ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT

Lásd az Ökológiai Kutatóközpont weboldalát

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázókat az Intézet vezetői a pályázat beadási határidejétől számított 8 napon belül interjú keretében hallgatják meg. A pályázókat szakmai bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül értékeli. A megbízásra kerülő osztályvezető személyéről – az intézet igazgatójának egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. október 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 18.

Pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

Nemzeti Botanikus Kerti osztályvezető

Főbb feladatok, munkák:

  Az osztályvezető feladata:

  • a botanikai feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
  • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai és kutatóhálózati szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő Botanikus Kert (a továbbiakban: kert) tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, képviselete,
  • a kert közfeladatainak ellátásairól való gondoskodás,
  • a kert eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi kulturális és tudományos szerepének erősítése,
  • a kert kulturális és tudományos stratégiájának kidolgozása, összhangban a kutatóközpont tudományos intézeteivel, PR és HR-stratégiájával,
  • az kert munkájának összehangolása, esetleges szervezeti reformja
  • a kutatóközpont főigazgatójának és az intézet igazgatójának irányításával, a kert hatékony működésének biztosítása.
  • A betöltendő munkakör „botanikus”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt 2020. január 1-jétől tölthető be.

Az álláshoz tartozó elvárások:

  A pályázókkal szembeni követelmények:

  • legalább a biológusi vagy kertészmérnöki egyetemi végzettség,
  • kimagasló, szakmai eredmények a kert profiljába illeszkedő valamely szakterületen,
  • botanikus kert, arborétum vagy bármilyen botanikai és/vagy tudományos gyűjtemény vezetésében szerzett gyakorlat,
  • legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete,
  • büntetlen előélet.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • vezetési-szervezési képesítés,
  • gazdasági, jogi és/vagy PR ügyekben való jártasság,
  • kiterjedt szakmai kapcsolatok (hazai és külföldi),
  • jó kommunikációs képesség,
  • pályázati sikeresség.

Amit kínálunk:

  A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra (de megismételhető), illetőleg a pályázó 65. életévének betöltéséig szól. Jelen pályázat szerinti vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti illetmény, illetve vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra megegyezés szerint. Kutatóközpont szervezeti egységét alkotó osztályvezető munkakörére vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn.

  Az osztályvezető jogállása:

  A kutatóközpont szervezeti egységeként működő kert osztályvezetője tevékenységét vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Vezetői megbízása, megbízásának visszavonása a kutatóközpont főigazgatójának hatáskörébe tartozik. Új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 4 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Állás, munka területe(i):

 • Mezőgazdaság, Környezet
 • Környezet, Mezőgazdaság vezető
 • Pénzügy, Könyvelés
 • Kontrolling
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • 5-10 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

 • Angol - Felsőfok/tárgyalóképes szint

Munkavégzés helye:

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2.

Jelentkezés az állásra:

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását),
 • a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának, és fizetésének megjelölését,
 • közvetlen személyes elérhetőségét (telefon, e-mail),
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.