Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rektori Kabinet
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság

nemzetközi koordinátor (2020/185)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság (továbbiakban NKI) munkatársaként a BME nemzetközi kapcsolatainak menedzselése és ápolása, az egyetemi szervezeti egységek közvetlen nemzetközi kapcsolatainak felügyelete, új kapcsolatok lehetőségének feltárása, az újonnan létrejövő megállapodások előkészítése az érintett szakterületek (jogi, gazdasági és szakmai) bevonásával; a nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő látogatások, találkozók, események és rendezvények tervezése, szervezése, irányítása, protokoll feladatok ellátása, ezek felügyelete; kapcsolattartás a külképviseletekkel. Kapcsolattartás a partnerintézményekkel. Részvétel a programhoz kapcsolódó konferenciákon, találkozókon és vásárokon. Ezen feladatokkal kapcsolatos adatbázisok, űrlapok kezelése, frissítése, illetve a honlapon és egyéb használt közösségi médiákon való hírek, felhívások, stb. megjelentetése. Kiadványok, PR anyagok készítésében való közreműködés, belső egyetemi kommunikációs tevékenység. Rendezvényszervezésben való közreműködés. Szükség szerint az Igazgatóság egyéb feladataiba, pályázataiba való besegítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, illetve e törvények végrehajtásáról rendelkező 87/2015.(IV.9.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben igazolni kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Az angol nyelv felsőfokú tárgyalóképes ismerete (írásban és szóban), illetőleg első sorban német nyelv középfokú ismerete (vagy bármely más nyelv ismerete)
 • Minőségi viselkedéskultúra

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • További idegen nyelv ismerete (pl. francia)
 • Külföldiekkel közösen végzett munkában szerzett tapasztalat
 • Pályázatkezelésben szerzett tapasztalat
 • A BME folyamatainak ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízható, precíz, pontos, felelős munkavégzés,
 • Kiváló szervező, problémamegoldó képesség,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz elérhetőséggel és (bruttó) jövedelemigény megjelölésével
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 28.

Állás, munka területe(i):

 • Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka
 • Pályázatírás
 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Angol (Felsőfok/tárgyalóképes szint)

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.