Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
pályázatot hirdet
az EFOP-4.1.2-17-2017-00001 sz. és az EFOP-4.1.2-17-2017-00017 sz. pályázat keretében

műszaki szakmai vezető

munkakör betöltésére.

  A jogviszony időtartama:
  határozott idejű, az elbírálást követően azonnal betölthető, várhatóan 2021.12.31. napjáig, a pályázatot követően meghosszabbítható határozatlan időre.

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  EFOP-4.1.2-17-2017-00001 sz. és az EFOP-4.1.2-17-2017-00017 sz. pályázathoz kapcsolódóan:
  • a műszaki szakmai vezetői feladatok teljes körű ellátása a projektzárásig,
  • felelős a projekt műszaki megvalósulásáért,
  • segíti a projektmenedzser munkáját, aktív kapcsolatot tart a menedzsment tagjaival,
  • meghatározza a projekt műszaki megvalósításban résztvevők feladatait,
  • koordinálja a műszaki megvalósításban résztvevők (pl. műszaki ellenőr, tervező, kivitelező) munkáját, feladataikat összehangolja,
  • a megvalósulás során esetlegesen szükségessé váló változás bejelentési kérelmekhez és szerződésmódosítási kérelmekhez kapcsolódó műszaki dokumentációt elkészíti,
  • a megvalósítás során felmerülő műszaki szakmai kérdéseket megválaszolja,
  • biztosítja a pályázati kiírásnak és Támogatási Szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőséget műszaki szempontból,
  • koordinálja és felügyeli az építési kivitelezési munkálatokat,
  • részt vesz a projekt szakmai jelentéseinek elkészítésében,
  • kapcsolatot tart az érintett szakmai szervezetekkel,
  • részt vesz a kommunikációs tevékenységek megvalósításában,
  • a szükséges adminisztrációs feladatokat ellátja,
  • személyesen közreműködik valamennyi helyszíni ellenőrzésben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, és az adott pályázat költségvetésének és útmutatójának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem, vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Legalább 3 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Építési kivitelezésben szerzett tapasztalat,
  • Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások,
  • Építészmérnök, építőmérnök, műszaki ellenőri végzettség.

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű pontosság, precizitás, megbízhatóság,
  • Kiváló szintű probléma megoldási képesség,
  • Önálló munkavégzés, terhelhetőség,
  • Csapatmunkára alkalmas személyiség,
  • Munkakörhöz kapcsolódó jogszabályok ismerete,
  • Tulajdonosi szemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • szakmai tapasztalat igazolása érdekében: projektlista (minimum tartalom: pályázati azonosítószám, kedvezményezett neve, ellátott feladatkör részletezve, ellátott feladatkör időtartama hónapban kifejezve, támogatási összeg, kontaktszemély) vagy szakmai tapasztalati lista (minimum tartalom: munkáltató megnevezése, ellátott feladatkör részletezése, feladatkör időtartama hónapban kifejezve, kontaktszemély),
  • szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal, valamint motivációs levél,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Állás, munka területe(i):

 • Építőipar, Ingatlan
 • Ingatlan- építőipari értékesítés
 • Projektmenedzsment
 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • 3-5 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Hódmezővásárhely, 6800 Kossuth tér 1.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám 1. emelet 15. ajtó,
- Elektronikusan: a „Jelentkezem” gombon keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:
- Báthoryné dr. Licska Anikó szakmai igazgatóhelyettes (telefon: + 36 (62) 795-208)
vagy
- Provics Ildikó projekt menedzser (telefon: + 36 (62) 795-214)