KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.
évi CVII.
törvény 27. §-a alapján

pályázatot hirdet

Lektor (2 fő)

álláshely betöltésére – határozatlan időre – a Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Közbeszerzési Hatóság

1026 Budapest, Riadó u. 5.

Ellátandó feladatok:
A Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály munkájának segítése

Álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Kérelmek esetében kötelező tartalmi elemek ellenőrzése;
 • Kérelmek esetében ellenőrzi, hogy az ajánlatkérő(k) megfelelő adatokkal szerepel(nek)-e, vagy szerepel(nek)-e a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában;
 • Hirdetmények esetén kötelező, illetve kérelemre történő hirdetményellenőrzés esetén megvizsgálja a hirdetményeket, továbbá erre irányuló kérelem esetében a közbeszerzési dokumentumokat abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályoknak, illetve, hogy Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban mulasztás történt-e;
 • Hirdetményellenőrzés, illetve erre irányuló kérelem esetében a közbeszerzési dokumentumok ellenőrzése során elkészíti a szükség szerinti hiánypótlási felhívásokat, értesítő/tájékoztató leveleket;
 • Megvizsgálja a hiánypótlásról visszaküldött hirdetményeket
 • Előkészíti a közzétehető hirdetményeket lapzárásra, vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladására;
 • Előkészíti a hirdetmények, illetve a közbeszerzési dokumentumok szükség szerinti jogorvoslati javaslatait;
 • Felvilágosítást ad a hirdetmények, illetve erre irányuló kérelem esetében a közbeszerzési dokumentumok hiánypótlásaival kapcsolatban telefonos megkeresésekre;
 • Közreműködik a hirdetmények kezelésével, ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályok, illetőleg azok módosításának előkészítésében, véleményezésében;
 • Részt vesz a hirdetmények kezelésével, ellenőrzésével, közzétételével összefüggő informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, tesztelésében, bevezetésében;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény a Hatóság Közszolgálati Szabályzatának III. 1.2. és 1.4. pontjának, valamint a Közbeszerzési Hatóságnál alkalmazandó ruházati költségtérítésről szóló elnöki utasításnak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • 6 hónap próbaidő;
 • Jogász szakképesítés vagy
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász szakképzettség és minimum 2 év közbeszerzési szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • közbeszerzési szakjogász
 • közbeszerzési referens képesítés (OKJ)
 • angol nyelvvizsga, felsőfok, komplex
 • jogi szakokleveles gazdasági szakember
 • közbeszerzési menedzser szakközgazdász

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás
 • Terhelhetőség
 • Szabálykövetés
 • Monotonitás-tűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti;

Állás, munka területe(i):

 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő
 • Jog, Jogi tanácsadás
 • Jogtanácsos, Jogász, Jogi előadó

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1026 Budapest, Riadó u. 5.

Jelentkezés módja:

Az álláshely betölthetőségének időpontja: Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.07.22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeles Henrietta humánpolitikai referens nyújt a 061/882-8548-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési Hatóság címére történő megküldésével (1026 Budapest, Riadó utca 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Lektor)
 • Elektronikus úton Szeles Henrietta humánpolitikai referens részére a "Jelentkezem" gombra kattintva;
 • Személyesen: Szeles Henrietta humánpolitikai referens részére (1026 Budapest, Riadó utca 5.
   

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai/érvényességi szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a legalább 3 tagú bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.08.24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2020.06.24.