Csillagvilág Református Óvoda

A Csillagvilág Református Óvoda egy 2 intézményegységből álló, 4 csoportos intézmény. Pedagógiai munkánk, mely a Lépésről lépésre óvodai pedagógiai programra épül gyermekközpontú, befogadó szemléletű.

Óvodapedagógus

Feladatok:

  A 3-7 éves korú gyermekek keresztyén szellemű óvodai nevelése, oktatása

Az álláshoz tartozó elvárások:

  • az állás betöltéséhez szükséges a személyes keresztyén hiten és szakmai ismereteken alapuló hivatástudat,
  • óvodapedagógusi főiskolai végzettség, diploma,
  • büntetlen előélet,
  • empátia
  • elfogadó szemlélet
  • gyermekszeretet
  • intelligencia
  • tolerancia
  • keresztyén értékrend szerinti példamutatás

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

  Lépésről lépésre óvodai program ismerete, gyakorlata;

  gyakorlat sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhén, vagy középsúlyosan hallássérült gyermek, enyhén értelmi fogyatékos gyermek, beszédfogyatékos gyermek) nevelésében.

Amit kínálunk:

  • Az alapbér megállapítására a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, közalkalmazotti jogviszonnyal járó egyéb juttatások nélkül, a munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatás rendelkezései szerint
  • a pedagógus életpálya alapján
  • szakmai célok, továbbképzések támogatása
  • közösségépitő programok

Állás, munka területe(i):

 • Oktatás, Kutatás, Tudomány
 • Óvónő, Dajka
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

2073 Tök, Kútvölgy 19.

Jelentkezés az állásra:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul