teljesíti az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Közreműködik a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi dokumentumok kezelésében, adminisztrációban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került feltüntetésre.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, pénzügyi, vagy műszaki végzettség,,
 • Európai Uniós és hazai pályázatok területén szerzett jártasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EPTK rendszer ismerete
 • Közigazgatási szakvizsga
 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldás,
 • stresszhelyzet kezelése,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

Állás, munka területe(i):

 • Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka
 • Pályázatírás
 • Mezőgazdaság, Környezet
 • Hulladékgazdálkodás
 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Jelentkezés módja:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-2809-23/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.