Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző (műszaki osztályvezető)

munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő
  A vezetői megbízás időtartama:
  A vezetői megbízás határozott időre, 2020.12.31.-ig szól.
  A munkavégzés helye:
  Pest megye, 1011 Budapest, Iskola utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató rendszerrel (ÉTDR) kapcsolatos ügyintézések. Az elektronikus kérelem és tervbeadás, valamint az elektronikus ügykezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Elektronikus építési napló vezetése. Kapcsolattartás a szerződött partnerekkel az elvégzendő feladatokkal kapcsolatosan. A létesítmény üzemeltetés tárgykörébe tartozó egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok koordinálása, az azokhoz kapcsolódó hatósági és szakhatósági előírásoknak való megfelelés biztosítása, a munkavégzés ellenőrzése, dokumentálása. Intézmények üzemelésének megszervezése és folyamatos fenntartása. Gondoskodik a szükséges munkálatok időbeni elvégzéséről. A fizikai állomány koordinálása, felügyelete, az oda beosztott dolgozók irányítása, munkavédelmi, tűzvédelmi, illetve egyéb szabályok betartatása. Karbantartáshoz szükséges segédanyagok, szerszámok, védőfelszerelések biztosítása. A dolgozók munkavédelmi-és tűzvédelmi oktatásáról gondoskodik, nyilvántartja azokat. Felügyeli és szervezi az intézmény karbantartási, felújítási munkáit. Részt vesz a leltározásban és a selejtezésben. Felügyeli az intézményüzemeltetési csoport munkáját.

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, építész mérnök, mérnök,
 • legalább 10 éves szakirányú tapasztalat és/vagy kivitelezésben szerzett releváns gyakorlat
 • érvényes kamarai tagság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • emelt szintű szakképesítés, műszaki ellenőri végzettség és névjegyzéki szám
 • B kategóriás jogosítvány

Állás, munka területe(i):

 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott
 • Mérnök
 • Építészmérnök
 • Mérnök vezető
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • >10 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Iskola utca 16.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • műszaki osztályvezetői tevékenység ellátására szóló vezetői koncepció
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Tamás nyújt, a 06-1/2252451 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton humánpolitika részére a "Jelentkezem" gombra kattintva.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.