Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kancellária
Pályázati és Projekt Igazgatóság

Pályázati referens (2021/032)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati kérelmek fogadása; a kapcsolódó költségterv ellenőrzése és nyilvántartásba vétele; kapcsolattartás az egyetemi szervezeti egységekkel külső szervekkel; a pályázatok megírásában aktív segítségnyújtás az egyetemi kutatóknak és szervezeti egységeknek; adatszolgáltatás a pályázatok benyújtásához; pályázatok formai ellenőrzése, pályázatfigyelés; pályázati adatbázis vezetése; a támogatási és konzorciumi szerződések és módosításaik ellenőrzése, aláíratása / adminisztrálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakirányú végzettség,
 • MS Office Word, Excel megbízható ismerete és használata
 • Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az EU K+F+I keretprogramok, valamint egyéb közvetlen EU-s forrású programok pályázatainak lebonyolításával kapcsolatos tapasztalat
 • Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • Projekt/pályázat menedzsment területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • SAP integrált vállalatirányítási rendszer ismerete
 • Alapfokú jogi és államháztartási pénzügyi-számviteli ismeret
 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködési képesség,
 • Empátia,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • Stressztűrő képesség, terhelhetőség,
 • Problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 4.

Állás, munka területe(i):

 • Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka
 • Szakmai asszisztens
 • Pályázatírás
 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott

Szükséges tapasztalat:

 • Nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Angol (Középfok/kommunikációképes szint)

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1111 Budapest, Egry József utca 20-22.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 'Jelentkezem' gombon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.